Åbenbaringen kapitel 1.
 
Åb 1,1 Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes,    >>>>>

Åb 1,2 der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det, han har set.      >>>>>

Åb 1,3 Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.      >>>>>

Åb 1,4 Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen Asien. Nåde være med jer og fred fra ham, som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone,    >>>>>

Åb 1,5 og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod,    >>>>>

Åb 1,6 og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen.      >>>>>

Åb 1,7 Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen.      >>>>>

Åb 1,8 Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer.      >>>>>

Åb 1,9 Jeg, Johannes, jeres broder, fælles med jer om trængslen og Riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld.    >>>>>

Åb 1,10 På Herrens dag blev jeg grebet af Ånden og hørte bag mig en høj røst som af en basun    >>>>>
 

Åb 1,11 sige: "Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea."    >>>>>

Åb 1,12 Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg syv guldlysestager    >>>>>

Åb 1,13 og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet.    >>>>>

Åb 1,14 Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som luende ild,    >>>>>

Åb 1,15 og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande.      >>>>>

Åb 1,16 I sin højre hånd holdt han syv stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke.    >>>>>

Åb 1,17 Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død; men han lagde sin højre hånd på mig og sagde: "Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste    >>>>>

Åb 1,18 og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes.      >>>>>

Åb 1,19 Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske.      >>>>>

Åb 1,20 Hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, og om de syv guldlysestager er den: De syv stjerner er de syv menigheders engle, og de syv lysestager er de syv menigheder.    >>>>>