Åb. 18,10.

Ve, Ve Babylon!
Joel 1,15-18 Ak, hvilken dag! Herrens dag er nær, den kommer som ødelæggelse fra den Almægtige. Er føden ikke forsvundet for øjnene af os og glæden og jubelen fra vor Guds hus? Forråd fordærves bag lås og slå, forrådskamre ødelægges, lader rives ned, for kornet er slået fejl. Hvor dyrene dog klager! Kvægflokkene løber vildt omkring, for de har intet græs, selv fåreflokkene er forkomne.

Am 5,14-20 Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve. Så vil Herren, Hærskarers Gud, være med jer, som I siger. Had det onde, og elsk det gode, håndhæv retten i porten! Måske vil Herren, Hærskarers Gud, være nådig mod Josefs rest. Derfor siger Herren, Hærskarers Gud, Herren: På alle torve holdes der klage, i alle gader råber de: Ve, ve! Man tilkalder bønderne til at holde dødsklage, og dem, der forstår sig på klagesang, til at holde sorg. I alle vingårde lyder der klage, når jeg drager frem iblandt jer, siger Herren. Ve dem, der længes efter Herrens dag! Hvad vil I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Den er, som når man flygter fra en løve og møder en bjørn; man slipper ind i huset, støtter hånden mod væggen og bliver bidt af en slange. Ja, Herrens dag er mørke, ikke lys, mulm uden lysskær.

Derfor skal hendes, plager komme på en og samme dag. Død, sorg og sult og hun skal opbrændes med ild. Thi stærk er Herren, vor Gud, som har dømt hende. Og jordens, konger, som sammen med hende har bedrevet utugt og levet overdådigt, skal græde og jamre over hende og sige: "Ve, ve! Babylon, du store by, du stærke by! Thi på en time er dommen kommet over dig." Åb 18,5-10.

Og jordens købmænd græder og sørger over hende, fordi ingen mere køber deres varer. Åb 18,11. Disse straffedomme vil ramme Babylon på Guds vredes hjemsøgelses dag. Hun har fyldt sin uretfærdigheds bæger, hendes time er kommet, og hun er moden til tilintetgørelse.