Åb. 18,12.

Hvad er guld, sølv og ædelsten værd?
1Pet 1,18-20 I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde; dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer,

Sef 1,17-18 Jeg sender trængsler over menneskene, så de går omkring som blinde, fordi de syndede mod Herren. Deres blod hældes ud som snavs, deres kroppe som skarn. Deres sølv og guld kan ikke redde dem på Herrens vredes dag. I hans lidenskabs ild skal hele jorden fortæres. For han bringer tilintetgørelse og rædsel over alle jordens beboere.

Ordsp 8,10-11 Tag imod min belæring frem for sølv, imod kundskab frem for udsøgt guld, for visdom er bedre end perler, ingen skatte kan måle sig med den.

Ordsp 11,4 Rigdom gavner ikke på vredens dag, men retfærdighed redder fra døden.

Tro og kærlighed er den sande rigdom, det rene guld, som det sanddru vidne råder den lunkne til at købe. Hvor rige vi end måtte være på jordiske skatte, vil al vor formue ikke sætte os i stand til at købe de kostelige lægemidler, der kurerer den sjælens sygdom, som hedder lunkenhed. Intelligens og jordisk rigdom magtede ikke at fjerne manglerne hos menigheden i Laodikea eller at afhjælpe dens beklagelige tilstand. Den var blind, men mente, at den var vel faren. Guds ånd oplyste ikke dens sind, og den indså ikke sin syndighed; derfor følte den ikke sin trang til hjælp.