Åb. 18,13.

Vin og olie, kvæg og heste hjælper heller ikke!
Sl 49,7-11 De stoler på deres rigdom og praler af deres store formue.  Ingen kan dog købe en broder fri eller betale Gud løsepenge for ham. - Løsesummen for deres liv er så høj, at man må opgive det for altid. - Ellers kunne han leve evigt uden at se graven. Men man ser, at vise mænd dør, tåbe og fæ går begge til grunde, de må efterlade deres rigdom til andre.

Matt 16,26 For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?

Matt 20,28 ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange."

Gud vil gerne, at vi skal vælge det himmelske i stedet for det jordiske. Han gør det muligt for os at samle skatte i Himmelen. Han vil gerne opmuntre os i vor højeste tragten og sikre os vore kostbareste skatte. Han siger: "En mand gør jeg sjældnere end guld og et menneske end Ofirs guld." Når rigdommene, som rust fortærer og møllene æder op, er forsvundet, kan Kristi efterfølgere glæde sig over deres skatte i Himmelen, de skatte, der ikke kan forgå.

Men om end du kunne erholde al den Ære og Ros, som Verden kunne give dig, hvad så? Når Sygdom plager dit Legeme, kan så Menneskenes Ros lindre en eneste Smerte? Kan den borttage din Plage? Nej! Men hvad siger den himmelske Fader? "Jeg vil være eders Fader, og I skulle være mine Sønner og Døtre, siger Herren den almægtige." Han vil forene dig med sig selv og krone dig med Hæder, Ære og Udødelighed. Den Ære, som du således kan søge og være vis på at erholde, skal aldrig forsvinde. Søger du Guld og Rigdom i denne Verden? Skriften vidner, at den himmelske Stads Gader er af rent Guld og Portene af Perler. Jordisk Rigdom forsvinder let. Du kan miste dine jordiske Skatte på mange Måder. Derfor siger vor Frelser: "Samler eder Liggendefæ i Himmelen." Der kan hverken Møl eller Rust fordærve og ingen Tyv komme nær. Når du samler en Skat i Himmelen, så har du en uforgængelig Skat. Og der er ingen Fare for at miste den.