Åb. 18,17.

Al rigdom lægges øde!
Ez 27,27 Din rigdom, dine produkter, dine varer, dine sømænd og styrmænd, dine skibstømrere, de, der afsatte dine varer, alle de krigere, som var med dig, hele det mandskab, du havde med, sank i havets dyb, den dag du faldt.

Du er blændet og forblindet af denne verdens guder. Oh, hvilket frygteligt vanvid er over dig! Du kan samle dine jordiske rigdomme sammen, men de vil ødelægges ved den store kæmpebrand. Hvis vender tilbage til Herren nu, så brug dine talenter af midler og indflydelse til hans ære, og send dine rigdomme du har til himmelen, du vil ikke møde et fuldstændigt tab.

Den store verdensbrand og ulykkerne til lands og til vands som har hjemsøgt vores land, var Guds specielle forsyn, en advarsel om det der vil komme over jorden. Gud vil vise menneskene at Han kan antænde afgudsbillederne med en ild som vand ikke kan slukke. Den store verdensbrand er lige forestående, og da vil alt dette unyttige arbejde her i livet blive fejet bort i løbet af et døgn. De himmelske skatte vil være i sikkerhed. Ingen tyv kan nærme sig dem eller noget møl fortære dem.

Gør dig rede, min bror, for Mesteren gør krav på dine talenter, både indskud og renter! For enhver, der bekender sig til Kristus, burde det være en livsopgave at frelse mennesker. Vi står i gæld til verden for den nåde, Gud har skænket os, for det lys, der har skinnet på os, og for den sandhed, hvis skønhed og kraft er åbenbaret for os. Du kan hellige hele din tilværelse på at samle dig rigdomme på jorden, men hvad vil de gavne dig når livet her slutter, eller når Kristus kommer til syne? Ikke en skilling kan du tage med dig. Og lige så meget som din verdslige ære og rigdomme har ophøjet dig her til forsømmelse af dit åndelige liv, ligeså meget vil du synke i moralsk værdi foran Guds store doms trone.

Hvordan vil denne rigdom, som du har tiltusket din sjæl, kunne anvendes på dig, hvis du pludseligt skulle afslutte din prøvetid, og din stemme ikke længere kan styre den? »Hvad gavner det et menneske at vinde den hele verden og at bøde med sin sjæl?« Dine midler er ikke mere værd end at de kan bruges til at dække livets daglige nødvendigheder, og til at velsigne andre og fremme Guds sag med. Gud har givet dig advarsels- og opmuntrings-vidnesbyrdene, men du har vendt dig bort fra dem. Du har betvivlet Vidnesbyrdene. Når du kommer tilbage og opsamler lysstråler, og tager standpunkt at Vidnesbyrdene er fra Gud, så vil du få orden i din tro og vil så ikke veje i mørke og svaghed.

I vor tid søger menneskene også ivrigt efter verdens skatte. Deres sind er optaget af egenkærlige, ærgerrige tanker For at vinde verdslig rigdom, ære og magt sætter de menneskers læresætninger overleveringer og påbud højere end Guds bud. Guds ords skatte er skjult for dem.