Åb. 18,21.

Babylon ødelægges helt!
Sl 37,35-36 Jeg har set en uretfærdig voldsmand, der knejste som Libanons cedre; så gik jeg forbi, men han var der ikke mere, jeg søgte ham, men han var ikke at finde.

Ez 26,19-21 For dette siger Gud Herren: Når jeg gør dig til en ruinby som de byer, der er uden beboere, når jeg rejser havdybet over dig og de vældige vande lukker sig over dig, da styrter jeg dig ned til dem, der er gået i graven, til fortidens folk. Jeg lader dig ligge i jordens dyb, som ruinerne fra fortiden, sammen med dem, der er gået i graven, for at du ikke mere skal bebos og rejse dig i de levendes land. Jeg gør dig til rædsel, så du ikke mere er til. Man skal søge efter dig, men aldrig mere finde dig, siger Gud Herren.

Job 20,4-8 Du ved da, at det altid har været sådan, lige fra mennesket blev sat på jorden, at de ugudeliges jubel er kortvarig, den gudløses glæde varer kun et øjeblik. Selv om hans overmod vokser op til himlen, og hans hoved rører ved skyerne, går han for evigt til grunde som sit eget skarn; de, der før har set ham, vil sige: "Hvor er han?" Som en drøm forsvinder han sporløst, flygtig som et nattesyn.

Jeg ser hele himmelen optaget med at følge begivenhedernes udvikling. En krise er ved at blive afsløret i den store, forlængede strid om Guds ret til at styre denne verden. Noget stort og afgørende vil snart finde sted. Hvis det forsinkes, vil Guds karakter og hans trone blive bragt i fare. Himmelens rustkammer er åbnet; Hele Guds univers og dets magtmidler er rede. Kun et ord må udtale retfærdighed og Guds vrede vil slippes løs på jorden. Der vil høres røster. Torden og lynild, jordskælv og ødelæggelser vil komme. Alt, hvad der sker i himmelen, går ud på at berede verden for den store krise.