Åb. 18,1.

Jorden oplyses!
Jeg håber at du har bemærket at der her er tale om en engel der kommer ned fra himlen for at give jordens beboere et budskab og at dette budskab vil oplyse jorden, det vil sige at sandheden og den sidste advarsel vil blive forkyndt på en meget klar måde således at det er forståelig for alle.

Es 60,1-3 Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans.

Ez 43,2 Og se, Israels Guds herlighed kom fra øst, og lyden var som lyden af vældige vande, og jorden lyste ved hans herlighed.

Gud længes efter at opvække sit folk ved Den Hellige Ånds gave, døbe dem på ny i sin kærlighed. Vi behøver ikke at mangle Ånden i menigheden. Efter Kristi himmelfart kom Den Hellige Ånd ned over de ventende, bedende, troende disciple i en fylde og kraft som nåede alle hjerter. I fremtiden skal jorden oplyses af Guds herlighed. En hellig indflydelse skal stråle ud til verden fra dem som er helliget ved sandheden. Jorden skal blive indhyllet i en nådens atmosfære. Den Hellige Ånd skal virke på menneskene, og vise dem det som hører Gud til.

Verden må advares om Herrens snarlige komme. Vi har kun kort tid at arbejde i. Flere år er gået over i evigheden, som kunne have været brugt til at søge Guds rige og hans retfærdighed først og udsprede lyset til andre. Guds folk har fået meget lys og er befæstet i sandheden, og der har været gjort meget for dem, men nu opfordrer Gud dem til at arbejde for sig selv og andre, som de aldrig har gjort det før. Tag hver evne i brug, udnyt alle jeres evner, ethvert betroet talent, gør andre mennesker godt med alt det lys, Gud har givet jer. Gør ikke forsøg på at være prædikanter, men vær Guds tjenere.

Hvor forfærdeligt vil det ikke blive på den store dag, at se de mennesker, vi har haft fortrolig omgang med, blive skilt fra os for evigt; at se vore familiemedlemmer, måske vore egne børn, ufrelste; at se dem, der har besøgt os i vort hjem og spist ved vort bord, være blandt de fortabte. Da vil vi stille os selv dette spørgsmål: Var det på grund af min utålmodighed, min ukristelige opførsel, var det, fordi selvet ikke var under kontrol, at Kristi religion virkede utiltalende på dem?

Gud ønsker at genoplive sit folk med Helligåndens gave, idet han i sin kærlighed døber dem på ny. Der er ingen grund til, at der skulle være nogen mangel på Helligånden i menigheden. Efter Kristi himmelfart kom Helligånden over de ventende, bedende, troende disciple i en fylde og kraft, som nåede hvert eneste hjerte. Engang i fremtiden skal Jorden oplyses af Guds herlighed. Fra dem, som er helligede ved sandheden, skal der udgå en guddommelig indflydelse til verden. Jorden vil blive hyldet i en atmosfære af nåde. Helligånden vil virke på menneskenes hjerter og tage af det, som hører Gud til, og forkynde dem det.