Åb. 18,5.

Hendes synder når himlen!
1Mos 18,20-21 Og Herren sagde: "Der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra; deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør; det vil jeg vide."

Ingen af os ved, hvor længe vi endnu har før det er os der skal frem for Guds domstol. Måske er der endnu tid, hvis du skynder dig.

Vi nærmer os dommen, da den enkeltes livs regnskab vil foreligge for Gud i det rette lys, og da enhver skjult handling, som menneskene har gjort, vil komme til syne tilligemed de bevæggrunde, som beherskede dem i deres liv. Dersom vor stræben går ud på at være de første, så vil vi blive de sidste; dersom vi er villige til at lide noget for Kristi skyld, og dersom vi stræber efter Åndelighed, da vil Herren give Agt på enhver sådan stræben efter at overgå andre. Men om nogen søger at tilfredsstille en vanhellig, egennyttig higen, så vil Gud ydmyge den, som handler således. Herren har talt ved sin Apostel: "Thi hvo som holder den ganske Lov, men støder and i et Bud, er blevet skyldig i alle" Jak. 2,10. Gud kender os alle ved navn. Han ved, hvilken Ånd der er o os, og vil engang belønne os, efter som vore Gerninger har været. Ingen behøver at være i Mørke angående den Ånd, han besidder. Synden vil lukke Himlens dør til for alle, som nærer den, thi de vil blive stående udenfor den hellige Stad. Har Himlen nogen værdi for os? Hvis den har, så lad os aflægge al synd, for at vi kan nyde Herrens Velbehag.