Åb. 18,6.

Gengæld efter gerninger!
Herren vil gengælde enhver efter gerninger!
Dette er det meget klare budskab vi får om dette både fra det gamle testamente og fra det ny testamente.

2Sam 3,39 Men jeg er endnu for svag, skønt jeg er salvet til konge, og disse mænd, Serujas sønner, er mig for stærke. Herren skal gengælde ugerningsmanden det onde, han har gjort."

Sl 62,13 og: Hos dig, Herre, er der troskab. For du vil gengælde enhver efter hans gerninger.

Jer 51,6-7 Flygt fra Babylon, red jeres liv, at I ikke skal omkomme, når landet får sin straf! Tiden er inde til Herrens hævn, han gengælder dets gerning. Babylon var et guldbæger i Herrens hånd, det gjorde hele jorden beruset. Folkeslag drak af vinen, derfor teede de sig som afsindige.

Matt 16,27 For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger.

Rom 2,6-11 Han vil gengælde enhver efter hans gerninger: Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv; og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde, først, og græker; herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde, først, og græker. For Gud gør ikke forskel på nogen.

Kristi ord forfærdede ypperstepræsten. Tanken om, at der ville komme en opstandelse af de døde, hvor alle skulle stilles for Guds domstol, for at deres gerninger kunne blive gengældt, var en skrækkelig tanke for Kajfas. Han brød sig ikke om at tro, at han engang i fremtiden skulle dømmes efter sine gerninger. Begivenhederne ved den sidste dom viste sig for hans sind ligesom et panorama. Et øjeblik så han det frygtelige syn, hvor gravene gav deres døde tilbage sammen med de hemmeligheder, han havde håbet skulle være skjult for evigt. Et øjeblik følte han sig, som om han stod for den evige dommer, hvis øjne, der ser alt, læste tanker og bragte hemmeligheder for dagens lys, som han troede var skjult sammen med de døde.