Åb. 21,11.

Jerusalems stråleglans!
"Og jeg, Johannes, så den hellige stad, det ny Jerusalem, komme ned fra Himmelen fra Gud, rede som en brud, smykket for sin brudgom." "Den funklede som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis. Den havde en svær og høj mur med tolv porte og ved portene stod der tolv engle; og der stod skrevet navne over portene: navnene på Israels børns tolv stammer." Og de tolv porte var tolv perler, hver af portene bestod af én perle og stadens gade var af rent guld ligesom gennemsigtigt glas. Og noget tempel så jeg ikke i staden; thi dens tempel er Herren, Gud den Almægtige, og Lammet" Åb 21,2. 11-12. 21-22.

"Og der skal ikke mere være noget, som er under forbandelse. Og Guds og Lammets trone skal være i staden og hans tjenere skal tjene ham og de skal se hans ansigt og hans navn skal stå på deres pander. Og der skal ingen nat være mere og de trænger ikke til lys fra lampe eller lys fra sol, thi Gud Herren skal lyse over dem." Åb 22,3-5. "Og han viste mig en flod med Livets vand, klar som krystal. Fra Guds og Lammets trone vælder den ud midt i stadens gade. På begge sider af floden vokser livets træ, som bærer frugt tolv gange; hver måned giver det sin frugt; og bladene fra træet er til lægedom for folkene." Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden." Åb 22,1-2. og 14.

Der er det ny Jerusalem, hovedstaden på den herlige nye jord, "en dejlig krone i Herrens hånd, et kongeligt hovedbind i hånden på din Gud". Dens lys er "som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis". "Og folkeslagene skal vandre i dens lys og Jordens konger bringe deres herligheder til den" Es 62,3; Åb 21,11. og 24.

Herren siger: "Jeg skal juble over Jerusalem og frydes ved mit folk". "Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem". Es 65,19; Åb 21,3. På den nye jord skal der kun herske retfærdighed. "Intet urent skal nogen sinde komme ind i den, ej heller nogen, som øver vederstyggelighed og løgn". Åb 21,27. Guds hellige lov vil blive holdt i ære af alle under solen. De, der har vist troskab mod Gud ved at holde hans bud, skal bo hos ham.