Åb. 21,12.

De tolv porte!
Med Jesus foran os steg vi alle ned fra Staden til denne Jord, ned på et stort og mægtigt Bjerg, som ikke kunne bære Jesus, men skiltes ad, så der blev en mægtig Slette. (Zak 14,4) Vi vendte derpå Blikket opad og så den store Stad med tolv Grundvolde og tolv Porte, tre på hver Side, og en Engel ved hver Port. Vi råbte alle: "Staden, den store Stad, kommer, den kommer ned fra Himmelen fra Gud!" (Åb 21,10. og 13) Og den kom og stillede sig på det Sted, hvor vi stod. Vi begyndte da at betragte de herlige Ting uden for Staden, Der så jeg overmåde herlige Huse, der så ud som Sølv og hvilede på fire Søjler, som var besatte med Perler, overmåde herlige at skue. Der skulle de hellige bo. (Esajas 65,21) I hvert Hus var der en Hylde af Guld.

"Og jeg, Johannes, så den hellige stad, det ny Jerusalem, komme ned fra Himmelen fra Gud, rede som en brud, smykket for sin brudgom." "Den funklede som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis. Den havde en svær og høj mur med tolv porte og ved portene stod der tolv engle; og der stod skrevet navne over portene: navnene på Israels børns tolv stammer." Og de tolv porte var tolv perler, hver af portene bestod af én perle og stadens gade var af rent guld ligesom gennemsigtigt glas. Og noget tempel så jeg ikke i staden; thi dens tempel er Herren, Gud den Almægtige, og Lammet" Åb 21,2. 11-12. 21-22.

Efter at Dommen over de ugudelige døde var afsluttet ved Udløbet af de tusinde År, forlod Jesus Staden, og de hellige og en Del af Engleskaren ledsagede ham. Jesus steg ned på et stort Bjerg, og så snart han satte sine Fødder derpå, delte det sig og blev til en mægtig Slette. Derpå skuede vi opad og så den store, skønne Stad med tolv Grundvolde og med tolv Porte, tre på hver Side, og en Engel ved hver Port. Vi råbte: "Staden, den store Stad! Den kommer ned fra Himmelen fra Gud!" Og den kom ned i al sin Pragt og blændende Herlighed og tog Plads på den mægtige Slette, som Jesus havde beredt til den.