Åb. 21,13.

Tre porte på hver side!
Ez 48,31-35 Byens porte har navn efter Israels stammer. Der er tre porte mod nord: Rubens port: én; Judas port: én; Levis port: én. På østsiden, der er 4.500 alen, er der tre porte: Josefs port: én; Benjamins port: én; Dans port: én. Sydsiden måler 4.500 alen, og der er tre porte: Simeons port: én; Issakars port: én; Zebulons port: én. Vestsiden er 4.500 alen med tre porte: Gads port: én; Ashers port: én; Naftalis port: én. Hele vejen rundt måler byen 18.000 alen, og byen skal for fremtiden hedde: "Herren er her".

Guds vidunderlige stad har tolv porte besat med de mest vidunderlige perler. Den har også tolv grundstene i forskellige farver. Gaderne i byen er af rent guld. Guds trone er i denne by og en ren og smuk flod vælder ud derfra klar som krystal. De hellige vil kunne drikke frit af denne livets flods helsebringende vand.

Livets træ står på begge sider af denne smukke flod. De frelste hellige som har elsket Gud og holdt hans bud her vil gå ind gennem denne bys porte og vil også have retmæssig adgang til livets træ. De vil frit kunne spise af det, som også vore første forældre gjorde før deres fald. Bladene fra dette udødelige træ vil være til nationernes helse. Alle deres smerter vil da forsvinde. De vil aldrig mere føle sygdom sorg eller død for livets træs blade har helet dem. Jesus vil så se på sin sjæls kvaler og være tilfreds når de frelste som har været underlagt sorg slid og fortvivlelse som har stønnet under forbandelsen er samlet om dette livets træ for at spise af dets udødelige frugt som vore første forældre ved at bryde Guds bud mistede al ret til. Der vil ikke være nogen fare for at de mister retten til livets træ igen for han der fristede vore første forældre vil være udslettet af den anden død.