Åb. 21,14.

De tolv grundsten!
Ef 2,20-21 I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren.

Johannes så også den hellige stad, det nye Jerusalem, med dets tolv porte og tolv grundstene komme ned fra Gud ud af himmelen. Han blev vist byen og så gader af gennemsigtigt guld klare som krystal. Enhver, der går ind i den by er forandret og helliget i karakter her i dette liv. Nationer, som har holdt sandheden går ind i Guds stad og en stemme høres klar og distinkt: "Salige er de, der tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden." Åb 22,14.