Åb. 21,17.

Murens mål!
Det ny Jerusalem danner en firkant. Denne firkant har samme brede, længde og højde ca. 2300 km. Muren om staden er over 60 meter bred og det er efter al sandsynlighed her at de frelste skal bo.

Joh 14,1-3 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.