Åb. 21,19.

Grundstenene er forskellige!
De tolv grundsten i det ny Jerusalem består af tolv af de smukkeste ædelsten, som kan findes. De er alle sammen forskellige den ene er smukkere end den anden, men hver for sig er de umådelig smukke!

Byen der er en firkant og har i alt tolv grundsten.

1 Jaspis.

Denne ædelsten er også grundelementer i selve byen (v. 11 og 18)

2 Safir.

"Mon du kan finde bund i Guds væsen eller nå frem til den almægtiges yderste grænse? Himmelhøj er den, hvad kan du udrette? Dybere end dødsriget, hvad ved du? Længere end jorden er dens mål, og bredere end havet." (Job 11,7-9) "Men visdommen hvorfra vil man finde den? Og hvor er indsigtens sted? Et menneske kender ikke dens værdi, og den findes ikke i de levendes land. Afgrunden siger: den er ikke i mig, og havet siger: den er ikke hos mig. Den kan ikke fåes for det fineste guld, Ej heller dens værdi opvejes med sølv. Den kan ikke opvejes med Guld fra ophir, ej heller med den dyrebare onyr og safir. Den kan ikke vurderes lige med guld og krystal; man kan ikke tilbytte sig den for kar af fint guld. Koraler og ædelstene tales der ikke om; og visdoms besiddelse er bedre end perler. Topaser af morland kan ikke vurderes lige med den; den kan ikke opvejes med det rene guld. Men visdommen hvorfra kommer den? Og hvor er indsigtens sted? Afgrunden og døden siger: kun et rygte om den hørte vi med vore øren. Gud forstår dens vej, og han kender dens sted. "Thi han skuer indtil jordens ender; han ser hen under al himlen. Der han satte en lov som regnen, og en vej for lynet, som går foran tordenen, da så han den og kundgjorde den, beredte den, ja gennemskuede den. Og han sagde til mennesket: Se, Herrens frygt, det er visdom, og at vige fra det onde, det er forstand." (Job 28,12-28)

3 Kalkedon.

4 Smaragd.

På vejen til Jerusalem kom Jesus "ind i Jeriko og gik igennem byen" Ikke ret langt fra Jordan, på dalens vestlige side, der bredte sig til en slette, lå denne by midt i den skønneste frodighed og med en tropisk vegetation. Med sine palmetræer og frugtbare haver, der fik vand fra sprudlende kilder, funklede den som en smaragd i sin indfatning af kalkstensbjerge og øde kløfter, der skød sig ind imellem Jerusalem og byen på sletten.

Omkring tronen i Himmelen og over Kristi hoved er der noget, der ligner en regnbue. Profeten siger: "Som regnbuen, der viser sig i skyen på en regnvejrsdag, var stråleglansen om ham at se til. Således så Herrens herlighedsåbenbarelse ud." Ez. 1,28. I Åbenbaringens bog siges der: "Se, en trone stod i Himmelen, og der sad en på tronen, ... og der var en regnbue rundt omkring tronen, at se til som smaragd." Åb. 4,2-3. Når menneskene ved deres store uretfærdighed nedkalder Guds straffedomme, vil Frelseren, idet han går i forbøn for dem hos Faderen, pege på regnbuen i skyen, på buen om tronen og over sit eget hoved som tegn på Guds barmhjertighed overfor den angrende synder.