Åb. 21,24.

Alle vandrer i lammets lys!
Lad os alle gå fremad og få den herlige løn og forene os i de forløstes sang. Dersom vi hisset for evigt skal synge Guds og Lammets pris, må vi først synge den her. Al knurren og klagen bør ophøre iblandt den højestes børn. Vi burde være det lykkeligste folk på jorden, fordi vi i den himmelske helligdom har en frelser, der gik i døden, for at vi skulle blive delagtige i det evige liv. Af vore sørgelige miner og klagende tale skulle man næsten tro, at Jesus endnu lå i Josefs grav med en stor sten for indgangen; men jeg siger jer, at Jesus er opstanden, at han elsker jer og går i forbøn for jer. Vi burde glæde os i Herren, prise hans hellige navn og synge lovsange til hans ære. Lad os fuldt bestemme os på, at vi vil vinde himmelen, hvad det så end skal koste.

Vi skal få lov til at indgå i staden og spise af livets træ og leve evindeligt. Vi skal lytte til Jesu ord, der er sødere end nogen musik er for vort jordiske øre, når han byder sine børn velkommen i deres evige hjem. De, der har valgt at tjene ham, vil høre ham sige: "Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt." Matt 25,34. O, hvilket Rige! Der skal ingen Nat være i Guds stad. Gud og Lammet skal være dens Lys. Der er et Hjem for Jordens Pilgrimme. Der er hvide Kjortler for de retfærdige - Æreskroner og Sejrspalmer for Sejrvinderen. De ting, som vi ikke her har kunnet forstå, vil da blive forklarede. Da skal vi opleve, at uendelig Kærlighed beskikkede de Prøvelser, som her syntes os mest hårde og tunge at bære.

I Himmelen findes ingen smerter; der skal ingen tåre rinde. "Og ingen indbygger skal sige: Jeg er syg; thi folket, som bor der, har fået syndsforladelse." En rig glædesstrøm vil flyde og varer, så længe evigheden varer.