Åb. 21,26.

Herligheder og kostbarheder bringes ind!
I denne verden overgav de Gud deres sjæl; de tjente ham med deres hjerte og forstand, og nu kan han sætte sit navn på deres pander. "Og der skal ingen nat være mere,  thi Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder" Åb 22,5. De kommer der ikke som dem, der tigger om at måtte være der, thi Kristus siger til dem: "Kom hid, min Faders velsignede! arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt." Matt 25,34. Han tager imod dem som sine børn og siger: Gå ind til din Herres glæde! Udødelighedens krone sættes på de sejrendes hoveder. De tager deres kroner og kaster dem for Jesu fødder, og de griber deres guldharper og fylder hele Himmelen med skøn musik ved at synge lovsange til Lammet. Så "skal de se hans ansigt, og hans navn skal stå på deres pander".