Åb. 21,7.

Den der sejrer!
Matt 19,29 Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv.

2Kor 6,17-18 Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige."

Gud siger: "Min søn, giv mig dit hjerte." Kan du afslå ham, som du ikke kan afvise med fortjeneste, fordi det er allerede hans, --det som du ikke kan afslå uden at miste din egen sjæl? Han beder om dit hjerte; giv ham det, for det er hans. Han beder om din forstand; giv den til ham, det er hans, udlånt til dig i tillid. Han beder om dine penge; de er hans, giv han dem. " I er ikke jeres egne; I er købt for en pris."

Den Herre Jesus gør Krav på din Tjeneste. Han elsker dig. Se hen til Golgata, dersom du tvivler på hans Kærlighed. Lyset, som udstråler fra Korset, viser dig den Kærligheds Storhed, som ingen Tunge kan skildre. Den, som holder mine Befalinger, elsker mig. Ved omhyggeligt Studium bør vi blive bekendt med Guds Befalinger og så vise, at vi er hans lydige Sønner og Døtre.

Det er vor forret at nyde samfundet med Gud. Det forsonende blod er dyrebart for den troende, dyrebar er hans retfærdiggørende retfærdighed. "For jer som tror, er han dyrebar." Når jeg tænker på denne kilde med levende kraft som vi kan drikke af, sørger jeg over at der er så mange der går glip af den glæde de kunne have ved at betragte hans godhed. Vi er Guds sønner og døtre og vokser til et hellig tempel i Herren. "Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten." Ef 2,19.20. Dette er vort privilegium.