Åb. 21,9.

Kom og se bruden!
Kristus irettesatte strengt mennesker i hans tid, fordi de ikke havde lært af naturen de lektier i skrifterne som de måtte have lært. Alle ting, levende som ikke levende, udtrykker Guds kundskaben for mennesker. Det samme guddommelige sindelag der arbejder på naturens ting taler til menneskenes sind og hjerter, og skaber en uudtrykkelig længsel efter noget de ikke har. Verdens ting kan ikke tilfredsstille deres længsel. Til alle disse tørstende sjæle lyder det guddommelige budskab: »Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, som hører, skal sige: »Kom!« Og den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt.«

"Ånden og bruden siger: Kom! Og den, som hører, skal sige: Kom" Åb 22,17. Enhver, som hører, skal gentage denne opfordring. Hvad der end er et menneskes kald i livet, bør dets største interesse være at vinde sjæle for Kristus. Det er måske ikke i stand til at tale til store forsamlinger, men det kan arbejde for de enkelte. Til dem kan det videregive den belæring, det selv har modtaget fra Herren. Tjenesten består ikke blot i at prædike. Også de tjener, som skaffer de syge og lidende lindring, som hjælper de nødlidende og taler trøstende ord til de forsagte og de lidettroende. Både nær og fjern findes der sjæle, som er tyngede af skyldfølelse. Det er ikke lidelser, slid og fattigdom, der nedværdiger mennesker. Det er synd og overtrædelser. Dette bringer uro og utilfredshed. Kristus vil, at hans tjenere skal hjælpe dem, der er plagede af synden.

Hele tiden udgår der en indflydelse fra mennesket. Menneskesjælen er omgivet af en atmosfære, og den atmosfære kan enten være af Himmelen eller af Helvede. Der er kun disse to muligheder Spørgsmålet for os alle er om vi er på Kristi side eller på fjendens side. Og i det vi til stadighed dvæler i lysstrålerne fra herligheden i det høje, er vi omgivet af Guds engle, og der er en atmosfære, som omgiver menneskesjælen, og ingen kan komme inden for den atmosfære, uden at selve vor holdning, selve vore ord selve det indtryk, som efterlades af et i sandhed omvendt Guds barn, alt sammen siger: Kom! Og Ånden og bruden siger: Kom! Og den, som hører skal sige: Kom! Og den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt.