Åbenbaringen kapitel 22.
 
Åb 22,1 Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone. >>>>>>>>>

Åb 22,2 I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene.  >>>>>>>>

Åb 22,3 Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham,  >>>>>>>>>>

Åb 22,4 og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande.  >>>>>>>>

Åb 22,5 Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.  >>>>>>>>>

Åb 22,6 Og englen sagde til mig: "Disse ord er troværdige og sande, og Herren, profeternes ånders Gud, har sendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske:  >>>>>>>>>>

Åb 22,7 'Ja, jeg kommer snart.' Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog."  >>>>>>>>

Åb 22,8 Det er mig, Johannes, som har hørt og set dette. Og da jeg havde hørt og set det, faldt jeg ned for fødderne af den engel, som havde vist mig dette, for at tilbede den.  >>>>>>>>>

Åb 22,9 Men englen sagde til mig: "Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, profeterne, og som de, der holder fast ved ordene i denne bog. Gud skal du tilbede."  >>>>>>>>>

Åb 22,10 Og englen sagde til mig: "Forsegl ikke profetiens ord i denne bog, for tiden er nær.  >>>>>>>>>>>
 

Åb 22,11 Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges." >>>>>>>>>

Åb 22,12 "Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.  >>>>>>>

Åb 22,13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.  >>>>>>>>>

Åb 22,14 Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen.  >>>>>>>>>

Åb 22,15 Udenfor skal hundene være og troldmændene og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, der elsker og øver løgn.  >>>>>>>>>

Åb 22,16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne."  >>>>>>>>>>

Åb 22,17 Og Ånden og bruden siger: "Kom!" Og den, der hører, skal sige: "Kom!" Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet.  >>>>>>>>>

Åb 22,18 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog,  >>>>>>>>>>

Åb 22,19 og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.  >>>>>>>>>>

Åb 22,20 Han, der vidner om dette, siger: "Ja, jeg kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus!   >>>>>>>>>

Åb 22,21 Herren Jesu nåde være med jer alle!  >>>>>>>>>>