Satan vil gøre alt for at få de der bekender sig til at tjene den eneste sande Gud, himlens og jordens skaber, til at falde fra.

Rom 1,28-32 Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

Dan 7,21 Mens jeg så på det, havde dette horn ført krig mod de hellige og besejret dem,

Åb 13,7 Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.

I et helligt syn blev Johannes taget ind i den himmelske helligdom. Han siger: "Guds tempel i himmelen blev åbnet, og hans pagts ark kom til syne i hans tempel". (Åb 11,19) "Derefter så jeg: templet, vidnesbyrdets telt, i Himmelen blev åbnet". (Åb 15,5) Det tabernakel, som Moses blev beordret at bygge, skulle være efter samme mønster som den himmelske helligdom. I arken blev de Ti Bud, som blev skrevet med Guds finger, lagt. 

Den lov der blev lagt i arken på jorden, var en kopi af den lov, der var i vidnesbyrdets ark i himmelen og Jehovas forskrifter er uafviselige. De Ti Bud udgør karakterens moralske standard. Gud kræver for menneskets del fuldstændig overensstemmelse med hans lov, og forbandelsen er udtalt over enhver, der ikke bliver i alt, hvad der er skrevet, og handler derefter. 

Guds folk vil komme til at skulle udholde forfølgelser. "Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd." Åb 12,17. Guds folk skal give verden det advarende budskab om de kræfter der repræsenterer dyret. Profeten siger om denne magt "Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog." Åb 13,5-8. Guds sidste menighed skal give denne advarsel til verden "Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet." Åb 14,9-10.