1Pet 5,8-11 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Magten er hans i al evighed! Amen

Luk 22,31-34 Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre." Simon Peter sagde til ham: "Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden." Men han svarede: "Jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig."

Renhed i livet og en karakter, der er dannet efter det guddommelige forbillede, opnås ikke uden alvorlige anstrengelser og faste principper. Det vil ikke lykkes for et vaklende menneske at opnå kristen fuldkommenhed. Disse vil blive vejet på vægten og fundet for lette. Lige som brølende løve, søger Satan efter sit bytte. 

Han prøver sin list på enhver intetanende ung; der er kun sikkert hos Kristus. 
Det er gennem hans nåde alene at Satan kan afvises tilbage. Satan fortæller de unge at der er masser af tid, så de kan give efter for synd og umoralitet denne gang og aldrig igen; men det vil eftergivenhed vil forgifte hele deres liv. Vov jer ikke en eneste gang ud på forbuden grund. I disse farefulde onde dage, hvor tillokkelser til umoralitet og fordærv er alle steder, lad de unges alvorlige hjerter råb opløftes mod himlen: "Hvormed skal et ungt menneske rense hans vej?" Og måtte hans ører åbnes og hans hjerte rettes til at adlyde den belæring han for i dette svar: "Ved at give agt dertil efter Dit ord." Kun ved at stole på Gud kan de unge være trygge i denne fordærvede tid. Uden guddommelig hjælp vil de være ude af stand til at beherske de menneskelige lyster og begær. I Kristus findes den tiltrængte hjælp, men hvor er det få, der vil gå til ham for at få den. Da Jesus var her på Jorden, sagde ham: Og dog vil I ikke komme til mig for at få liv." Alle kan sejre i Kristus. Med apostlen kan i sige: Men under alt dette mere end sejrer vi ved ham, som elskede os." Og igen: "Men jeg er hård mod mit legeme og holder det i ave."