Her er der tale om udvalgte tropper, som ikke formår at holde stand, og man kan godt få den opfattelse at Satan med sine listige bedrag også vil føre de udvalgte vild.

Matt 24,23-27 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store teg

n og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! Så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! Så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.

Men lad mig sige det så klart som muligt, det er kun de der ikke har undersøgt deres tro, og bragt den i overensstemmelse med Guds ords lære, at Satan gennem sine dygtige hjælpere og menigheden kan vildlede.

Dagene nærmer sig hurtigt, da der vil herske stor rådvildhed og forvirring. Forklædt som en engel vil Satan føre endog de udvalgte vild, om det var muligt. Der vil blive mange "guder" og mange "herrer". Alle mulige lærdomme vil blæse som vinde. Dem som har afgivet største hyldest til såkaldt videnskabsfalskneri, vil så ikke blive ledere. Dem som har stolet på forstanden, skytsånd eller talent vil da ikke stå i rækkerne. De havde ikke fred med lyset. Dem som har bevist sig selv som upålidelige, vil da ikke betros hjorden. Ikke mange af de store mænd vil være engageret i det alvorlige afsluttende værk. De er selvsikre og uafhængige af Gud og han kan ikke bruge dem. Herren har nogle trofaste tjenere, som vil komme til syne i rystelsens og prøvens tid. Der findes dyrebare sjæle, som nu er skjult og som ikke har bøjet knæ for Ba'al. De har ikke haft det lys, der har skinnet så klart for jer. Men under et barsk og utiltalende ydre lyser måske en ægte kristelig karakters renhed. 

Når vi om dagen ser op imod himmelen, kan vi ikke se nogen stjerner. Men de er der, de er der på himmelen, øjet kan blot ikke skelne dem. Men om natten kan vi se dem i deres fulde glans. 

Lige foran os har vi den afsluttende kamp i den store strid, da Satan skal virke "med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse" for at fremstille Guds karakter i et falsk lys og, "om det er muligt, at føre de udvalgte vild". 2Tess 2,9; Mark 13,22. Hvis der nogen sinde var et folk, som har haft brug for et stadig tiltagende lys fra Himmelen, så er det det folk, som Gud i denne farlige tid har kaldet til at forsvare hans hellige lov og til at hævde hans karakter over for verden. De, til hvem en så hellig opgave er betroet, må fyldes med åndelighed og højnes og levendegøres ved de sandheder, de bekender sig til at tro. Aldrig har menigheden trængt så meget til, og aldrig har Gud været mere omhyggelig for, at den skulle opleve den erfaring, som Paulus skildrede i sit brev til kolosenserne, da han skrev: Vi har "ikke holdt op at bede for jer og ønske, at I må blive fyldte af indsigt i Guds vilje med al visdom og åndelig forståelse, så I kan vandre Herren værdigt, i alle måder ham til behag, idet I bærer frugt og vokser i al god gerning ved erkendelsen af Gud". Kol 1,9-10. 

Vi nærmer os den tid hvor magter og myndigheder og ondskabens åndehær i himmelrummet vil blive sat ind i kampen mod sandheden. Satans forførende magt vil blive så stor at selv de udvalgte skulle føres vild om det var muligt. Ved guddommelig oplysning må evnen til at skelne klart blive skærpet sådan at vi forstår det, når Guds Ånd taler, og ikke er uvidende om Satans påfund. Menneskelige anstrengelser må forenes med Guds kraft sådan at vi kan være i stand til at udføre det afsluttende værk for denne tid.