Hvis ikke det lykkes for Satan at vildlede og bedrage de der kalder sig kristne og som siger at de tror på Jesus, så vil han give sine hjælpere i menigheden ordre til at forsøge på anden måde.

Satan leder mange til at tro at bøn til Gud er unødig og kun en formssag. Han ved udmærket godt hvor nødvendig meditation og bøn er for at holde Kristi efterfølger vågne til at modstå hans list og bedrag. Ved sine opfindelser vil han adskille sindet fra disse betydningsfulde ceremonier, så at sjælen ikke må lære at få hjælp fra den Mægtige og opnå styrke fra ham til at modstå hans angreb. Jeg blev vist hen til Guds gamle folks inderlige og virkningsfulde bønner. "Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en alvorlig bøn." Daniel bad tre gange om dagen til sin Gud. Satan er rasende ved bønnens lyd, for han ved at han vil lide tab. Daniel blev foretrukket frem for præsidenter og fyrster fordi en fortrinlig ånd var i ham. Faldne engle frygtede at hans indflydelse ville svække deres kontrol over rigets herskere, for Daniel var i høj rang. Den anklagede hær af onde engle oprørte præsidenter og fyrster til misundelse og jalousi, og de vogte Daniel nøje for at finde noget imod ham som de kunne anklage ham for kongen, men det mislykkedes for dem. Da prøvede disse sataniske agenter at gøre hans trofasthed mod Gud til årsag for hans ødelæggelse. Onde engle lagde planer for dem og disse agenter satte dem hurtigt i kraft.
Kongen tog sig ikke af de listige tricks der var påtænkt mod Daniel. Med fuld kundskab til kongens dekret, bøjede Daniel sig stadig for sin Gud, "havde han åbne vinduer." Han anså bøn til Gud at være af så stor betydning at han hellere ville ofre sit liv end at opgive bønnen. På grund af sin bøn til Gud, blev han kastet i løvekulen. Så langt udretter onde engle deres hensigter. 

Men Daniel forsatte med at bede, selv i løvekulen. Blev han overgivet til at fortæres? Glemte Gud ham der? O nej; Jesus den mægtige befalingsmand over himlens hære, sendte sin engel for at lukke munden på disse sultne løver så de ikke kunne såre den bedene Guds menneske; og alt var fred i den forfærdelige kule. Kongen forvissede sig om at han var beskyttet og bragte ham ud med ære. Satan og hans engle var overvundet og rasende. De agenter han havde hvervet blev fordømt til undergang på den samme forfærdelige måde som de havde tænkt sig at ødelægge Daniel. 
Troens bøn er den store styrke for den kristne og vil helt sikkert sejre over Satan. Det er derfor han antyder at vi ingen behov har for bøn. Jesu navn, vor forsvarer, afskyer han; og når vi i alvor kommer til ham efter hjælp, er Satans hære opskræmte. Det tjener hans hensigter vel hvis vi forsømmer at bønnens brug, for så kan hans løgnagtige underværker lettere modtages. Det som han ikke fik udrettet ved at friste Kristus, får han udrettet ved at sætte sine bedrageriske fristelser for mennesket. Han kommer nogle gange i en dejlig ung mands skikkelse, eller i et pænt skyggebillede. Hans gerninger helbreder, og bliver tilbedt af bedragede mennesker som en velgører for vor slægt. Frenologi og hypnose er rigtig meget ophøjet. I sig selv er de gode, men de bemægtiges af Satan som hans mest magtfulde midler til at bedrage og ødelægge sjæle. Hans list og påfund modtages som om det er fra himlen, og tro på den der opdager det - bibelen - er ødelagt i tusindes sind. Satan tager her imod den tilbedelse som passer til hans sataniske majestæt. Tusinde underholder sig med, og får belæring fra denne demoen gud og handler efter hans lære. Verden der regner med at få så megen gavn fra frenologi og dyrisk magnetisme, har aldrig været så korrupt. Satan bruger netop disse ting for at ødelægge gode kræfter og lægge grunden til spiritisme.