Satan har ofte brugt list, for at opnå det han ønskede!

Matt. 14,1-2 På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus, og han sagde til sine hoffolk: "Det er Johannes Døber! Han er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham."

Luk. 22,1-6 De usyrede brøds fest, som kaldes påske, nærmede sig. Og ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de kunne få Jesus ryddet af vejen, for de var bange for folket. Men så fór Satan i Judas, som blev kaldt Iskariot, en af de tolv; og han gik til ypperstepræsterne og anførerne for tempelvagten og talte med dem om, hvordan han kunne forråde Jesus til dem. De blev glade og aftalte at give ham penge for det. Han gik ind på det og søgte nu en lejlighed til at forråde ham til dem, uden at der blev opløb.

Her er to ting jeg håber at du har lagt mærke til. Det første er at Satan gennem sine hjælpere bruger list for at fange Jesus og få ham dømt. Det andet er, at det er en af Jesu egne disciple, en af dem man anså for at være blandt de udvalgte og hellige.

Sl. 55,13-15 Det er ikke en fjende, der håner mig, det kunne jeg bære; det er ikke en modstander, som hoverer over mig, ham kunne jeg skjule mig for. Men du, min ligemand, min ven, du som jeg kender, vi som nød hinandens fortrolighed, når vi vandrede i festtoget i Guds hus. 

Kristi stridsmand må møde mange slags fristelser, som han må modstå og besejre. Jo hårdere kampen er, des større må tilførselen af nåde være, så sjælens behov kan imødekommes; og den modtagne nådes kvalitet vil forøge Kristi tjeners evnes til at kende Gud og Jesus Kristus, som han har sendt. Den troendes sjæl styrker sin intense længsel efter kendskab til og en dybere forståelse af Kristi sandhed og retfærdighed. Enhver, der vokser i det guddommelige liv får større evner til at søge efter sandhed, som efter en skjult skat og de vil anvende sandheden i deres egen erfaring. Den sande kristne forstår betydningen af at gennemgå store konflikter og prøvelser men han vokser stadig i Kristi nåde for at møde sjælefjenden, som virker gennem menneskelige redskaber for at ødelægge Kristi tjenere. Den kristne får en bedre forståelse af Guds veje og frelsesplanen ved at gennemgå hårde prøvelser og derved er han hellere ikke ubekendt med fjendens list. Til tider omgiver mørket hans sjæl, men da vil det sande lys skinne og Retfærdighedens Sol vil lade sine klare stråler fordrive depressionen. Selv om Satan søger med alle midler at tage modet fra ham ved at skilte med de truende forhindringer, kan han få styrke ved Kristi nåde til at være et trofast vidne om det han har hørt gennem Guds inspirerede budbringer. Han hverken foragter eller tilsidesætter det budskab, han har fået, men bringer sin viden videre til pålidelige mennesker som er i stand til at undervise andre. Ved at bringe lyset videre til andre, beviser den kristne sandheden i ordene: "Retfærdiges sti er som strålende lys, der vokser i glans til højlys dag."