Sl 41,10 Selv min ven, som jeg stolede på, og som spiste brødet med mig, har løftet hælen imod mig.

Sl 43,1-2 Skaf mig ret, Gud, før min sag mod troløse mennesker, red mig fra bedragerne, fra dem, der øver uret! For du, Gud, er mit værn, hvorfor har du forstødt mig? Hvorfor skal jeg gå sørgende omkring plaget af fjenden?  

Kol 2,6-8 Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

Satan kan lede bedragne sjæle langt ud. Han kan fordreje deres dømmekraft, deres, syn, og deres hørelse. Således var det i Israelitternes tilfælde. "Men dagen efter knurrede hele Israels menighed mod Moses og Aron og sagde: "Det er eder, der har, dræbt Herrens folk!" Folket blev skuffet over at sagen faldt ud til Moses og Arons gunst. Kora og hans følges opførsel, al den ugudelige udøvelse som præsterne viste med deres røgelse, slog folket stærkt. 
De så ikke, at disse mænd ofrede en fræk fornærmelse mod den guddommelige Majestæt. Da disse ugudelige mænd var fjernet, blev folket forfærdet; men efter kort tid kom det hele, på en tumultagtig måde, til Moses og Aron, og Moses og Aron blev anklaget for at disse mænds blod var gået tabt ved Guds hånd.
Fortidens erfaringer vil blive gentaget. I fremtiden vil Satans religiøse forestillinger antage nye former. Vildfarelser vil blive fremholdt på en tiltalende og smigrende måde. 

Falske teorier iført lysets klædning vil blive fremholdt for Guds folk. Således vil Satan forsøge at bedrage endog de udvalgte, hvis det er muligt. De mest forførende påvirkninger vil blive bragt i anvendelse. Sindene vil blive hypnotiserede. 
Fordærvelse af enhver art i lighed med dem, der fandtes blandt menneskene før syndfloden, vil blive indført for at tage sindene til fange. Ophøjelsen af naturen som Gud, menneskeviljens ubegrænsede frihed og de Gudløses råd bruger Satan som sine redskaber til at nå bestemte hensigter. Han vil benytte det ene sinds magt over det andet for at gennemføre sine intentioner. Det sørgeligste ved det hele er, at mennesker under hans forførende indflydelse vil have Gudsfrygts skin uden at have en virkelig forbindelse med Gud. I lighed med Adam og Eva, som spiste af frugten på træet til kundskab om godt og ondt, er der også nu mange, som spiser vildfarelsens bedrageriske ideer. 
Satans redskaber klæder falske teorier i en tiltalende dragt, ligesom Satan i Edens have skjulte sin identitet for vore første forældre ved at tale gennem slangen. Disse redskaber giver dråbevis menneskesindet noget, der i virkeligheden er dødelig vildfarelse. Satans hypnotiske indflydelse vil hvile over dem, som vender sig fra Guds tydelige ord til behagelige fabler. 
Det er dem, der har haft det største lys, Satan mest ihærdigt søger at besnære. Han ved, at hvis han kan bedrage dem, vil de under hans ledelse klæde synden i retfærdighedens klæder og føre mange på vildspor.
Jeg siger til alle: Vær på vagt, for Satan går omkring som en lysets engel i enhver forsamling af kristne arbejdere og i enhver menighed og søger at vinde medlemmerne over på sin side. Det er blevet pålagt mig at give Guds folk denne advarsel: "Far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte." Gal 6,7.