Es 24,1-6 Herren hærger jorden og lægger den øde, han får jordskorpen til at sprække og spreder beboerne. Det skal gå præsten som folket, herren som trællen, fruen som trælkvinden, køberen som sælgeren, långiveren som låntageren, ågerkarlen som skyldneren. Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt. 
Herren har talt dette ord. Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen. Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt. Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.

"Herren går ud fra sin bolig for at straffe jordboernes brøde; sit blod bringer jorden for lyset og dølger ej mer sine dræbte." Es 26,21. "Men dette skal være den plage, Herren lader ramme alle de folkeslag, som drager imod Jerusalem: han lader kødet rådne på dem i levende live, øjnene rådner i deres øjenhuler og tungen i deres mund. 
På hin dag skal en vældig Herrens rædsel opstå iblandt dem, så de griber fat i og løfter hånd mod hverandre." Zak. 14,12-13. I den voldsomme kamp, som skyldes deres, egne heftige lidenskaber, og under den frygtelige udgydelse af Guds ublandede harme omkommer jordens gudløse beboere præster, regenter, undersåtter, rige og fattige, høje og lave. 

"Herrens slagne skal på den dag ligge fra jordens, ene ende til den anden; der skal ikke holdes klage over dem, og de skal ikke sankes og jordes." Jer. 25,33. 
Ved Kristi genkomst udslettes de onde fra hele jordens overflade de fortæres af hans munds ånde og tilintetgøres af hans herligheds lys. Kristus fører sit folk til Guds stad, og jorden bliver folketom. "Se, Herren gør jorden tom og øde og vender op og ned på dens overflade, han spreder dens beboere." Jorden tømmes og plyndres i bund og grund, thi Herren har talt dette ord." Vanhellig blev jorden under dem, som bor der, thi lovene krænkede de, overtrådte budet, brød den evige pagt. Derfor fortærer forbandelse jorden, og bøde må de, som bor der. Derfor svides jordens beboere bort." Es 24,1.3.5-6.
Hele jorden ligner nu en ørken. Ruinerne af de byer og landsbyer, som blev ødelagt under jordskælvet, træer, der er rykket op med rode, og forrevne klippestykker, som er blevet slynget op af havet eller revet ud af selve jorden, er spredt over dens overflade, mens store huller markerer de steder hvor bjergene er blevet rykket op af deres grundvold. Her skal Satan og hans onde engle have deres bolig i tusind år.