Omvend dig, du skal ikke gøre som du før har gjort, men vælge en anden vej.

Mange sjæle er reddet, vredet ud af Satans hånd, af trofaste medarbejdere. Nogen må have en sjælsbyrde for at finde dem som er faldet bort fra Kristus. En sjæls befrielse, som Satan ellers havde triumferet over, skaber glæde blandt himmelske engle. Der er dem, som har ødelagt Guds moralbillede hos sig selv. 
Evangelienettet må samle disse stakkels udstødte mennesker. Guds engle vil samarbejde med dem som er involveret i dette arbejde, som gør alle anstrengelser for at redde fortabte sjæle, og give dem anledninger som mange aldrig har haft. Der er ingen anden vej end Kristi vej at nå dem på. Han har altid arbejdet for at lindre lidelse og lære retfærdighed. Kun derved kan syndere oprejses fra nedværdigelsens dybder.

Ved synden er menneskene blevet skilt fra livet med Gud. De er åndeligt lammede på grund af Satans list, han som er syndens ophavsmand. 

De har i sig selv ingen følelse af synd, eller evne til at fortsatte og tilegne sig guddommelig natur. Får de anledning til dette, er der intet i det naturlige hjerte som ønsker sig det. Satan har forhekset dem. Han benytter al sin klogskab og list for at forhindre enhver god impuls. Enhver evne Gud har givet dem, er blevet brugt som våben mod den guddommelige velgører. Selv om Gud elsker dem, kan han ikke give dem de gaver og velsignelser han længes efter at give dem. 
Men Gud lod sig ikke slå ud af Satan. Han sendte sin Søn til verden, for at han, ved at blive menneske og forene det guddommelige med det menneskelige, kunne give menneskene moralsk værdi for Gud. 
Der er ingen anden vej til frelse for menneskene. Jesus siger: "Skilt fra mig kan I slet intet gøre." (Joh 15,5). Kun ved Kristus kan livets kilde give menneskenaturen nyt liv, forandre indstillingen og vende folks tanker og følelser mod himmelen. Gennem foreningen af den guddommelige og menneskelige natur kunne Kristus hjælpe dem til at forstå, og han kunne indpode sine livgivende egenskaber i mennesker som er døde i overtrædelser og synd.