Efter denne umådelig rige konge kommer der en heltekonge. Hans magt er så stor at han tillader sig at lige hvad der passer ham. At hovmode sig på denne måde kan kun føre til, fald. Der er ingen tvivl om at denne konge har anset sig selv, som en gud.
Men lad os nu prøve, at se på hvordan disse ting passer på den tid vi nu år 2004 lever i. Konger er ofte organisationer, lande eller regeringer når vi i dag ser os i verden er der flere af disse, som ved hjælp af grusomme umenneskelige metoder samler sig enorme rigdomme og magt. Vi har blot indenfor de sidste 10 – 15 år set flere eksempler på personer, organisationer, lande og lignende, som uden hensyn til andre end sig selv, har gjort hvad de havde lyst til.

Daniels liv rummer en lærdom for os. Det åbenbarer den kendsgerning, at en forretningsmand ikke nødvendigvis må være dreven og snu. Han kan vejledes af Gud hele tiden. Medens Daniel var førsteminister i det babyloniske rige, var han Guds profet og modtog inspiration og lys fra Himmelen. Verdslige, ærgerrige statsmænd fremstilles i Guds ord som græsset, der vokser op, og som græssets blomst, der visner men alligevel ønsker Gud at have intelligente mænd i sin tjeneste, mænd, der er egnede til at indtage forskellige stillinger Der er brug for forretningsmænd, som vil indflette sandhedens vigtige principper i alle deres foretagender og deres talenter bør udvikles ved grundigt studium og opøvelse. Dersom der er nogen, der behøver at benytte deres anledninger til at blive vise og dygtige, er det dem, der bruger deres evner til at fremme Guds rige i denne verden. Vi læser om Daniel, at man ikke kunne finde en eneste fejl i alle hans forretningsanliggender hvor nøje de end blev undersøgt. Han var et billede på, hvad enhver forretningsmand kan være. Hans levnedsløb viser hvad der kan udrettes af et menneske, der helliger sine forstands evner hele sin styrke og hele sit liv til Guds tjeneste. 
 

Gud betror også menneskene penge. Han giver dem magt til at erhverve sig rigdomme. Han væder jorden med dug fra himmelen og med forfriskende regn. Han giver os solskin, som varmer jorden og vækker planterne til live og får dem til at blomstre og bære frugt, og han beder os om at give ham den del tilbage, der tilhører ham. 
Vi har ikke fået vore penge, for at vi skal bruge dem til at ære og forherlige os selv. Som tro husholdere skal vi anvende dem til Guds ære og forherligelse. Nogle mener at det kun er en del af vore midler der tilhører Gud. Når de har sat en del til side til religiøse og velgørende formål, betragter de resten som deres egen og mener at de kan bruge den, som de finder for godt. Men deri tager de fejl. Alt, hvad vi ejer er Herrens, og vi skal aflægge regnskab for ham over hvorledes vi anvender det. I den måde, vi bruger hver øre på, vil det kunne ses, om vi elsker Gud af hele vort hjerte og vor næste som os selv. 
Penge er meget værd, fordi der kan udrettes meget godt med dem. I Guds børns hænder betyder de mad til de sultne, drikke til de tørstige og klæder til de nøgne. De er et værn for de fortrykte og kan bringe hjælp til de syge. Men penge er ikke mere værd end sand, dersom de ikke benyttes til at skaffe livets fornødenheder til at glæde andre og til at fremme Guds værk. 
Store rigdomme, som ikke anvendes, er ikke alene til ingen nytte, men de er en forbandelse. Her i livet er de en snare for vort åndelige liv, idet de drager vort hjerte bort fra de himmelske skatte. På Herrens store dag vil deres vidnesbyrd om ubenyttede talenter og forsømte anledninger fordømme ejeren. Skriften siger: "Og nu, I rige! klag og græd over den elendighed, som venter jer Jeres rigdom er rådnet op, og jeres klæder er mølædte; jeres guld og sølv er fortæret af rust, og den rust skal være et vidne imod jer og æde jeres kød som ild; I har samlet jer skatte i de sidste tider. Se, den løn, I har forholdt arbejderne, der høstede jeres marker den råber højt, og høstfolkenes skrig er nået frem til Herren Zebaots øren."