Den hellige pagt, Guds pagt og helligdommen hører sammen og kan ikke skilles ad.
Her i dette vers er det helligdommen der er omtalt. At det har stor betydning for os, at have kendskab til helligdommen kan vi se ud af de over 200 henvisninger der er til helligdommen.

2Mos 25,8-9 De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. I skal lave den nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig.

Der er utallige henvisninger i det gamle testamente til helligdommen, men det er i Hebræerne, at vi kan læse om hvordan Jesus Kristus, Guds søn, vor frelser og helligdommen udgør en meget væsentlig del af frelsesplanen.

Hebr 9,24-28 For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os; han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hvert 
år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget, for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes, sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.

O lad os leve helt for Herren og ved et velordnet Liv og en gudfrygtig Vandel vise, at vi har været hos Jesus og er hans ydmyge og sagtmodige Efterfølgere! Vi må arbejde, medens Dagen varer; for når Trængselens og Angstens mørke Nat kommer, vil det være for sent at virke for Gud. 

Jesus er i sit hellige Tempel og vil nu modtage vore Ofre, vore Bønner, vor Bekendelse af Fejl og Synder og vil tilgive alle Israels Overtrædelser, for at de kan udslettes, inden han forlader Helligdommen. Når Jesus forlader Helligdommen, vil de, som er hellige og retfærdige, fremdeles blive hellige og retfærdige, for alle deres Synder vil da være udslettet, og de vil blive beseglet med den levende Guds Segl. Men de, som er uretfærdige og urene, vil fremdeles blive uretfærdige og urene, for da vil der ikke være en Præst i Helligdommen til at frembære deres Ofre, deres Bekendelser og deres Bønner for Faderens Trone. 
Hvad der skal gøres for at redde Sjæle fra den kommende Vredens Storm, må derfor gøres, før Jesus forlader det Allerhelligste i den himmelske Helligdom. 

Gud tillader at der er regler og love til at styre folket. Uden disse love ville verden være i en meget værre tilstand end den er. 
Nogle er gode, andre dårlige. De dårlige love tiltager og ville til sidst bringe Guds folk i en vanskelig stilling. Da vil han opholde dem, som stoler på ham og følge hans ords veje. Hvor menneskenes love stride imod Guds Love bør vi adlyde Guds Love, hvad end følgerne måtte blive. 
Herren har endnu noget at gøre med landets love. Så længe Jesus er i helligdommen har Guds formildende ånd noget indflydelse både på folket og de regerende. Djævelen regerer over den store masse i verden, og dersom ikke landets love beskyttede os ville vi allerede nu komme til at lide meget. Ved nødvendige tilfælde er det ingen overtrædelse af Guds ord, at hans børn, når de bliver forlangt til at vidne på en lovlig måde, højtideligt kalde Gud til vidne på at de taler sandheden og intet andet end sandhed.