Der er i dag mange, som har glemt den Gud der har skabt himlen og jorden.

Neh 9,6 Du, Herre, er den eneste. Du skabte himlen, himlenes himmel med hele dens hær, jorden med alt, hvad den rummer, havene med alt, hvad de rummer. 
Du giver dem alle livet, og himlens hær tilbeder dig.

Sl 146,3-10 Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud, ham som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, ham som bevarer sin troskab til evig tid, som skaffer de undertrykte ret og giver de sultne føde. Herren sætter de fangne i frihed, Herren åbner de blindes øjne, Herren rejser de nedbøjede, Herren elsker de retfærdige. Herren beskytter de fremmede, han bringer faderløse og enker på fode, men fører de ugudelige på vildspor. Herren er konge for evigt, din Gud, Zion, i slægt efter slægt.

 

I næsten alle tilfælde hvor personer er blevet usikre over Guds ords inspiration, er det gå grund af deres uhellige livsførelser, hvilket dette ord fordømmer. De vil ikke tage imod dets irettesættelse og trusler fordi dette drager deres fejlagtige handlemåde i tvivl. De holder ikke af dem som kunne forvandle og styre dem.
Vanskeligheder og tvivl som forvirrer det lastefulde hjerte vil blive ryddet væk foran den som praktiserer sandhedens rene principper. Mange har talenter som kunne udrette meget godt hvis de blev helliget og brugt i Kristi sag, og meget skade hvis de blev beskæftiget i vantroens og Satans tjeneste. 
Selvets og dets forskellige lysters tilfredsstillelse vil fordærve talenterne og gøre dem til en forbandelse i stedet for en velsignelse. Satan ærkebedrageren besidder forunderlige talenter. Han var tidligere en ophøjet engel, næst efter Kristus. Han faldt på grund af selvforherligelse, og skabte et oprør i himlen, og forårsagede at mange faldt med ham. Derpå blev hans talenter og dygtighed brugt imod Guds regering, for at få alle som han kunne styre til at foragte himlens myndighed. Dem som er henrykket i hans sataniske majestæt må vælge at efterligne denne faldne general og til sidst dele skæbne med ham.