Mange tilbeder i dag penge, guld, sølv, biler, huse og andre lignende ting. De fleste har glemt den Gud, den Herre der skabte dem.

1Mos 1,26-27 Gud sagde: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

Den, der har valgt Kristus, har sluttet sig til en magt, som ingen menneskelig visdom eller styrke kan overvinde. "Frygt ikke, thi jeg er med dig," erklærer han, "vær ej rådvild, thi jeg er den Gud! Med min retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig." Thi jeg, som er Herren din Gud, jeg griber din hånd, siger til dig: Frygt kun ikke, jeg er din hjælper." Es 40,10 og 13. 

"Hvem vil I ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft Eders blik til himlen og se: Hvo skabte disse? Han mønstrer deres hær efter tal, kalder hver enkelt ved navn; så stor er hans kraft og vælde, at ikke en eneste mangler. 
Hvorfor siger du, Jakob, hvorfor taler du, Israel, så: Min vej er skjult for Herren, min ret gled min Gud af hænde. Ved du, hørte du ikke, at Herren er en evig Gud, den vide jord har han skabt? Han trættes og mattes ikke, hans indsigt udgrundes ikke, han giver den trætte kraft, den svage fylde af styrke. Ynglinge trættes og mattes, ungersvende snubler brat, ny kraft får de, der bier på Herren, de får nye svingfjer som ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes." Es 40,25-31.