Her er tale om en meget snedig organisation, som ved list og bedrag får de kristne til at udføre et undergravende arbejde under foregivende af, at de udfører et godt kristent arbejde for Herren.

2Kor 11,12-15 Hvad jeg gør, vil jeg stadig gøre for ikke at give dem, der søger det, anledning til at være stolte af, at de er som vi. De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Fil 3,2-6 Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne! Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. 
Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere: omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.

Mænd og kvinder som bekender sig til at være Kristi disciple og holde alle Guds bud må føle den sande pinsel i deres liv for at gå ind ad den snævre port. De forpinte er de eneste og kun de eneste som vil anmode indtrængen om adgang gennem den snævre port og trange vej som leder til evigt liv, til fuld glæde og for evig velbehag. 
Dem som blot søger at gå ind vil aldrig kunne komme ind. Manges fulde kristenliv vil ikke blive brugt til mere end at søge, og deres eneste løn vil være at finde det helt umuligt for dem at komme ind ad den snævre port. 

Jeg er blevet overrasket over at se hvor mange familier der er forblændet af Satan så at de ikke har nogen fornemmelse om hans gerning, hans list og bedrag, der udøves i deres midte. Forældre synes at være bedøvet af den ondes lammende indflydelse, og alligevel tror de at de at alt er i orden. Jeg er blevet vist at Satan forsøger at forringe deres tanker som gifter sig, så han kan påtrykke sit eget hadefulde billede på deres børn. Fordi de er gået ind i ægteskabet, tror mange at de kan lade dem selv styre af dyriske lidenskaber. De forledes af Satan, som bedrager dem og får dem til at trodse denne hellige indstiftelse. Han er godt tilfreds med det lave niveau som deres sind kommer på, for han har meget at vinde i den retning. Han ved at hvis han kan vække de dyriske lidenskaber, og holde dem i gang, har han intet at være bekymret om med hensyn til deres kristne erfaring; for de moralske og intellektuelle evner vil være underordnet, medens de dyriske tilbøjeligheder vil dominere og beholde herredømmet: og de dyriske lidenskaber vil styrkes under brugen, medens de noblere egenskaber bliver svagere og svagere.  
Han kan hurtigere tildanne deres efterkommere end han kunne med forældrene, for han kan styre forældres sind således at han igennem dem kan give sit eget karakteraftryk på deres børn. Således fødes deres børn mere med dyriske tilbøjeligheder over sig, medens de moralske evner kun er svagt dviklede. 
Disse børn behøver den mest omhyggelige opdragelse for at få de moralske kræfter frem, styrke og udvikle dem, så at de kan tage ledelsen. Men Satans gerninger erkendes ikke; hans list forstås ikke. Børn opdrages ikke for Gud. Deres moral og religiøse uddannelse forsømmes. De dyriske lidenskaber styrkes hele tiden, medens de moralske evner svækkes.