5Mos 9,6 Du skal vide, at det ikke skyldes din retfærdighed, at Herren din Gud giver dig dette herlige land i eje, for du er et stivnakket folk!

Jos 23,14-16 Jeg går nu al kødets gang. Med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl ved I, at ikke ét af alle de gode ord, Herren jeres Gud talte til jer, er faldet til jorden. Alt er gået i opfyldelse for jer; ikke ét ord er faldet til jorden. Men ligesom alt det gode, Herren jeres Gud talte til jer, er gået i opfyldelse for jer, vil Herren også lade alt det onde gå i opfyldelse, indtil han har udryddet jer fra denne gode jord, som han gav jer. Bryder I den pagt, Herren jeres Gud pålagde jer, og går hen og dyrker og tilbeder andre guder, da vil Herrens vrede flamme op mod jer, og I vil meget snart blive udryddet fra det herlige land, han gav jer."

Israelitterne kunne hverken besejres ved hjælp af Midjens våben eller trolddomskunst, men de blev et bytte for de midjanitiske skøger. Så megen magt kan kvinden udøve for at indfange og ødelægge sjæle, når hun træder i Satans tjeneste. "Thi mange ligger slagne, hvem hun har fældet, og stor er hoben, som hun slog ihjel." Ord, 7,26. Det var på den måde, Sets børn blev lokket bort fra retfærdighedens vej, så at den hellige slægt blev fordærvet. Det var på det punkt, Josef blev fristet. Det var også på grund af dette, at Samson forrådte sin styrke, som var Israels forsvar, til filisterne. Det var her, David snublede. 

Og Salomo, den viseste af alle konger, som Gud tre gange kaldte den elskede, blev en slave af lidenskaberne og ofrede sin retskaffenhed til den samme fortryllende magt. 
"Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler, og det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet. Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han ikke falder!" 1Kor. 10,11-12. Satan har et grundigt kendskab til menneskehjertet. 
Han har studeret det i tusinder af år og kender svaghederne i alle menneskers karakter. I slægt efter slægt har han arbejdet på at besejre de stærkeste mænd, de øverste i Israel, ved hjælp af de samme fristelser, der var så virkningsfulde ved Baal Peor. I alle tidsaldre er menneskekarakterer blevet slået til vrag og kastet mod de sanselige lysters klippeskær. Lige før verdens ende, når Guds folk står ved grænsen til det himmelske Kanaan, vil Satan fordoble sine anstrengelser og ligesom tidligere forsøge at hindre dem i at drage ind i det herlige land. Han lægger sine snarer for hver eneste sjæl. Det er ikke blot de uvidende og ukultiverede, som behøver at være på vagt. Han vil friste mennesker i de højeste stillinger og i de helligste embeder. Hvis han kan få dem til at besmitte deres sjæl, kan han derigennem lede mange i fordærv. 
Han benytter de samme midler i dag som for tre tusind år siden. Ved hjælp af verdslige venskaber, skønhed, forlystelser, morskab og fest eller vinglasset frister han mennesker til at overtræde det syvende bud.