Rygter og sladder har ødelagt mange! Herren har advaret imod dette, men alligevel er der også blandt dem der kalder sig kristne mange som har travlt med at udbrede sladder og rygter om andre.

3Mos 19,16 Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren!

Rom 1,28-32 Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

Når vi låner øre til en nedsættende udtalelse om vor broder, tager vi del i denne nedsættelse. På spørgsmålet: "Herre, hvo kan gæste dit telt, hvo kan bo på dit hellige bjerg?" svarede salmisten: "Den, som vandrer fuldkomment og øver ret, taler sandhed af sit hjerte, ikke bagtaler med sin tunge, ikke volder sin næste ondt og ej bringer skam over ven." Sl 15,1-3.   

Hvilken uendelighed af sladder ville ikke forebygges, om enhver ville huske, at den, der fortæller ham om andres fejl, vil ved en gunstig anledning lige så frit omtale hans fejl til andre. Vi bør forsøge at tænke vel om alle mennesker, navnlig om vore brødre, indtil vi nødes til at tænke anderledes. Vi må ikke være snare til at tro på onde rygter. Disse er ofte en frugt af misundelse eller misforståelse, eller de kan skyldes overdrivelse eller en ufuldstændig oplysning om kendsgerninger. Har misundelse og mistanke først fået indpas, vil de sprede sig som tidselfrø. Hvis en broder kommer på afveje, er det tiden for dig til at vise din sande interesse for ham. Gå til ham i venlighed, bed med ham og for ham, idet du ihukommer den uendelige pris, Kristus har betalt for hans genløsning. På denne måde kan du måske frelse en sjæl fra døden og skjule en mangfoldighed af synder.   
Et blik, et ord eller endog et tonefald i stemmen kan være fyldt med usandhed og som en pilespids med modhager trænge ind i et eller andet hjerte og fremkalde et ulægeligt sår. Således kan en tvivl eller en bebrejdelse blive rettet mod en, ved hvem Gud ville udføre et godt arbejde, med det resultat, at den pågældendes indflydelse skades, og den nytte, han kunne gøre, er ødelagt. Blandt visse dyrearter ser man, at hvis et dyt bliver såret og falder, angribes det øjeblikkelig af sine fæller og sønderrives. Den samme grusomme ånd næres af mænd og kvinder, som bærer kristennavnet. De åbenbarer en farisæisk iver efter at stene andre, som er mindre skyldige end de selv. Der er nogle, som påpeger andres fejl og mangler for at aflede opmærksomheden fra deres egne eller for at vinde ry for stor nidkærhed for Gud og menigheden.