Sl 121,1-8 Valfartssang. Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke. Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side. Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.  

Lad so altid søge Herren! Herren vil altid hjælpe de der bekender sig til at tro på ham og følge ham!

Må Herren hjælpe os til at se nødvendigheden af at drikke af den levende kilde med livets vand! Dens klare vand vil forfriske og helbrede os og vederkvæge alle omkring os. O, gid hjerterne blot var bøjet af Guds Ånd! Hvis vi blot havde Guds ære alene for øje, hvilket væld af himmelsk lys ville da ikke strømme ind i vor sjæl! Den, der talte, som aldrig noget menneske har talt, var en lærer her på jorden. Efter sin opstandelse var han lærer for de ensomme, skuffede disciple på vejen til Emmaus, og for de forsamlede i salen oven på. Han udlagde for dem, hvad der i skrifterne handlede om ham, og fik deres hjerter til at banke af ny og hellig glæde og håb.

I kan være Jesu Kristi trofaste stridsmænd. Hvis I viser et kristent eksempel, så vil allerede dette være en hjælp for mange, selv om I ikke siger et eneste ord. 
Tålmodighed og udholdenhed i at gøre det gode, vil hjælpe andre til at sætte deres fødder på sandhedens og retfærdighedens sti. Nogle vil måske gøre grin med jer, fordi I er så forsigtige og så nøjeregnende; de vil måske kalde jer egen retfærdige. 

Men sørg I blot for, at I har gjort det rigtige, og gå så roligt og uforstyrret fremad. Dersom hele Daniels historie stod skrevet for jeres indre syn, ville I kunne se de fristelser, han måtte møde i form af latterliggørelse, misundelse og had; men han lærte at beherske alle vanskeligheder. 
Han forlod sig ikke på sin egen styrke; han lagde hele sin sjæl og alle sine vanskeligheder på den himmelske Fader: han troede, at Gud hørte ham, og han blev trøstet og velsignet. Han hævede sig op over forhånelse, og det samme vil enhver gøre, der til sidst bliver sejrherre. Daniel erhvervede en ren og glad sindstilstand, fordi han troede, at Gud var hans ven og hans hjælper. De anstrengende pligter, der påhvilede ham, blev lette, fordi han bragte Guds lys og kærlighed ind i sit arbejde. 
"Herrens stier er altid godhed og troskab for dem, der holder hans pagt og hans lov." Sl 25,10.
Tænk på, at du hver dag spinder dig et væv af vaner. Hvis disse vaner er i overensstemmelse med Bibelens forskrifter, kommer du hver dag nærmere Himmelen og vokser i nåde og erkendelse af sandheden, og Gud vil give dig indsigt, ligesom Daniel fik det. Du vil ikke gå på selvtilfredsstillelsens vej Væn dig til streng afholdenhed, og vær nøje med at respektere de love, Gud har givet til at styre din fysiske organisme. Gud har krav på dine evner og kræfter, derfor er det en synd at vise ligegyldighed over for sundhedslovene. Jo bedre du overholder sundhedslovene, des lettere kan du få øje på fristelserne og stå dem imod, og des bedre kan du se de evige værdier. Må Herren hjælpe jer til at gøre det mest mulige ud af de anledninger, I nu har, at I dagligt må vinde nye sejre og til sidst kunne indgå i Guds rige som dem, der har overvundet, ved lammets blod og ved det ord, som de vidnede om!