Her kommer denne organisations hovmod til udtryk på en måde der ikke kan misforstås. En hovmod der stiler efter Guds plads i himlen! Men hør hvad Guds ord siger om hovmod.

2Krøn 26,16 Men da han havde fået magt, blev han så hovmodig, at det førte til fordærv. Han blev troløs mod Herren sin Gud og gik ind i Herrens tempel for at bringe røgelsesofre på røgelsesofferalteret.

Sl 10,2-6 I hovmod jager ugudelige de hjælpeløse og fanger dem i rænker, de har spundet, de praler af det, de har i sinde. Den begærlige forbander og håner Herren; den ugudelige tænker i sit hovmod: Gud kræver mig ikke til regnskab, Gud er ikke til! Det er, hvad han tænker, og det, han gør, lykkes altid. Dine domme går hen over hovedet på ham, han blæser på alle sine modstandere. Han siger ved sig selv: Jeg vakler ikke, jeg kommer aldrig i ulykke.

1Tim 6,3-10 Hvis nogen fører vranglære og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære, der fører til gudsfrygt, er han hovmodig og forstår ingenting. Han er bare syg efter diskussioner og ordkløverier, og det skaber misundelse, kiv, bagtalelse, mistænkeliggørelse, rivninger mellem mennesker, der har mistet deres dømmekraft og sat sandheden over styr; de mener, at gudsfrygt skal kunne lønne sig. Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.