Her i dette vers er der et ord, som er alt afgørende for den rette forståelse af ikke blot dette syn, men af hele Daniels bog!
Hvornår siger Herren engel at dette syn, som Daniel her har fået gælder?
Er det en eller anden historisk tidsperiode 
NEJ
Hvad siger Guds ord?
”Du skal forstå menneske, at synet gælder ENDETIDEN”
da det som nævnt er altafgørende for den rette forståelse, ikke blot af dette syn, men også af mange andre ting, specielt i Daniels bog at vi har en hel klar forståelse af hvad der menes med endetiden Lad os da se på alle de vers, hvor dette ord forekommer.

Dan 8,17 Da han kom hen, hvor jeg stod, blev jeg grebet af rædsel og kastede mig ned. Så sagde han til mig: "Du skal forstå, menneske, at synet gælder endetiden."

Dan 11,35 De indsigtsfulde bliver ofre, for at de kan blive prøvet, lutret og renset, før endetiden kommer. For den kommer først til den fastsatte tid. 

Dan 11,40 I endetiden tørner Sydens konge sammen med ham. Men Nordens konge stormer løs på ham med vogne, ryttere og mange skibe. Han trænger ind i landene som en stormflod.

Dan 12,4 Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden. Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor. 

Dan 12,9 Han svarede: "Gå bort, Daniel, ordene holdes skjult og er forseglet til endetiden.

I Dan 2,28 er brugt et andet ord, som betyder det samme.

Dan 2,28 Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

Også i Dan8,26 er der brugt et andet ord som på grundsproget henviser til den samme tid.

Jesus så hen over århundrederne, helt til endens tid, og tog alle de menneskers sager op, som havde gengældt hans kærlighed og formaninger med egenkærlighed og forsømmelse. Og alle, som gengælder ham sådan, giver han disse højtidelige ord, og erklærer at de ikke kender deres besøgelsestid. Jøderne samlede mørke gengældelses-skyer omkring sig; og i dag, pådrager mange, på samme måde, sig Guds vrede, fordi anledninger ikke udnyttes, Jesu råd og kærlighed forhånes, og hans tjenere er foragtet og hadet for at tale sandheden.

De tårer som Kristus fældede på Oliebjerget var for den enkeltes ubodfærdighed og utaknemmelighed i endetiden. Han ser hans kærlighed som foragtet. 

Sjælens tempelsale er blevet omdannet til steder med uhellig samfærdsel. Selviskhed, penge, ondskabsfuldhed, misundelse, stolthed og lidenskab - alt gemmes i menneskehjertet. Hans advarsler forkastes og latterliggøres, hans ambassadører blev behandlet med ligegyldighed, deres ord var som tom tale. Jesus har talt af nåde, men disse nådegaver er ikke vedkendt; han har talt i højtidelige advarsler, men disse advarsler er blevet afvist. 

En vidunderlig forbindelse er set mellem det himmelske univers og denne verden. Tingene der blev åbenbaret for Daniel blev senere hen suppleret op ved åbenbaringen udført for Johannes op øen Patmos. Disse to bøger burde studeres omhyggeligt. To gange forhørte Daniel sig: Hvor langt skal der være til tidens ende? Og jeg hørte det, men jeg fattede det ikke; så spurgte jeg: Herre, hvad er det sidste af disse ting?" Og han svarede: gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid. Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige. Fra den tid det daglige offer ophæves og ødelæggelsens vederstyggelighed rejses, skal der gå 1290 dage. Salig er den, der holder ud og oplever 1335 dage. Men gå du enden i møde, læg dig til hvile og stå op til din lod ved dagenes ende!" Dan 12,8-10 og 13.

I Dan 8,19 bliver det skåret ud i pap således, at enhver der har et oprigtig ønske om at forstå det også kan forstå det.

Dan 8,19 og han sagde: "Jeg vil lade dig vide, hvad der skal ske, når vreden er ved at være til ende, for det gælder endetidspunktet.

Det er også den tid Jesus taler om i Matt 24,14

Matt 24,14 Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

I de følgende vers, henviser Jesus til de begivenheder der skal ske til den tid.

Matt 24,14-24 Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund - den, der læser dette, skal mærke sig det! - da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.