Her får Daniel igen at vide, at det han havde set gjaldt endetiden.

Der er flere forskellige meninger om, hvornår endens bestemte tid begynder, men de fleste er emige om at det er en begrænset tidsperiode der er tale om. Se f.eks. Dan 9,27 og 11,27 + 35-36 og 12,7 og Hab 2,3.
Nogle mener at der er tale om en historisk tid, som begyndte ved det græske riges fald.
Denne antagelse kan vi her på Bibel-skolen ikke finde bibelsk støtte for.
Andre, som kan have ret i deres antagelser mener at der er tale om en profetisk tidsperiode og at den begyndte med jødernes forkastelse af Jesus.
Luk 21,24 og Apg 13,46 og Åb 16,14 og Dan 9,26 + 11,35 + 40 + 45 + 12,4 + 6 + 9.
Der er også nogle, som mener at der her er tale om den åndelige kamp de kristne skal kæmpe. Jakobs kampen! Jer 30,7 og Dan 12,1 og Matt 24,21.
Den anskuelse, som vi her på Bibel-skolen har, er at der er tale om den tidsperiode som også er omtalt som en tid, to tider og en halv tid. Dan 7,27 og 12,7 og Åb 13,5.
Vi er overbeviste om at der her er tale om tre og et halvt bogstaveligt år hvor begyndelsen vil komme pludselig, uventet, som en tyv om natten.
1 Thess 5,2 og Matt 24,43-44.
Og som vil slutte med Jesu synlige komme Matt 24,30-31 og Åb 1,7.

Vore prædikanter gør ikke hele deres pligt. Folks opmærksomhed bør henledes til den betydningsfulde begivenhed, som er så nær. Tidernes tegn bør holdes i frisk erindring. Daniels og Johannes profetiske syner forudsiger en periode i moralsk mørke og forfald; men ved endens tid, den tid vi lever i nu, burde synet sige noget og ikke lyve. Når de beskrevede tegn begynder at ske, påbydes de ventende og vågende at se op og løfte deres hoveder op og glæde sig, fordi deres forløsning drager nærmere.

I denne fordærvede tidsalder vil mange findes, som er forblændede for syndens syndighed så de vælger et tøjlesløst liv, fordi det passer hjertets naturlige og forvanskede tilbøjeligheder. I stedet for at se Guds lov i øjnene og bringe deres hjerter og karakter op til Guds standard, lader de Satans agenter oprejse sin standart i deres hjerter. Fordærvede mænd tror at det er lettere at fejlfortolke skrifterne, til at støtte sig i deres uretfærdighed, end at opgive deres fordærv og synd og være ren i hjerte og liv. 

Der er flere mennesker med dette præg end mange havde forestillet sig og de vil formere sig, idet vi drager nærmere endetiden. Hvis de ikke er rodfæstede og funderede i bibelsandheden og har en levende forbindelse med Gud, vil mange blive forblindede og bedragede. Usynlige farer omringer vor sti. Vor eneste sikkerhed er konstant årvågenhed og bøn. Jo nærmere vi er Jesus, des mere vil vi få del i hans rene og hellige karakter; og jo mere modbydelig synden synes for os, des mere ophøjet og ønskværdig vil Kristi renhed og klarhed være for os. 

"Der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke." Hebr 10,37. Vi lever i endens tid. Tidernes tegn, der hurtig går i opfyldelse, fortæller, at Kristi komme er nær forestående. Den tid, vi lever i, er højtidelig og betydningsfuld. Guds Ånd bliver gradvist, men sikkert trukket bort fra Jorden. Plager og straffedomme falder allerede over dem, der foragter Guds nåde. Ulykkerne på land og hav, samfundets usikre tilstande og frygten for krig er ildevarslende. De er varsler om forestående begivenheder af største betydning. 
Det ondes redskaber er ved at forene deres styrker og konsolidere sig. De samler kræfter til den sidste store krise. Store forandringer vil snart finde sted på vor Jord, og de sidste begivenheder vil ske i hast. 
Forholdene i verden viser, at vi står overfor urolige tider. Dagens aviser er fulde af antydninger om en frygtelig konflikt i den nærmeste fremtid. Frække røverier forekommer hyppigt. Strejker er almindelige. Tyveri og mord udøves overalt. Mennesker, der er besatte af dæmoner, tager livet af mænd, kvinder og børn. Menneskene er blevet forblindede af laster, og alle former for ondskab er almindelige. 
Det lykkedes fjenden at bøje retten og fylde menneskenes hjerter med ønsket om selvisk vinding. "Retten trænges tilbage, retfærd står i det fjerne, thi sandhed snubler på gaden, ærlighed har ingen gænge." Es 59,14. I de store byer lever talrige i fattigdom og elendighed, næsten uden mand, husly og tøj, medens der i de samme byer findes nogle, der har mere end hjertet kan begære, og som lever i luksus og bruger pengene til rigt udstyrede huse, personlig udsmykning eller det, der er endnu værre: til at tilfredsstille sanselig lyst til spiritus, tobak og andet, der ødelægger hjernens funktion, bringer sindet ud af ligevægt og nedværdiger sjælen. Råbet fra den sultende menneskehed stiger op til Gud, medens mennesker ved enhver form for undertrykkelse og udsugning opdynger kolossale formuer.