Når vi studerer Biblen og specielt når det er profetier vi studerer, skal vi altid huske på at de ting der er tale om kan være symbolske.
Her i dette vers er der tale om symbolske horn.
De horn der skulle være på alteret var symbolske horn.

2Mos 30,1-3 Du skal lave et alter til at brænde røgelse på; du skal lave det af akacietræ. Det skal være kvadratisk, en alen langt og en alen bredt og to alen højt; hornene på det skal gå i ét med det. Du skal beklæde det med rent guld, både ovenpå, hele vejen rundt på siderne og på hornene, og du skal lave en kant af guld hele vejen rundt.

Man byggede hurtigst muligt et alter på det sted, hvor det oprindelige alter havde stået i tempelgården. Da det blev indviet, "samledes folket fuldtalligt" for at genoptage de hellige offerhandlinger, som var blevet afbrudt, da Nebukadnezar ødelagde Jerusalem. Inden de skiltes for at drage tilbage til deres hjem, som de var i færd med at genopbygge, "fejrede de løvhyttefesten." Ezra 3,1-6.