Jeg ved ikke om du ved, hvad der menes med at forstå sig på rænker?

Jeg må indrømme at jeg ved ikke hvad det betyder, men når jeg sammenligner med andre steder i Biblen, hvor det samme ord er brugt, så begynder jeg at forstå hvad ordet rænker.

Hos 11,6 Sværdet skal rase i hans byer, tilintetgøre hans orakelpræster og fortære dem på grund af deres rænker.

Ordsp 14,9 Dumme lader hånt om skyld, retskafne nyder Herrens velbehag.

Sl 37,12 Den uretfærdige spinder rænker mod den retfærdige og skærer tænder imod ham.
 

Nehemias blev udvalgt af Gud, fordi han var villig til at samarbejde med Herren om at genopbygge. Man benyttede sig. af falskhed og rænker for at fordærve hans retsindighed, men han ville ikke lade sig lokke. Han nægtede at lade sig forføre ved samvittighedsløse menneskers påfund, mænd, der var blevet lejet til at udføre et smudsigt arbejde. Han ville ikke lade dem skræmme ham til at udvise fejhed. Når han så, at der blev handlet efter forkerte principper, stod han ikke ved siden af som tilskuer og samtykkede ved sin tavshed. Han tillod ikke folket at drage den slutning, at han var på den forkerte side. Han gik med fasthed og uden at vakle ind for det rette. Han ville ikke låne det ringeste af sin indflydelse til at nedbryde de forskrifter, som Gud havde givet. Lige meget hvilken vej andre måtte vælge, kunne han sige: "Jeg gjorde således fordi: jeg ønskede at ære Gud.