Satan har altid haft mulighed for at udøve en del af sin magt. Men Herren har aldrig givet Satan lov til at udøve en større magt end de kunne modstå, hvis de søgte hjælp hos Herren.

Når Herren således straffede et hedensk folks grusomhed, hvordan må han da ikke betragte dem, der bekender sig til at være hans folk og dog fører krig imod deres egne brødre, som er trætte og udslidte arbejdere i hans sag? Satan har stor magt over dem, der lader sig beherske af ham. Det var ypperstepræsterne og de ældste - folkets religiøse lærere - som drev morderskaren fra domhuset til Golgata. Blandt dem, der i dag bekender sig til at følge Kristus, findes der hjerter, som besjæles af den samme ånd, der råbte på vor frelsers korsfæstelse. Lad dem, som gør det onde, buske, at der er et vidne til alle deres handlinger, en hellig Gud, som hader synd. Han vil føre alle deres gerninger for dommen tillige med alt, hvad der er skjult. 

Dersom Herren således straffede en hedensk nation for dens grusomhed, med hvilken afsky må han da ikke betragte dem, som, medens de bekender sig til at være hans folk, alligevel fører strid mod sine egne brødre, der er trætte og næsten udslidte i arbejdet i hans sag! Satan øver stor magt over dem, der underkaster sig hans styrelse. Det var Ypperstepræsterne og de ældste - Folket Religionslærere - som opæggede morderskaren på vejen fra Domssalen til Golgata. Der findes den dag i dag dem blandt Kristi foregivne efterfølgere, som besjæles af den samme ånd, der havde taget dem i besiddelse, som ville at Kristus skulle korsfæstes. Men lad disse, som således virker i den ondes tjeneste, komme i hu, at den hellige Gud ser alle deres handlinger. Han skal føre alle deres onde idrætter for Dommen med alt det som er skjult.