Satan har, af Herren fået lov til at friste, bedrage og på andre måder prøve Guds folk, for at se om de i en sådan situation ville søge Herren.

Satan begyndte sit Bedrag i Eden. Han sagde til Eva: "I skal ingenlunde dø." Dette var Satans første Undervisning angående Sjælens Udødelighed, og fra den Tid og indtil nu er han blevet ved med dette Bedrag og vil vedblive dermed, indtil Guds Børns Fangenskab vendes. Jeg blev henvist til Adam og Eva i Eden. De spiste af det forbudne Træ, hvorefter det glimtende Flammesværd blev sat omkring Livets Træ, og de blev drevet ud af Haven, for at de ikke skulde nyde af Livets Træ og blive udødelige Syndere. Frugten af dette Træ skulle gøre Udødeligheden stedsevarende. Jeg hørte en Engel spørge: "Hvem af Adams Slægt er gået forbi det glimtende Flammesværd og har spist af Livets Træ?" Jeg hørte en anden Engel svare: "Ikke een af Adams Slægt er gået forbi det glimtende Flammesværd og har spist af Træet; derfor er der ingen udødelig Synder." Den Sjæl, som synder, den skal dø en evig Død, en Død der ikke medfører noget Håb om en Opstandelse; og da vil Guds Vrede være stillet.

Fra talerstolene i dag hører vi ordene: "Tro, tro kun. Hav tro på Kristus: du har intet med den gamle lov at gøre, stol kun på Kristus." Hvor forskelligt er dette ikke fra apostlens ord, som erklærer at tro uden gerninger er død. Han siger: "Og vær ordets gørere, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv." Jak 1,22. Vi må være i besiddelse af den tro, der arbejder af kærlighed og renser sjælen. Mange søger at erstatte en overfladisk tro med et retskaffent liv og tror derved at opnå frelse. 

Herren kræver præcis det samme i dag, som han krævede af Adam i Edens have fuldkommen lydighed imod Guds lov. Vi må være i besiddelse af retfærdighed uden mangler og fejl. Gud gav sin søn til at dø for verden, men han døde ikke for at ophæve loven, som var hellig, retfærdig og god. Kristi offer på Golgata er et uimodståeligt argument der viser lovens uforanderlighed. Guds søn følte straffen på vegne af det skyldige menneske for at synderen ved hans fortjenester måtte opnå hans pletfrie karakters dyd ved tro på hans navn. Synderen blev givet en ny mulighed for at holde Guds lov i kraft af sin guddommelige genløser. Golgatas kors vil altid fordømme den idé, som Satan har sat foran den kristne verden, at Kristi død ikke kun afskaffede det symbolske ofringssystem og ceremonierne men også Guds uforanderlige lov. grundlaget for hans trone, beskrivelsen af hans karakter. Gennem ethvert muligt bedrag har Satan forsøgt at gøre Guds Søns offer virkningsløst og at præsentere hans soning som nytteløs og hans mission som en fiasko. Han har erklæret, at Kristi død gjorde lydighed imod Guds lov unødvendig og tillod synderen at blive begunstiget af en hellig Gud uden at afstå fra sine synder. Han har erklæret at den gammel testamentlige standard er blevet sænket i evangeliet, og at mennesket kan komme til Kristus, ikke for at blive frelst fra deres synder men i deres synder. Men da Johannes så på Jesus, forkyndte han hans mission. Han sagde: "Se Guds lam, som bærer verdens synd!" Joh 1,29. Til enhver angrende sjæl lyder budskabet: "Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er eders synder som skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end røde som purpur, de skal dog blive som uld." Es 1,18.