Bemærk, at selv om der havde været en engel, som havde forklaret Daniel betydningen af synet så forstod han det alligevel ikke, det bør være en meget alvorlig advarsel til os om at det vil kræve et meget grundigt og dybtgående studie, at kunne forstå disse ting. Men alt afgørende er det at vi henter hjælp og visdom hos Herren!

Job 28,28 Og til mennesket sagde han: "At frygte Herren, det er visdom, at holde sig fra det onde er indsigt." 

Ordsp 9,10 At frygte Herren er begyndelsen til visdom, at kende den Hellige fører til forstandighed.

Jer 9,22 Dette siger Herren: Den vise skal ikke være stolt af sin visdom, den stærke skal ikke være stolt af sin styrke, den rige skal ikke være stolt af sin rigdom.