Den vædder Daniel så var meget stærk!
Nogle historikere mener at de to horn symboliserer Medio-Persien og Grækenland, men når vi husker hvad der står i Dan 8,20 hvor der meget klart siges, at vædderen er et symbol på Medien og Persien, så er muligheden med Grækenland, som en del af vædderen ikke holdbar.
Jeg håber, at du har bemærket, at det ene horn er større end det andet. En anden ting du også bør lægge mærke til er at den stanger mod vest, nord og sud.
Hvorfor stanger den ikke mod øst?
En sidste meget bemærkelsesværdig ting er at, den er så stærk, har så meget magt, at den kan gøre lige hvad den har lyst til.
Hvem kan det være der har en sådan magt, at han kan gøre hvad han har lyst til?

Prøv at se, hvad der står her i
Dan 11,3 Men så fremstår en heltekonge. Han skal herske med stor magt, og han gør, hvad han finder for godt.
Dan 11,16 Den, der rykker frem imod dem, kan gøre, hvad han finder for godt, da ingen kan holde stand imod ham. Han får fodfæste i det herlige land og bringer ødelæggelse med sig.

Dan 11,36 Kongen gør, hvad han finder for godt; han ophøjer sig og gør sig stor over for enhver gud. Og mod gudernes Gud udtaler han de forunderligste ting. Han har lykken med sig, indtil vreden er forbi; for hvad der er besluttet, vil ske.

Gud leder et folk ud fra verden på den evige sandheds ophøjede platform. Guds bud og troen på Jesus. Han vil opdrage og udruste sit folk. De vil ikke være i strid, de har én tro. Enhver bevægelse er uafhængig af kroppen. Men den forskellighed af begavelser og ledelser som han har sat i menigheden, vil de alle komme til troens enhed. Hvis en mand tager hans syn på bibelsandheden uden at imødese hans brødres synspunkter, og retfærdiggør hans fremgangsmåde, påberåber at han har ret til hans mærkelige synspunkter, og da presser dem ned over andre, hvordan kan han blive opfyldt for Jesu bøn? Og hvis en anden og endnu én kommer frem, hver hævder sin ret til at tro og tale hvad han finder for godt uden forbindelse med troens legeme, hvordan vil da den harmoni da blive som er mellem Kristus og hans Fader, og som Kristus bad være blandt sine brødre?