Hvornår var det, at det store horn blev brækket af?
Det var da gedebukens magt var på sit højeste. Jeg ved det ikke, men årsagen til at denne organisation netop mister sin magt på dette tidspunkt kunne være hovmod.
En interessant ting at bemærke er, at der her i dette vers, i de fleste engelske oversættelser er tale om de fire vinde.
De fire horn, vokser ud mod himlens fire vinde. På dansk siges der, at de vokser ud mod de fire verdens hjørner.
Lad os i denne forbindelse prøve at se på, hvad der står i andre vers, hvor de fire vinde er omtalt.

Matt 24,31 Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.

Åb 7,1 Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ.

Når man ser nærmere på disse to vers, fremgår det med al ønskelig tydelighed at de fire vinde kan betyde to forskellige ting.
Fire magter, det kan være fire store magtfulde organisationer, religiøse eller politiske, men det kan også betyde de fire verdenshjørner her i Dan 8,8 er det fire magtfulde organisationer der er tale om!

Vi lever i en farlig Tid, da de, som bekender sig til at elske og adlyde Gud fornægter ham i deres daglige Liv Thi Menneskene skal være egenkærlige, pengegriske, praleriske, hovmodige spottelystne, ulydige mod Forældre utaknemmelige ryggesløse ukærlige uforligelige bagtaleriske, uafholdende, rå, uden Kærlighed til det gode, forræderiske, fremfusende, opblæste Mennesker, som mere elsker Vellyst, end de elsker Gud som har Gudfrygtigheds Skin, men har fornægtet dens Kraft. Gud ønsker ikke at finde jer iblandt denne Klasse Mennesker, kære unge. I hans Ord kan I lære, hvorledes I skal undgå disse onde Ting og blive Sejrvindere til sidst. Og de har overvundet ham i Kraft af Lammets Blod, og i Kraft af deres Vidnesbyrds Ord. Da talte de, som frygter Herren med hverandre, og Herren lyttede og hørte efter, og en Bog blev skrevet for hans Åsyn for at de kunne ihukommes som frygter Herren og slår Lid til hans Navn. Det er ikke nok for jer at undgå Udseendet af det onde. I må gå længere end dette. I må lære at gøre godt. I må repræsentere Kristus i Verden; I må daglig studere på, hvorledes I kan lære at gøre Guds Gerning. Hans Efterfølgere bør være levende Breve, som kendes og læses af alle Mennesker. I vil aldrig få en god Karakter bare ved at ønske at få det. Den kan kun erholdes ved Arbejde. jeres Ønske i denne Retning må give sig Udtryk i alvorlige, ærlige Bestræbelser og tålmodigt Slid. Ved hver Dag at tage nogle Skridt op ad Fremskridtets Stige vil I til sidst befinde jer oppe på Toppen som Sejrherrer, ja mere end Sejrherrer gennem ham, som har elsket eder.