Det herlige land der her er tale om er Israel eller Juda.

Sl 48,2 Herren er stor og højt lovprist i vor Guds by. Hans hellige bjerg

"Hvis I nu lyder mine bud, som jeg i dag pålægger Eder, så I elsker Herren Eders Gud og tjener ham af hele Eders hjerte og hele Eders sjæl, så vil jeg give Eders land dets regn i rette tid, både tidligregn og sildigregn, så du kan høste dit korn, din most og din olie; og jeg vil give græs på din mark til dit kvæg, og du skal spise dig mæt. Men vogt Eder, at ikke Eders hjerte dåres, så I falder fra og dyrker andre Guder og tilbeder dem; da vil Herrens vrede blusse op i vor Eder, og han vil lukke i himmelen, så der ikke falder regn, og jorden ikke giver grøde, og I skal hurtigt udrykkes af det herlige land, Herren vil give Eder." 5Mos 11,13-17.

Løftet om rigelig regn blev givet på betingelse af lydighed. Herren sagde: "Og hvis I nu lyder mine bud, som jeg i dag pålægger eder, så I elsker Herren eders Gud og tjener ham af hele eders hjerte og hele eders sjæl, så vil jeg give eders land dets regn i rette tid, både tidligregn og sildigregn, så du kan høste dit korn, din most og din olie; og jeg vil give græs på din mark til dit kvæg, og du skal spise dig mæt. Men vogt eder," sagde Herren videre til sit folk, "at ikke eders hjerte dåres, så I falder fra og dyrker andre guder og tilbeder dem; thi da vil Herrens vrede blusse op imod eder, og han vil lukke himmelen, så der ikke falder regn, og jorden ikke giver grøde, og I skal hurtigt udryddes af det herlige land, Herren vil give eder." 5Mos 11,10-17.