HVILKEN  OVERSÆTTELSE
SKAL JEG VÆLGE?

INDLEDNING.

At der ER forskel på de forskellige oversættelser af Bibelen, er en kendsgerning. Derfor må vi stille os selv spørgsmålet.
Betyder det noget hvilken oversættelse man bruger?

Hvad er konsekvenserne ved at bruge den ene oversættelse frem for en anden?

Denne gennemgang, af forskellige skriftsteder i Det Ny Testamente, er på ingen måde et forsøg på at mistænkeliggøre eller at kritisere de forskellige oversættelser.
Uanset hvilken oversættelse man vælger,
SÅ ER DET GUDS ORD!

I 1979 blev der foretaget en gennemgang af 44 engelske oversættelser af D.N.T. Her blev brugt 162 forskellige vers.
Her kan du se resultatet af nogle af de mest kendte, men for at kunne sammenligne med danske forhold, har jeg lavet en lignende undersøgelse af 52 forskellige vers i de 13 oversættelser af det ny testamente, som jeg har.

Det tal der står ud for oversættelsen er det antal gange, at denne oversættelse følger den græske tekst.

       ENGELSKE       DANSKE
           (162)                 (52)

  KJV....162      NT19.....52
  LIV.......48      NT71.....52
  PHIL.....45     1876.......52
  ASV......27     LIND......45
  RA........27      HVER.....19
  AMP.....26     1912.......15
  WEY.....24     RAVN....11
  GN........18     SKAT.....10
  NW.......17     NT07......10
  NAS......15     NV93.......8
  BERK....14     NT92.......7
  GODS.....8     SEID........5
  RSV........4     NT48......4
Det jeg har ønsket med denne gennemgang af 50 forskellige vers, er at vise, at det bestemt ikke er underordnet hvilken oversættelse man bruger når man ønsker at fremholde det sande budskab og at ophøje Kristus.
En af de ting jeg har bemærket under denne gennemgang, er de mange steder hvor det er i forbindelse med Jesus Kristus, Guds Søn, at der er sket ændringer. Disse ændringer er desværre IKKE af en positiv art da man i stedet for at ophøje Kristus, nedvurderer ham.

Denne gennemgang af skriftsteder, indeholder ikke alle de steder hvor der er tale om forskelle, men jeg har valgt at standse ved de 50 vers som er med her i denne bog. Måske mener du at der er andre skriftsteder som burde have været med, eller nogle jeg har taget med som ikke burde have været med. Jeg kan til dette sige, at jeg ikke har udvalgt dem efter en bestemt plan, men efter hvilke skriftsteder jeg havde et personligt kendskab til og som jeg vidste var forskellige.

Jeg har ved hvert enkelt af de 50 skriftsteder der er med, taget det samme vers fra 13 forskellige danske oversættelser. Nogle af dem er ganske vist meget gamle, men de er som nævnt stadig Guds ord.

NT19... Det ny testamente reviderede oversættelse 1819
LIND... Det ny testamente oversat af Chr. Lindberg 1856
NT71... Det ny testamente reviderede oversættelse 1871
1876... En oversættelse af hele Bibelen udgivet i 1876
SKAT... Det ny testamente oversat af Dr. T. Skat Rørdam 1894
NT07... Det ny testamente autoriseret udgave 1907
RAVN... Det ny testamente oversat af sognepræst Johs. Ravn 1907
1912... En oversættelse af hele Bibelen udgivet i 1912
NT48... Det ny testamente autoriseret udgave 1948
SEID... Det ny testamente oversat af A. og P. Seidelin 1975
HVER... Bogen, Hele Bibelen på hverdagsdansk 1992
NT92... Det ny testamente autoriseret udgave 1992
NV93... Ny verden-oversættelsen af de hellige skrifter 1993

Ved begyndelsen af hvert skriftsted har jeg skrevet en kort kommentar til den ændring der er tale om i det pågældende vers. Jeg indleder denne kommentar med *** Det som står på denne linie er IKKE altid et ordret citat fra en af oversættelserne, men det er summen af de oversættelser som ligner hinanden. På linien lige under har jeg --- og her er det også summen af de oversættelser, som afviger fra den første gruppe. Da jeg efter bedste evne har forsøgt at samle skriftstederne fra disse to grupper, er der ikke nogen bestemt rækkefølge i den oversættelse verset er taget fra.
Aabenraa, december 1994
H. KjærINDHOLDFORTEGNELSE!

Matt 8,29           Matt 9,13                Matt 16,13             Matt 17,21
Matt 18,11         Matt 19,9                Matt 19,17             Matt 23,8
Matt 25,13         Matt 27,24              Matt 27,45             Matt 28,19
Mark 2,17          Mark 6,11               Mark 6,33              Mark 13,14
Mark 15,33        Lukas 2,33              Lukas 4,4               Lukas 4,8
Lukas 11,4         Lukas 23,44            John 3,15               John 4,42
John 6,47           John 6,65                John 6,69               John 7,8
John 16,16         John 17,12              Apg 2,30                Apg 20,25
Rom 14,9           1Kor 5,7                1Kor 11,24             Gal 2,20
Efes 3,9             Efes 4,14                Kol 1,2                   Kol 1,14
2Tim 3,16          2Tim 4,22                                1Pet 4,1
Aab 1,1              Aab 1,8                  Aab 1,11                 Aab 3,16
Aab 5,14            Aab 8,13                Aab 11,17               Aab 12,18
Aab 13,16          Aab 14,5                Aab 22,14

 Matt 8,29

*** ... Jesus, du Guds søn...
---- ... Guds søn!...
At Jesus ER Guds søn kan ikke siges for ofte og bør fremhæves så ofte som det er muligt.

LIND... og see, de råbte og sagde: hvad har vi med dig at skaffe, du Jesus, Guds Søn? er du kommen her for at pine os før tiden?

NT19... Og see, de råbte og sagde: Jesus, du Guds Søn! hvad have vi med dig at gøre? er du kommen hid før tiden at pine os.

1876... Og see, de råbte og sagde: Jesus, du Guds Søn! hvad have vi med dig at gøre? er du kommen hid før tiden at pine os.

NT71... Og se, de råbte og sagde: Jesus, du Guds søn! hvad have vi med dig at gøre? er du kommen hid for tiden at pine os?

HVER... Nu råbte og skreg de: "Hvad vil du med os, Guds Søn? Du har ikke lov til at plage os endnu!"

SKAT... Og se, de råbte og sagde: hvad have vi med dig at gjøre, du Guds Søn? er du kommen hid før Tiden for at pine os?

SEID... 'Bliv os fra livet, du Guds Søn, kommer du her for at plage os, før tiden er inde?'

RAVN... Og se, de råbte og sagde: "Hvad have vi med dig at gjøre, du Guds Søn? Er du kommen hid før Tiden for at pine os?"

NV93... Og se, de skreg og sagde: "Hvad har vi med dig at gøre, du Guds søn? Er du kommet her for at pine os før den fastsatte tid?"

NT92... De råbte og sagde: "Hvad har vi med dig at gøre, du Guds søn! Er du kommet her for at pine os før tiden?"

NT48... Og se, de gav sig til at råbe og sagde: "Lad os i fred, du Guds søn! Er du kommen her for at pine os før tiden?"

1912... Og se, de råbte og sagde: Hvad har vi med dig at gøre, du Guds søn? Er du kommen hid for at pine os før tiden?

NT07... Og se, de råbte og sagde: "Hvad have vi med dig at gøre, du Guds søn? Er du kommen hid før tiden for at pine os?

 Tilbage til menuenMatt 9,13

*** ... at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.
---- ... at kalde retfærdige, men syndere.
Jesus sagde at han ikke kom for at kalde de retfærdige, men syndere.
Hvorfor er det netop de syndige, Jesus på en speciel måde interesserer sig for?
De fleste oversættelser overlader det til fantasien, at finde ud af hvorfor Jesus kalder på os syndige mennesker.
Måske er det fordi omvendelse har noget med syndserkendelse at gøre, dette og indrømme at jeg er en synder, at jeg har fejlet. Det er meget vanskeligt for mange. Men der er også oversættelser, som ikke lader os i tvivl om, hvorfor Jesus på en speciel måde kalder på os syndere, vi kaldes til OMVENDELSE!

HVER... Og gå så iøvrigt hen, tilføjede han, og tænk over, hvad det skriftord betyder: Jeg ønsker ikke alle jeres ofre, men jeres indbyrdes barmhjertighed. Jeg er kommet for at kalde syndere tilbage til Gud - ikke de selvtilstrækkelige.

LIND... Men drager I ud og lærer, hvad det er: Jeg vil miskundhed og ikke offer; thi jeg er ikke kommen at kalde retfærdige men syndere til omvendelse.

NT76... Men gåer hen og lærer, hvad det er: Jeg vil miskundhed og ikke offer; thi jeg er ikke kommen at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.

NT71... Men gåer hen og lærer, hvad det er: Jeg vil miskundhed og ikke offer; thi jeg er ikke kommen at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.

NT19... Men gåer hen og lærer, hvad det er: Jeg vil miskundhed og ikke offer; thi jeg er ikke kommen at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.

RAVN... Men går hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har lyst til barmhjertighed og ikke offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere.

SKAT... Men går hen og lærer, hvad det vil sige: "Barmhjærtighed vil jeg have, og ikke offer". Thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere.

SEID... Gå hen og lær, hvad det vil sige: "Barmhjertighed vil jeg, og ikke ofringer!" Jeg er kommet, ikke for at kalde retfærdige, men syndere.

1912... Men gå bort og lær, hvad det er: Jeg har behag i barmhjertighed og ikke i offer. Thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere.

NT07... Men går hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har lyst til barmhjertighed og ikke til offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere.

NT48... Gå hen og lær, hvad de ord betyder: Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere.

NT92... Gå hen og lær, hvad det vil sige: Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.

NV93... Gå derfor hen og lær hvad dette betyder: Jeg ønsker barmhjertighed, og ikke slagtoffer. Jeg er nemlig ikke kommet for at indbyde retfærdige, men syndere.

 Tilbage til menuenMatt 16,13

*** ... Hvem siger folk, at jeg menneskenes søn er?
---- ... Hvem siger folk, at menneskenes søn er?
Hvem er Menneskenes søn?
Ja det er for mange, det man kalder et godt spørgsmål og af disciplenes svar kan man se at befolkningen på Jesu tid også var i vildrede med hvem Menneskesønnen er.
De trossamfund som IKKE ønsker at Jesus og Menneskesønnen skal være den samme, vælger en af de oversættelser hvor denne opfattelse er mulig. Den sandhedselskende vil derimod vælge en oversættelse, som på en klar og tydelig måde viser at Menneskesønnen og Kristus ER den samme.

HVER... Jesus kom nu til egnen omkring byen Kæsarea Filippi. Her spurgte han sine disciple:" Hvem siger folk, at jeg, menneskesønnen, er?"

LIND... Da Jesus var kommen i egnen af Kæsarea Philippi, spurgte han sine disciple og sagde: Hvem sige folk, at jeg, menneskens søn, er?

NT76... Men der Jesus var kommen i egnen af Cæsarea Philippi, spurgte han sine disciple ad og sagde: Hvem sige menneskene mig, menneskens søn, at være?

NT71... Men der Jesus var kommen i egnen af Cæsarea Philippi, spurgte han sine disciple ad og sagde: Hvem sige menneskene mig, menneskens søn at være?

NT19... Men der Jesus var kommen i egnen af Cæsarea Philippi, spurgte han sine disciple ad og sagde: Hvem sige menneskene mig, menneskens søn at være?

RAVN... Men da Jesus var kommen til egnen ved Kæsarea Filippi, spurgte han sine disciple og sagde: "Hvem sige folk, at menneskesønnen er?"

SKAT... Men da Jesus kom til egnene om Filips Kæsarea, spurgte han sine disciple og sagde: Hvem sige folk, at menneskesønnen er?

SEID... Jesus var et sted i Kæsarea-Filippi, da han spurgte sine disciple: "Hvem siger folk, at menneskesønnen er?

1912... Men da Jesus var kommen til landet ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple og sagde: Hvem siger folk at menneskesønnen er?

NT07... Men da Jesus var kommen til egnen ved Kæsarea Filippi, spurgte han sine disciple og sagde: "Hvem sige folk, at menneskesønnen er?"

NT48... Da Jesus var kommen til egnen ved Kæsarea Filippi, spurgte han sine disciple og sagde: "Hvem siger folk, at menneskesønnen er?"

NT92... Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple:"Hvem siger folk, at menneskesønnen er?"

NV93... Da Jesus nu var kommet til områderne ved Cæsare'a Filip'pi, gav han sig til at spørge sine disciple: "Hvem siger folk at menneskesønnen er?"

 Tilbage til menuenMatt 17,21

***... Den slags fordrives kun ved bøn og faste.
----... (dette vers er slet ikke med)
Bøn og faste er der bestemt ikke for meget af i de kristne menigheder, og det er derfor glædeligt at se, at langt de fleste oversættelser er enige om at det i visse situationer er nødvendigt.

HVER... Men dæmoner af den art forsvinder kun ved bøn og faste.

LIND... Men dette slags farer ikke ud, uden ved bøn og faste.

NT76... Men dette slags farer ikke ud uden ved bøn og faste.

RAVN... Men denne slags farer ikke ud uden ved bøn og faste.

SKAT... Men dette slags farer ikke ud uden ved bøn og faste.

NT71... Men dette slags farer ikke ud, uden ved bøn og faste.

NT19... Men dette slags farer ikke ud, uden ved bøn og faste.

1912... Men dette slags farer ikke ud uden ved bøn og faste.

NT 07... Men denne slags farer ikke ud uden ved bøn og faste.

NT48... [Den slags farer kun ud ved bøn og faste.]

NT92... Den slags fordrives kun ved bøn og faste.

SEID... Skriftstedet udeladt i denne oversættelse.

NV93... Skriftstedet udeladt i denne oversættelse.

 Tilbage til menuenMatt 18,11

*** ... For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.
---- ... (dette vers er slet ikke med)
Langt de fleste oversættelser er enige om, at Jesus, Menneskesønnen, kom for at frelse de fortabte. Det kan derfor undre meget, at Seidelin ikke tilslutter sig denne gruppe. At Jehovas Vidner ikke har brug for Jesus, Menneskesønnen, som deres frelser fra fortabelse, kan derimod ikke undre den der kender deres lære om frelse og fortabelse.

HVER... Og jeg, menneskesønnen, er kommet for at frelse det fortabte.

LIND... Menneskens søn er nemlig kommen for at frelse det fortabte.

NT76... Thi menneskens søn er kommen at frelse det, som var fortabt.

RAVN [Thi menneskesønnen er kommen for at frelse det fortabte.]

SKAT... Thi menneskesønnen er kommen for at frelse det tabte.

NT71... Thi menneskens søn er kommen at frelse det, som var fortabt.

NT19... Thi menneskens søn er kommen at frelse det, som var fortabt.

1912... Thi menneskesønnen er kommen for at frelse det som var fortabt.

NT07... [Thi menneskesønnen er kommen for at frelse det fortabte.]

NT48... [Menneskesønnen er kommen for at frelse det fortabte].

NT92... For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.

SEID... Skriftste er det udeladt i denne oversættelse.

NV93... Skriftste er det udeladt i denne oversættelse.

 Tilbage til menuenMatt 19,9

*** ... den, som tager en fraskilt til ægte, han bedriver hor.
---- ... den, som gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.
Hvor er det glædeligt, at et stort flertal af oversættelserne stadig tør kalde tingene ved deres rette navn, HOR. I dag er det ganske vist ikke et ord som bruges ret meget, måske er det fordi det er blevet så almindeligt at bedrive hor, at det i mange kredse accepteres. Dog er der enkelte trossamfund, som udstøder medlemmer som bedriver hor, men i deres oversættelse har man alligevel fundet en langt mildere form.

LIND... Men jeg siger Eder: At hver, som skiller sig ved sin hustru uden for hver, og tager en anden til ægte, han bedriver hoer, og den som ægter en fraskilt, bedriver hoer.

NT76... Men jeg siger Eder, at hvo som skiller sig fra sin hustru uden for hvers skyld, og tager en anden til ægte, han bedriver hoer; og hvo som tager en fraskilt til ægte, han bedriver hoer.

RAVN... Men jeg siger Eder, at den, som skiller sig fra sin hustru, når det ikke er for hors skyld, og tager en anden til ægte, han bedriver hor; og den, som tager en fraskilt hustru til ægte, han bedriver hor.

SKAT... Men jeg siger Eder, at hvo som skiller sig ved sin hustru, når det ikke er for hors skyld, og ægter en anden, han bedriver hor; og den, som ægter en fraskilt kvinde, bedriver hor.

NT71... Men jeg siger Eder, at hvo som skiller sig fra sin hustru uden for hoers skyld, og tager en anden til ægte, han bedriver hoer; og hvo som tager en fraskilt til ægte, han bedriver hoer.

NT19... Men jeg siger Eder, at hvo som skiller sig fra sin hustru uden for hoers skyld, og tager en anden til ægte, han bedriver hoer; og hvo som tager en fraskilt til ægte, han bedriver hoer.

1912... Men jeg siger Eder, at den som skiller sig fra sin hustru, uden for hors skyld, og gifter sig med en anden, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinde, han driver hor.

NT07... Men jeg siger Eder, at den, som skiller sig fra sin hustru, når det ikke er for hors skyld, og tager en anden til ægte, han bedriver hor; og den, som tager en fraskilt hustru til ægte, han bedriver hor.

NT48... Og jeg siger jer, at den, der skiller sig fra sin hustru af anden årsag end utugt og gifter sig med en anden, han bedriver hor.

NT92... Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.

HVER... Derfor siger jeg nu: Den, der skiller sig fra sin kone af nogen anden grund end utroskab fra hendes side og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.

NV93... Jeg siger jer at enhver som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.

SEID... Men jeg siger jer: Den, som lader sig skille af enhver anden grund end hustruens utroskab, begår ægteskabsbrud. Tilbage til menuenMatt 19,17

*** ... ingen er god uden een, som er Gud....
---- ... Kun en er god....
Hvem er god?
Er jeg ikke god, er du ikke god, er vi ikke gode alle sammen?
Selvretfærdigheden lyser os langt ud af øjnene og mange oversættelser lader os blive i troen på vor egen godhed. Men heldigvis er der da også oversættelser som vækker os til live igen og river os ud af denne hykleriske og selvretfærdige beruselse. KUN EN ER GOD, GUD!

HVER... "God?" sagde Jesus. "Hvorfor spørger du mig om det? Der er jo kun én, der er god. Det er Gud. Men hvis du vil vinde det evige liv, så hold budene."

LIND... Men han sagde til ham: Hvorfor kalder du mig god; ingen er god uden een, som er Gud; men vil du gåe ind til livet, så hold budene.

NT76... Men han sagde til ham: Hvi kalder du mig god? Ingen er god, uden een, som er Gud. Men vil du indgåe til livet, da hold budene.

SEID... Hvad er det for et spørgsmål? Hvad er det, du kalder godt? God er kun én. Men hvis du agter at indgå til livet, så hold budene.

NT71... Men han sagde til ham: Hvi kalder du mig god? Ingen er god, uden een, som er Gud. Men vil du indgåe til livet, da hold budene.

NT19... Men han sagde til ham: Hvi kalder du mig god? Ingen er god, uden een, som er Gud. Men vil du indgåe til livet, da hold budene.

RAVN... Men han sagde til ham: "Hvorfor spørger du mig om det gode? Een er den gode. Men vil du indgå til livet, da hold budene!"

SKAT... Men han sagde til ham: Hvi spørger du mig om det gode? én er den gode; men vil du indgå til livet, da hold budene.

1912... Men han sagde til ham: Hvorfor spørger du mig om det gode? Der er bare een som er god. Men vil du gå ind til livet, da hold budene!

NT07... Men han sagde til ham: "Hvorfor spørger du mig om det gode? Een er den gode. Men vil du indgå til livet, da hold budene!"

NT48... Da svarede han ham: "Hvorfor spørger du mig om det gode? Kun een er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!"

NT92... Han svarede ham: "Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!"

NV93... Han sagde til ham: "Hvorfor spørger du mig om hvad der er godt? Der er én som er god. Men hvis du gerne vil gå ind til livet, så overhold til stadighed budene."

 Tilbage til menuenMatt 23,8

*** ... thi en er jeres vejleder, Kristus, men I er alle brødre.
---- ... kun en er jeres mester og I er alle brødre.
Hvem er din vejleder når det gælder religiøse spørgsmål?
Præsten, menighedsforstanderen, en komité bestående af de ældste i din menighed eller en hel anden. Mange oversættelser overlader det til os selv at udpege vor vejleder og derfor tager de fleste af os fejl.
Kristus er den sande vejleder, det er ham vi alle bør vælge, men kun nogle få oversættelser gør opmærksom på dette.

HVER... Lad ikke nogen kalde jer 'rabbi', for kun Gud er jeres lærer. I er alle brødre på lige fod.

LIND... Men I skal ikke lade Eder kalde Rabbi, thi een er Eders leder, Christus; men I ere alle brødre;

NT76... Men I skulle ikke ville kaldes Rabbi; thi een er Eders veileder, Christus, men I ere alle brødre.

NT71... Men I skulle ikke ville kaldes Rabbi; thi een er Eders veileder, Christus, men I ere alle brødre.

NT19... Men I skulle ikke ville kaldes Rabbi; thi een er Eders veileder, Christus, men I ere alle brødre.

RAVN Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders mester, men I ere alle brødre.

SKAT... Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders lærer, og alle I ere brødre.

SEID... I skal ikke lade jer kalde Rabbi, for én er jeres lærer, og alle er I brødre.

1912... Men I skal ikke lader eder kalde rabbi; thi een er eders mester, men I er alle brødre.

NT07... Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders mester, men I ere alle brødre.

NT48... Men I skal ikke lade jer kalde 'rabbi'; thi kun een er jeres mester, og I er alle brødre.

NT92... I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre.

NV 1993... Men I, I skal ikke lade jer kalde rab'bi, for én er jeres lærer, og I er alle brødre.

 Tilbage til menuenMatt 25,13

** hverken dagen eller timen, på hvilken menneskenes søn kommer.
--- hverken dagen eller timen.
Hvad er det vi ikke kender dagen og timen for?
Min liste over de ting jeg ikke kender dagen og timen for, er meget lang og det vil jeg tro at din også er. Men måske er det noget ganske særligt, noget meget vigtigt Jesus her siger og som vi ikke kender dagen og timen for.
Menneskesønnens komme er den mest betydningsfulde begivenhed i dit og mit liv. En begivenhed vi ALTID bør være rede for, men som vi ikke kender hverken dagen eller timen for.

HVER... Vær derfor på vagt, "sluttede Jesus," for I kender ikke tidspunktet for, hvornår jeg kommer tilbage."

LIND... Våger altså, fordi I veed hverken dag eller time, når menneskens søn kommer.

NT76... Våger derfor, thi I vide hverken dag eller time, på hvilken menneskens søn kommer.

NT71... Våger derfor, thi I vide hverken dag eller time, på hvilken menneskens søn kommer.

NT19... Våger derfor, thi I vide hverken dag eller time, på hvilken menneskens søn kommer.

1912... Våg derfor! thi I veed ikke dagen eller timen.

NT07... Våger derfor, thi I vide ikke dagen, ej heller timen.

NT48... Våg derfor, thi I kender hverken dagen eller timen.

NT92... Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

RAVN... Våger derfor, thi I vide ikke dagen, ej heller timen.

SKAT... Våger derfor; thi I vide ikke dagen eller timen.

SEID... Derfor: Våg! I kender hverken dagen eller timen.

NV 93... Hold jer derfor vågne, for I kender hverken dagen eller timen.

 Tilbage til menuenMATT 27,24

*** ... Jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod, ...
---- ... Jeg er uskyldig i denne mands blod, ...
Jesus blev uskyldig dømt. Det VAR en uskyldigs blod der blev udgydt på Golgata. Dette kan ikke siges stærkt nok og det er derfor glædeligt at se, at så mange oversættelser gør opmærksom på at det var en RETFÆRDIGS blod der blev udgydt.

LIND... Da Pilatus såe, at han intet udrettede, men at der blev større larm, tog han vand, vaskede sine hænder for folket og sagde: Jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod. see I til!

NT76... Men der Pilatus såe, at han udrettede intet, men at der blev større bulder, tog han vand, og toede hænderne for folket og sagde: Jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod; seer I dertil.

RAVN Men da Pilatus så, at han intet udrettede, men at der blev større larm, tog han vand og toede sine hænder i mængdens påsyn og sagde: "Jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod; ser I dertil."

SKAT... Da nu Pilatus så, at han intet udrettede, men at der kun blev mere ustyr, tog han vand og toede sine hænder i hobens påsyn og sagde: Jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod; ser I dertil!

NT71... Men der Pilatus såe, at han udrettede intet, men at der blev større bulder, tog han vand, og toede hænderne for folket og sagde: Jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod; seer I dertil.

NT19... Men der Pilatus såe, at han udrettede intet, men at der blev større bulder, tog han vand, og toede hænderne for folket og sagde: Jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod; Seer I dertil.

1912... Da Pilatus så, at han intet udrettede, men at der bare blev større opstyr, tog han vand og vaskede sine hænder for folkets øjne og sagde: Jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod; Se I dertil!

NT07... Men da Pilatus så, at han intet udrettede, men at der blev større larm, tog han vand og toede sine hænder i mængdens påsyn og sagde: "Jeg er uskyldig i denne retfærdiges blod; Ser I dertil!"

NT48... Da Pilatus så, at han intet kunne udrette, men at der blot blev mere larm, tog han vand, og i mængdens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: "Jeg er uskyldig i dennes blod; det bliver jeres sag!"

NT92... Men da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: "Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag,"

HVER... Da Pilatus så, at han ikke kunne komme nogen vegne, og at uroen var ved at brede sig, sendte han bud efter et fad med vand. Mens han vaskede sine hænder foran hele folkemængden, sagde han: "Jeg erklærer mig uskyldig i denne mands død. Hvad I gør ved ham, er på eget ansvar."

SEID... Da Pilatus så, at han intet udrettede, men at der blot blev mere larm, lod han bringe vand og vaskede sine hænder i folkets påsyn og sagde: "Jeg er uden skyld i denne mands blod! Skylden bliver jeres sag."

NV 93... Da Pilatus så at intet hjalp, men at der snarere var ved at blive optøjer, tog han vand og vaskede sine hænder i folkemængdens påsyn idet han sagde:"Jeg er uskyldig i dennes blod. Det bliver jeres sag."

 Tilbage til menuenMatt 27,45

*** .. mørke i hele landet
----... mørke på hele jorden
At der fra den 6 til den9 time var mørke, kan der ikke være tvivl om, men var det kun i Israel, der var mørke eller var det over alt på hele jorden?
Ved at studere denne begivenhed nærmere og sammenligne tekst med tekst er det tydligt, at det kun var i Israel at der var mørke

LIND... Men fra den sjette time blev der et mørke over det hele land indtil den niende time.

NT76... Men fra den sjette time blev et mørke over det ganske land indtil den niende time.

NT1971... Men fra den sjette time blev et mørke over det ganske land indtil den niende time.

NT19... Men fra den sjette time blev et mørke over det ganske land indtil den niende time.

RAVN... Men fra den sjette time blev der mørke over hele landet indtil den niende time.

SKAT... Men fra den sjette time blev der mørke over det hele land indtil den niende time.

SEID... Fra middag blev det mørke over hele landet. Det varede til midt på eftermiddagen.

1912... Men fra den sjette time blev der mørke over hele landet lige til den niende time.

NT07... Men fra den sjette time blev der mørke over landet indtil den niende time.

NT48... Men fra den sjette time blev der mørke over hele landet indtil den niende time.

HVER... Om eftermiddagen faldt der mørke over hele landet - fra omkring klokken tolv til klokken tre.

NV93... Fra den sjette time blev der mørke over hele landet indtil den niende time.

NT92...  Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time.
 

 Tilbage til menuenMatt 28,19

***... Gå derfor hen og lærer alle folk, og døb dem ...
----... Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem ...
Et stort antal oversættelser går ind for barnedåb, således som det er skik i de fleste kristne kirker her i landet.
Jesus velsignede de små børn og sagde at vi ikke måtte hindre dem i at komme til ham,<Mark 10,13-16> men dåben, den Bibelske dåb, har ikke noget med dette at gøre. Dåben, således som den er omtalt i Guds ord, er en pagt som et menneske efter moden overvejelse og undervisning SELV vælger at indgå med Gud.<Mark 16,15-16> IKKE ved hjælp af en gudmor eller en gudfar, men en PERSONLIG pagt med Gud. Derfor er en undervisning nødvendig FØR dåben således som tre af oversættelserne siger det.

NT76... Gåer derfor hen, og lærer alle folk, og døber dem i navnet Faderens og Sønnens og den Hellig Ånds;

NT71... Gåer derfor hen og lærer alle folk, og døber dem i navnet Faderens og Sønnens og den Hellig Ånds;

NT19... Gåer derfor hen og lærer alle folk, og døber dem i navnet Faderens og Sønnens og den Hellig Ånds;

LIND... gåer ud og gjører alle folk til mine disciple, i det I døbe dem til Faderens, og Sønnens og den Helligånds navn,

RAVN Går derfor hen og gører alle folkeslagene til mine disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligånds navn,

SKAT... går derfor hen og gjører alle folkene til mine disciple, ved at døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligånds navn,

SEID... Gå nu ud og gør alle folkeslag til mine disciple, døb dem til Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

1912... gå derfor ud og gjør alle folkeslag til disciple, idet I døber dem til Faderens og Sønnens og den Helligånds navn,

NT07... Går derfor hen og gører alle folkeslagene til mine disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligånds navn,

NT48... Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

NT92... Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

HVER... Gå derfor ud og gør alle nationerne til mine disciple: Døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

NV93... Gå derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn,

 Tilbage til menuenMark 2,17

*** ... at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.
---- ... Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.
Her er det igen et spørgsmål hos de fleste oversættere, hvad er det Jesus kalder synderen til? Jesus kalder os til OMVENDELSE.

HVER... Jesus hørte, hvad der blev sagt. "Det er de syge, der har brug for læge," sagde han, "ikke de raske. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige til omvendelse, men syndere.

NV93... Da Jesus hørte dette, sagde han til dem: "De raske trænger ikke til læge, men det gør de syge. Jeg er ikke kommet for at indbyde retfærdige, men syndere."

LIND... Da Jesus hørte det, sagde han til dem: De sunde har ikke lægen behov, men de syge; jeg er ikke kommen, for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.

NT76... Og der Jesus det hørte, sagde han til dem: De karske have ikke læge behov, men de, som have ondt. Jeg er ikke kommen at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.

NT71... Og der Jesus det hørte, sagde han til dem: De karske have ikke læge behov, men de, som have ondt. Jeg er ikke kommen at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.

NT19... Og der Jesus det hørte, sagde han til dem: De karske have ikke læge behov, men de, som have ondt. Jeg er ikke kommen at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.

1912... Og da Jesus hørte det, sagde han til dem: De friske trænger ikke til læge, men de som har ondt; jeg er ikke kommen for at kalde retfærdig

NT07... Og da Jesus hørte det, siger han til dem:"De raske trænge ikke til læge, men de syge. Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere."

NT48... Men da Jesus hørte det, siger han til dem:"De raske har ikke brug for læge, men de syge. Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere."

NT92... Men da Jesus hørte det, sagde han til dem:"De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere."

RAVN... Og da Jesus hørte det, siger han til dem: "De raske trænge ikke til læge, men de syge. Jeg er ikke kommen at kalde retfærdige, men syndere."

SKAT... Og da Jesus hørte det, siger han til dem: De karske have ikke læge behov, men de, som lide ilde; jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere.

SEID... Da Jesus hørte det, siger han til dem: "De raske har ikke brug for læge, men det har de syge; jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere."

 Tilbage til menuenMark 6,11

*** ... Sandelig siger jeg Eder: Det skal gå Sodoma og Gomorra tåleligere på dommens dag, end denne stad.
---- ... (denne del af verset mangler)
Hvor alvorlig er det at afvise Jesus?
I de fleste oversættelser får vi ikke noget svar på dette alvorlige spørgsmål, men heldigvis er der også oversattelsen hvor Jesu svar er med. Den straf der venter sådanne som ikke har ønsket at høre sandheden, vil blive frygteligere end den der overgik Sodoma og Gomorra, måske er det derfor nogle oversættere ønske at vi skal glemme det.

LIND... Og når de ikke ville modtage eder eller høre eder, så skal I drage bort derfra, og ryste støvet af under eders fødder til vidnesbyrd mod dem. Sandelig siger jeg eder: Det skal gåe Sodoma og Gomorra tåleligere på dommens dag, end denne stad.

NT76... Og hvorsomhelst de ikke annamme eder og ei høre eder, gåer bort derfra og afryster støvet under eders fødder til vidnesbyrd imod dem. Sandelig siger jeg eder: Det skal gåe Sodoma og Gomorra lideligere på dommens dag end den stad.

NT71... Og hvorsomhelst de ikke annamme eder og ei høre eder, gåer bort derfra og afryster støvet under eders fødder til vidnesbyrd imod dem. Sandelig siger jeg eder: Det skal gå Sodoma og Gomorrha lideligere på dommens dag end den stad.

NT19... Og hvorsomhelst de ikke annamme eder og ei høre eder, gåer bort derfra og afryster støvet under eders fødder til vidnesbyrd imod dem. Sandelig siger jeg eder: Det skal gå Sodoma og Gomorrha lideligere på dommens dag end den stad.

RAVN... Og hvor man ikke vil modtage eder og ikke vil høre eder, der skulle I gå bort fra og afryste støvet under eders fødder til vidnesbyrd imod dem.

SKAT... Og hvilket sted der ikke modtager eder, og hvor de ikke høre eder, drager bort derfra, og afryster støvet under eders fødder, til vidnesbyrd for dem.

SEID... Og det sted, som hverken vil se eller høre jer, det skal I gå fra, og I skal ryste det støv af, I har under fødderne, til vidnesbyrd imod dem.

1912... Og hvor de ikke tager imod eder og ikke hører på eder, der skal I gå ud fra det sted og ryste af støvet under eders fødder til et vidnesbyrd mod dem.

NT07... Og hvor man ikke vil modtage eder og ikke vil høre eder, der skulle I gå bort fra og afryste støvet under eders fødder til vidnesbyrd imod dem.

NT48... Og hvis man på et sted ikke tager imod jer og ikke hører jer, så gå bort derfra og afryst støvet under jeres fødder til vidnesbyrd for dem.

NT92... Og er der et sted, hvor de ikke vil tage imod jer eller høre på jer, så gå derfra og ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.

HVER... Hvis man ikke vil tage imod jer eller høre på jer, så ryst støvet af jeres fødder og gå videre. Det er et tegn på, at fra nu af er de overladt til deres egen skæbne.

NV 93... Og hvor man et sted ikke vil tage imod jer eller høre på jer, dér skal I forlade stedet og ryste det støv af som er under jeres fødder, til et vidnesbyrd for dem.

 Tilbage til menuenMark 6,33

*** ... og mange kendte ham, og de løb...
---- ... og mange kendte dem, og fra alle byerne...
Der er en væsentlig forskel på, om det er DEM eller HAM du kender.

LIND... Mange så dem fare bort, og Mange kjente ham, og de løb til Lands fra alle Stæder og kom foran dem og kom til ham.

NT19... Og Folket såe dem fare bort, og Mange kjendte ham, og over Land løb de fra alle Stræder tilsammen derhen og kom førend de, og kom til ham.

1876... Og Folket såe dem fare bort, og Mange kjendte ham, og over Land løb de fra alle Stræder tilsammen derhen og kom førend de, og kom til ham.

NT71... Og folket så dem fare bort, og mange kendte ham, og over land løb de fra alle steder tilsammen derhen og kom førend de, og kom til ham.

HVER... Men mange mennesker lagde mærke til, at de lagde fra land, og løb nu langs breden for i forvejen at nå frem til det sted, hvor de ville gå i land. Og mange folk fra byerne deromkring sluttede sig til flokken.

SKAT... Og Folk så dem drage bort, og mange kjendte dem, og flokkedes over Land fra alle Byerne derhen og kom før end de.

SEID... Men mange så dem tage af sted og genkendte dem, og til fods kom de strømmende fra alle byerne og nåede i forvejen derhen.

RAVN... Og man så dem drage bort, og mange kjendte dem, og til Fods strømmede de sammen derhen fra alle Byerne og kom før end de.

NV93... Men folk så dem tage bort og mange fik det at vide, og til fods strømmede de til fra alle byerne og kom før dem.

NT92... Men mange så dem tage afsted, og de genkendte dem, og fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem.

NT48... Men mange så dem tage bort og kendte dem, og fra alle byerne strømmede de sammen derhen til fods og kom før dem.

1912... Og folk så dem drage bort, og mange kendte dem; og fra alle byerne løb de tilfods did og kom før dem.

NT07... Og man så dem drage bort, og mange kendte dem, og til fods strømmede de sammen derhen fra alle byerne og kom før end de.

Billedet viser en rekonstruktion af det rum, hvor Gutenberg trykte sine første bøger.

 Tilbage til menuenMark 13,14

*** ... vederstyggeligheden, om hvilken profeten Daniel har talt, at stå, hvor han ikke bør, ...
---- ... vederstyggeligheden stå, hvor han ikke bør, ...
Man kan godt blive i tvivl om, hvilken ødelæggelsens vederstyggelighed der her er tale om.
Når man læser dette vers får man indtryk af, at det er ret væsentligt at vide helt præcis, hvilken ødelæggelsens vederstyggelighed det er der er tale om. Jesus siger f.eks. at de der læser dette skal lægge mærke til det der står.
De der skal flygte ud i bjergene er også nødt til at vide hvad det er der her er tale om.
Kun nogle få oversættelser fortæller, at det er den ødelæggelsens vederstyggelighed der er omtalt i Daniels bog.

LIND... Men når I see fordærverens vederstyggelighed, som der er talt om af propheten Daniel, ståe hvor han ikke må, - den, som læser det, lægge det på sinde - da flye de, som ere i Judæa, til bjergene.

NT76... Men når I see ødelæggelsens vederstyggelighed, om hvilken propheten Daniel har talet, at ståe, hvor den ikke bør, (hvo det læser, han give agt derpå!) da flye til bjergene de, som ere i Judæa.

NT71... Men når I see ødelæggelsens vederstyggelighed, om hvilken propheten Daniel har talet, at ståe, hvor den ikke bør, (hvo det læser, han give agt derpå!) da flye til bjergene de, som ere i Judæa;

NT19... Men når I see ødelæggelsens vederstyggelighed, om hvilken propheten Daniel har talet, at ståe, hvor den ikke bør, (hvo, det læser, han give agt derpå!) da flye til bjergene de, som ere i Judæa;

RAVN... Men når I se ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor den ikke bør, (den, som læser det, han give agt!) da skulle de, som ere i Judæa, fly til bjergene

SKAT... Men når I se ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor den ikke bør (hvo som det læser, give agt!) da fly til bjergene de, som ere i Judæa.

SEID... Når I ser "Ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor den ikke burde" (læser, bemærk!), så skal de, som er i Judæa, flygte ud i bjergene;

1912... Men når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå der hvor den ikke bør - den som læser det, han se til at skjønne det! - da må de som er i Judæa, fly til fjelds.

NT07... Men når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor den ikke bør, (den, som læser det, han give agt!) da skulle de, som ere i Judæa, fly til bjergene;

NT48... Men når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå (den, som læser det, han give agt!) så skal de, der er i Judæa, flygte op i bjergene;

NT92... Når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå - den, der læser dette, skal bemærke sig det! - da skal de, der i Judæa, flygte ud i bjergene;

HVER... Og når I ser ødelæggeren i al sin modbydelighed stå på det sted, hvor han ikke burde stå - den, der læser dette, skal være opmærksom - da skal I, der er i Judæa, prøve at slippe ud i bjergene.

NV93... Men når I får øje på afskyeligheden der forårsager ødelæggelse, idet den står hvor den ikke bør stå (lad læseren bruge dømmekraft), så lad dem der er i Judæa flygte til bjergene.

 Tilbage til menuenMark 15,33

*** .. mørke i hele landet
----... mørke på hele jorden
At der fra den 6 til den9 time var mørke, kan der ikke være tvivl om, men var det kun i Israel, der var mørke eller var det over alt på hele jorden?
Ved at studere denne begivenhed nærmere og sammenligne tekst med tekst er det tydligt, at det kun var i Israel at der var mørke

LIND... Men da den sjette time var kom, blev der et mørke over hele land indtil den niende time.

NT76... Men da den sjette time var kommen, blev et mørke over det ganske land indtil den niende time.

NT1971... Men da den sjette time var kommen, blev et mørke over det ganske land indtil den niende time.

NT19... Men da den sjette time var kommen, blev et mørke over det ganske land indtil den niende time.

RAVN... Og da den sjette time var kommen, blev der mørke over hele land indtil den niende time.

SKAT... Og da den sjette time var kommen, blev der mørke over det hele land indtil den niende time.

SEID...  Ved middagstid blev det mørke over hele land, og det varede til midt på eftermiddagen.

1912... Og da den sjette time var kommet, blev der mørke over hele landet lige til den niende time.

NT07... Og da den sjette time var kommet, blev der mørke over hele landet indtil den niende time.

NT48... Og da den sjette time var kom, blev der mørke over hele land indtil den niende time.

HVER... Vedmiddagstid faldt der mørke over hele land; det varede til hen ad klokken tre.

NV93... Da den sjette time var kom, blev der mørke over hele land indtil den niende time.

NT92... Og da den sjette time var kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time.
 

 Tilbage til menuenLuk 2,33

***... Og Joseph og hans moder forundrede sig ...
----... Og hans fader og moder undrede sig ...
Når Jesus talte om sin far, var det IKKE Josef han talte om, men sin himmelske far. Det var ikke en syndig jordisk person Jesus henviste til, men Hærskarers Herre, Himlens majestæt JEHOVA. Nogle oversættere har ikke forstået betydningen af dette og har derfor omtalt Josef som Jesu fader.

HVER... Josef og Maria stod overvældede og hørte på alt det, der blev sagt om Jesus.

LIND... Joseph og hans moder vare forundrede over hvad der blev sagt om ham;

NT76... Og Joseph og hans moder forundrede sig over de ting, som bleve sagte om ham.

NT71... Og Joseph og hans moder forundrede sig over de ting, som bleve sagte om ham.

NT19... Og Joseph og hans moder forundrede sig over de ting, som bleve sagte om ham.

1912... Og hans fader og hans moder undrede sig over det som blev talt om ham.

NT07... Og hans fader og hans moder undrede sig over de ting, som bleve sagte om ham.

NT48... Og hans fader og hans moder undrede sig over det, som blev sagt om ham.

NT92... Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham.

RAVN... Og hans fader og hans moder undrede sig over de ting, som bleve sagte om ham.

SKAT... Og hans fader og hans moder undrede sig over det, som blev talet om ham.

SEID... Hans far og mor måtte undre sig over det, som blev sagt om ham.

NV93... Og dets fader og moder undrede sig hele tiden over de ting der blev sagt om det.

 Tilbage til menuenLuk 4,4

***. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert Guds ord.
----. Mennesket skal ikke leve af brød alene.
Brød er godt. Måske er et brød der indeholder de ting, som et godt brød bør indeholde og som er bagt på den måde et brød bør bages på, måske er det et af de bedste fødemidler vi kan få. Men det er ikke nok, der skal mere til, men hvad? Frugt, grønsager og flere andre ting er også nødvendige, men der er dog én ting som står over dem alle, GUDS ORD! Det er ikke blot den timelige føde vi bør tænke på, således som flertallet af oversættere har gjort det. Men den del der er endnu vigtigere DEN ÅNDELIGE FØDE, SÅLEDES SOM DEN ER I GUDS ORD.

LIND... Jesus svarede ham og sagde: der ståer skrevet: Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert Guds ord.

NT76... Og Jesus svarede og sagde til ham, der er skrevet: Mennesket lever ikke aleneste af brød, men af hvert Guds ord.

NT71... Og Jesus svarede og sagde til ham: der er skrevet; Mennesket lever ikke aleneste af brød, men af hvert Guds ord.

NT19... Og Jesus svarede og sagde til ham: der er skrevet; Mennesket lever ikke aleneste af brød, men af hvert Guds ord.

1912... Og Jesus svarede ham: Der er skrevet: Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert Guds ord.

NT07... Og Jesu svarede ham: Der er skrevet: "Mennesket skal ikke leve af brød alene."

NT48... Jesus svarede ham: Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene.'"

NT92... Men Jesus svarede ham: "Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene."

HVER... Jesus svarede: "Skriften siger: Mennesket skal ikke kun leve af brød!"

SEID... Jesus svarede ham: 'Der står skrevet: "Ikke af brød alene skal mennesket leve."'

RAVN... Og Jesus svarede ham: "Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene."

SKAT... Og Jesus gav ham til svar: der er skrevet:"Mennesket skal ikke leve af brød alene."

NV93... Men Jesus svarede ham: Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene.'

 Tilbage til menuenLuk 4,8

*** ... og sagde: Vig bort, bag mig, Satan! thi der er skrevet ...
---- ... og sagde: "Der er skrevet ...
Vi bør ALTID møde de angreb som Satan, kommer med gennem sine hjælpere, med et "Der står skrevet!"
Vi bør også, ligesom Jesus gjorde det, befale Satan at forsvinde.

LIND... Men Jesus svarede ham og sagde: Pak dig bag mig Satan! der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.

NT76... Jesus svarede ham og sagde: Vig bort bag mig, Satan! thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og tjene ham alene.

NT71... Jesus svarede ham og sagde: Vig bort, bag mig, Satan! thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.

NT19... Jesus svarede ham og sagde: Vig bort, bag mig, Satan! thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.

1912... Og Jesus svarede ham og sagde der er skrevet: Du skal tilbede Herren, din Gud, og ham alene skal du tjene.

NT07... Og Jesus svarede ham og sagde: "Der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene."

NT48... Jesus svarede ham og sagde: "Der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.'"

NT92... Men Jesus svarede ham: "Der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.'"

HVER... Jesus svarede: "Skriften siger: 'Du skal ikke tilbede og tjene andre end Herren din Gud.'"

RAVN... Og Jesus svarede ham og sagde: "Der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene."

SKAT... Og Jesus svarede ham og sagde: "Du skal tilbede Herren din Gud og dyrke ham alene."

SEID... Jesus svarede ham: 'Der står skrevet: "Herren din Gud skal du bøje dig for og tilbede ham alene."'

NV93... Som svar sagde Jesus til ham: "Der står skrevet: 'Det er Jehova din Gud du skal tilbede, og det er ham alene du skal yde hellig tjeneste.'"

I løbet af 1500-tallet kunne man bruge en dansk oversættelse af Bibelen i alle kirker. Men Bibler var så værdifulde, at de ofte måtte bindes fast til bordet med en kæde, for ikke at tyve skulle stikke af med dem.

 Tilbage til menuenLuk 11,4

*** ... men fri os fra det onde.
---- ... (denne sidste sætning er ikke med)

1876... og forlad os vore Synder, thi også vi forlade hver som er skyldig mod os, og leed os ikke i Fristelse, men fri os fra den Onde!

1912... Og forlad os vore synder, thi også vi forlader hver den som er os skyldig; og led os ikke ind i fristelse; men fri os fra det onde.

NT19... og forlad os vore Synder, thi vi forlade hver, som os er skyldig; og led os ikke i Fristelse, men fri os fra det Onde!

LIND... og forlad os vore Synder, thi og vi forlade hver, som os er skyldig; og led os ikke i Fristelse, men fri os fra det Onde!

NT71... Og forlad os vore synder, thi og vi forlade hver, som os er skyldig; og led os ikke i fristelse; men fri os fra det onde.

HVER... tilgiv os vore synder, ligesom vi tilgiver dem, der synder mod os; og bevar os i fristelsens øjeblik!'"

SKAT... og forlad os vore Synder, thi og vi selv forlade enhver, som er skyldig mod os; og led os ikke ind i Fristelse.

SEID... Tilgiv os vore synder - vi tilgiver selv enhver, der gør os fortræd. Og før os ikke ind i prøvelse"'

RAVN... og forlad os vore Synder, thi også vi forlade hver, som er os skyldig; og led os ikke ind i Fristelse.

NV93... Og tilgiv os vore synder, for vi tilgiver også selv enhver som står i gæld til os; og før os ikke ind i fristelse.

NT92... Og forlad os vore synder, for også vi forlader selv enhver, som er skyldig over for os, og led os ikke ind i fristelse.

NT48... Og forlad os vore synder, thi også vi forlader enhver, som er skyldig over for os; og led os ikke ind i fristelse!

NT07... Og forlad os vore synder, thi også vi forlade hver, som er os skyldig; og led os ikke i fristelse!

 Tilbage til menuenLuk 23,44

*** .. mørke i hele landet
----... mørke på hele jorden
At der fra den 6 til den9 time var mørke, kan der ikke være tvivl om, men var det kun i Israel, der var mørke eller var det over alt på hele jorden?
Ved at studere denne begivenhed nærmere og sammenligne tekst med tekst er det tydligt, at det kun var i Israel at der var mørke

LIND... Men det var ved den sjette time, så blev der et mørke over hele land indtil den niende time,

NT76... Men det var ved den sjette time, og der blev et mørke over det ganske land indtil den niende time,

NT1971... Men det var ved den sjette time, og der blev et mørke over det ganske land indtil den niende time,

NT19... Men det var ved den sjette time, og der blev et mørke over det ganske land indtil den niende time,

RAVN... Og det var nu ved den sjette time, og der blev mørke over hele land indtil den niende time,

SKAT... Og det var nu ved den sjette time, da kom der mørke over det hele land indtil den niende time,

SEID... Da formørkedes solen, og skumringen faldt på over hele landet. Dette varede til midt på eftermiddagen, til den niende time.

1912... Og det var omkring den sjette time, da blev der mørke over hele landet lige til den niende time,

NT07... Og det var nu ved den sjette time, og der blev mørke over hele landet indtil den niende time,

NT48... Det var nu ved den sjette time, og der blev mørke over hele landet indtil den niende time,

HVER... Ved middagstid blev der mørkt over hele landet, indtil klokken tre om eftermiddagen,

NV93... Det var nu hen ved den sjette time, og der blev mørke over hele landet indtil den niende time,

NT92... Og det var nu omkring den sjette time, og der fald mørke over hele jorden indtil den niende time,
 

 Tilbage til menuenJoh 3,15

***... For at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv.
----... som tror skal have et evigt liv i ham.
Troen på Jesus Kristus, Guds Søn, ER alt afgørende for den kristne tro. I dag er der et utal af trossamfund, religiøse bevægelser, selvbestaltede personer og organisationer som ikke ønsker at det er Jesus vi skal tro på. Derfor er det af stor betydning at den oversættelse du bruger, stadfæster at det er HAM, Jesus Kristus vi skal tro på.

HVER... For at alle, der tror på ham, kan få evigt liv i ham.

NV93... For at enhver som tror på ham kan have evigt liv.

LIND... At hver, som troer på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

SKAT... For at hver den, som tror, i ham skal have evigt liv.

NT76... På det, at hver den, som troer på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv.

SEID... For at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv.

NT71... På det, at hver den, som troer på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv.

NT19... På det, at hver den, som troer på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv.

1912... For at hver den som tror på ham, skal have et evigt liv.

NT07... For at hver den, som tror, skal have et evigt liv i ham.

NT48... For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.

NT92... For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.

RAVN... For at hver den, som tror, skal have et evigt liv i ham.

 Tilbage til menuenJoh 4,42

*** ... at denne er sandelig den verdens frelser, den Kristus.
---- ... at han i sandhed er verdens frelser.
Rundt om i verden er der i dag mange, som mener at de kan frelse verden. Mange politiske og religiøse organisationer mener, at deres leder er den som gennem en ny verdensorden skal frelse verden. Der er dog kun én der kan frelse denne verden, Kristus!

LIND... og de sagde til konen: nu troe vi ikke længer for din fortælling, vi har nemlig hørt og forståe, at han i sandhed en verdens frelser, Kristus!

NT76... Og de sagde til kvinden: vi troe nu ikke længere for din tales skyld; thi vi have selv hørt, og vide, at denne er sandelig den verdens frelser, den Kristus.

NT71... Og de sagde til kvinden: vi troe nu ikke længere for din tales skyld; thi vi have selv hørt og vide, at denne er sandelig den verdens frelser, den Kristus.

NT19... Og de sagde til kvinden: vi troe nu ikke længere for din tales skyld; thi vi have selv hørt, og vide, at denne er sandelig den verdens frelser, den Kristus.

RAVN... Og til kvinden sagde de: "Vi tro nu ikke længer for din tales skyld; thi vi have selv hørt, og vi vide, at denne er sandelig verdens frelser."

SKAT... Og til kvinden sagde de: det er ikke længer på grund af din tale, vi tro; thi vi have selv hørt, og vi vide, at han er sandelig verdens frelser.

SEID... De sagde til kvinden: 'Nu tror vi ikke mere bare på grund af det, du siger, for nu har vi selv hørt ham, og nu ved vi, at denne mand i sandhed er Verdens Frelser.'

1912... og de sagde til kvinden: Nu tror vi ikke længer for din tales skyld; thi vi har selv hørt, og vi ved nu, at denne sandelig er verdens frelser.

NT07... Og til kvinden sagde de: "Vi tro nu ikke længer for din tales skyld; thi vi have selv hørt, og vi vide, at denne er sandelig verdens frelser."

NT48... Og de sagde til kvinden: "Nu er det ikke længer på grund af din tale, vi tror; thi vi har selv hørt ham og ved nu, at han i sandhed er verdens frelser."

NT92... Og til kvinden sagde de: "Nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte; vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser."

HVER... De sagde til kvinden: "Nu tror vi, fordi vi selv har hørt ham - ikke bare på grund af det, som du fortalte. Han er virkelig verdens frelser."

NV93... og de sagde til kvinden: "Det er ikke mere på grund af det du sagde, vi tror; for vi har selv hørt og vi ved at denne mand i sandhed er verdens frelser."

 Tilbage til menuenJoh 6,47

*** ... Den som tror på mig, har et evigt liv.
---- ... den, som tror, har evigt liv.
"Den der tror, har evigt liv" Tror på hvad?
Er det en hvilken som helst tro, på hvad som helst, der giver evigt liv? Nej bestemt ikke, men alligevel har halvdelen af oversættelserne overladt det til den enkelte, selv at finde ud af hvilken tro det er der fører til evigt liv.
En oversættelse, der fremhæver Kristus som frelseren er den Guds folk vælger.

HVER... Forstå nu, hvad jeg siger: Den, der tror på mig, har allerede evigt liv.

LIND... Sandelig, sandelig siger jeg eder: den, som troer på mig, har evigt liv.

NT76... Sandelig, sandelig siger jeg eder: hvo som troer på mig, har et evigt liv.

RAVN Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror på mig, har et evigt liv.

NT71... Sandelig, sandelig siger jeg eder: Hvo som troer på mig, har et evigt liv.

NT07... Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror på mig, har et evigt liv.

NT19... Sandelig, sandelig siger jeg eder: Hvo som troer på mig, har et evigt liv.

1912... Sandelig, sandelig siger jeg eder: Den som tror, har evigt liv.

SKAT... Sandelig, sandelig siger jeg eder, hvo som tror, har evigt liv.

SEID... Det siger jeg jer, den, som tror, har evigt liv.

NT48... Sandelig, sandelig siger jeg eder: den, som tror, har evigt liv.

NT92... Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv.

NV93... Jeg siger jer i sandhed, ja i sandhed: Den der tror, har evigt liv.

 Tilbage til menuenJoh 6,65

*** ... uden det er givet ham af min fader.
---- ... uden det er givet ham af faderen.
Jesu forhold til faderen er en af de ting mange har brugt megen tid på at studere. Derfor er det sørgeligt at så mange oversættere er kommet til den slutning, at det ikke er nødvendigt at præsicere dette forhold. Jesus omtalte her Faderen, som MIN fader.

LIND... Og han sagde: Derfor har jeg sagt Eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af min Fader.

NT76... Og han sagde: Derfor sagde jeg Eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af min Fader.

NT71... Og han sagde: Derfor sagde jeg Eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af min Fader.

NT19... Og han sagde: Derfor sagde jeg Eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af min Fader.

RAVN... Og han sagde: "Derfor har jeg sagt eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af Faderen."

SKAT... Og han sagde: Derfor har jeg sagt eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af Faderen.

SEID... Og han sagde: 'Derfor har jeg sagt jer, at ingen kan komme til mig, hvis det ikke er givet ham af Faderen.'

1912... Og han sagde: Det var derfor jeg sagde eder, at ingen kan komme til mig, uden at det er givet ham af Faderen.

NT07... Og han sagde: "Derfor har jeg sagt eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af faderen."

NT48... Og han sagde: "Derfor har jeg sagt jer, at ingen kan komme til mig, uden det bliver givet ham af Faderen."

NT92... Og han sagde: "Det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af Faderen."

HVER... Han tilføjede: "Det var det, jeg mente, da jeg sagde, at ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen drager ham til mig."

NV93... Så han fortsatte med at sige: "Det er derfor jeg har sagt til jer: Ingen kan komme til mig hvis ikke det er givet ham af Faderen."

 Tilbage til menuenJoh 6,69

*** ... at du er den Kristus, den levende Guds søn.
---- ... at du er Guds hellige.
Hvem er Guds hellige?
Er Guds folk, når de omtales som de hellige, ikke også Guds hellige?
Jesus omtales også som Guds hellige, så det kan være svært at se hvem det er der menes, det er derfor godt at nogle oversættere ikke blot har fastslået at Kristus er Guds Søn, men også fastslår at han er DEN LEVENDE, GUDS SØN!

LIND... Og vi har troet og kjendt, at du er Kristus, den levende Guds søn.

NT76... Og vi have troet og erkjendt, at du er den Kristus, den levende Guds søn.

NT71... Og vi have troet og erkjendt, at du er den Kristus, den levende Guds søn.

NT19... Og vi have troet og erkjendt, at du er den Kristus, den levende Guds søn.

RAVN... Og vi have troet og erkendt, at du er Guds hellige.

SKAT... Og vi have troet og erkjendt, at du er Guds hellige.

SEID... Og vi er kommet til troen og har erkendt, at du er Guds hellige.

1912... Og vi tror og veed, at du er Guds hellige.

NT07... Og vi have troet og erkendt, at du er Guds hellige.

NT48... Og vi er kommet til den tro og erkendelse, at du er Guds hellige.

NT92... Og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige.

HVER... Vi både tror og ved, at du er Guds hellige Søn.

NV93... Og vi har fået tro på og kundskab om at du er Guds hellige.

 Tilbage til menuenJoh 7,8

***.. jeg drager endnu ikke op til festen
--- ... jeg drager ikke op til festen
Nogle oversættelser gør med deres oversættelse af John 7,8 Jesus til en løgner. Man undlader simpelthen ordet endnu.

LIND... Drager I op til denne fest, jeg drager endnu ikke op til denne fest, for min Tid er endnu ikke fulkommet.

NT76... Drager I op til denne højtid; jeg drager endnu ikke op til denne højtid, thi min Tid er endnu ikke fulkommet.

NT1971... Drager I op til denne højtid; jeg drager endnu ikke op til denne højtid, thi min Tid er endnu ikke fulkommet.

NT19... Drager I op til denne højtid; jeg drager endnu ikke op til denne højtid, thi min Tid er ikke endnu fulkommet.

RAVN... Drager I op til denne højtid; jeg drager endnu ikke op til denne højtid, thi min thi min Tid er endnu ikke fulkommet.

SEID... Jeg rejser endnu ikke op til denne fest, for min tid er endnu ikke inde.

1912... Drag I op til højtiden! Jeg drager endnu ikke op til denne højtid, thi min tid er endnu ikke fuldkommet.

NT07... Drager I op til højtiden; jeg drager endnu ikke op til denne højtid, thi min tid er endnu ikke fuldkommet.

NT48... Drager I op til denne højtid; jeg drager endnu ikke op til denne højtid, thi for min er Tiden endnu ikke inde.

NV93... Gå I op til højtiden; jeg går endnu ikke op til denne højtid, for min bestemte tid er endnu ikke inde.

SKAT... Drager I op til denne højtid; jeg drager ikke op til denne højtid, thi min Tid er endnu ikke fulkommet.

NT92... Drager I op til denne festen, jeg drager ikke op til denne fest, for min tid er endnu ikke inde.

HVER... Rejs I op til festen! jeg tager ikke med jer; for mig er tiden endnu ikke inde.
 

 Tilbage til menuenJoh 16,16

***.. og atter om en liden stund skal I se mig, thi jeg går til Faderen.
----... og atter om en liden stund skal I se mig.
Jesus fortæller her sine disciple, at de om kort tid ikke mere skal se ham. Kun nogle få oversættere fortæller at han går til FADEREN!

LIND... En lille stund, og I skulle ikke se mig, og atter en lille stund, og I skulle see mig, for jeg gåer bort bort til faderen.

NT76... Om en liden stund skulle I ikke see mig, og atter om en liden stund skulle I see mig; thi jeg gåer hen til Faderen.

NT71... Om en liden stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden stund skulle I see mig; thi jeg gåer hen til Faderen?

NT19... Om en liden stund skulle I ikke see mig, og atter om en liden stund skulle I see mig; thi jeg gåer hen til Faderen.

RAVN... Om en liden stund skulle I ikke se mig længer, og atter om en liden stund skulle I se mig.

SKAT... Om en liden stund så se I mig ikke mere, og atter om en liden stund så skulle I se mig,

SEID... En liden stund, og I ser mig ikke mere - igen en liden stund, og I ser mig.

1912... Om en liden stund ser I mig ikke længer, og atter om en liden stund skal I se mig.

NT07... Om en liden stund skulle I ikke se mig længer, og atter om en liden stund skulle I se mig.

NT48... Om en liden stund ser I mig ikke længer, og atter om en liden stund skal I se mig.

NT92... En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.

HVER... Om kort tid er jeg borte, og I ser mig ikke længere. Og efter endnu en kort tid ser I mig igen.

NV93... Om kort tid ser I mig ikke mere, og igen om kort tid skal I se mig.

 Tilbage til menuenJOH 17,12

*** ... Da jeg var hos dem i Verden, bevarede jeg dem i dit Navn;
---- ... Da jeg var hos dem, bevarede jeg dem i dit Navn;
Verden er fuld af fristelser og de falske profeter forsøger hele tiden at lede os på vildspor, derfor er det godt at vide at Jesus også er hos os medens vi er her i verden.

NT19... Da jeg var hos dem i Verden, bevarede jeg dem i dit Navn; dem som som du har givet mig, vogtede jeg, og ingen af dem blev fortabt, uden det Fortabelsens Barn, at Skriften skulle fuldkommes.

1876... Da jeg var hos dem i Verden, bevarede jeg dem i dit Navn; dem som som du har givet mig, vogtede jeg, og ingen af dem blev fortabt, uden det Fortabelsens Barn, at Skriften skulle fuldkommes.

NT71... Da jeg var hos dem i Verden, bevarede jeg dem i dit Navn; dem, som du har givet mig, vogtede jeg, og ingen af dem blev fortabt, uden det Fortabelsens Barn, at Skriften skulle fuldkommes.

LIND... da jeg var hos dem i Verden, bevarede jeg dem i dit Navn; dem som du har givet mig, vogtede jeg, og ingen af dem blev fortabt, uden det Fortabelsens Barn, at Skriften skulle opfyldes.

1912... Da jeg var hos dem, bevarede jeg dem i dit Navn, som du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, uden hint Fortabelsens Barn, for at Skriften skulle opfyldes.

HVER... Så længe jeg var hos dem, bevarede jeg dem, du har givet mig, ved dit navns kraft, og jeg vogtede dem, så ikke en eneste af dem gik fortabt - undtagen fortabelsens søn, for at skriften kunne blive opfyldt.

NT48... Medens jeg var hos dem, bevarede jeg dem i dit navn, det, som du har givet mig; jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, uden fortabelsens søn, for at skriften skulle gå i opfyldelse.

SKAT... Den Tid, jeg var hos dem, bevarede jeg dem i dit Navn, det som du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt uden Fortabelsens Søn, for at Skriften skulde opfyldes.

SEID... Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit Navn. Jeg vågede over dem, ingen af dem gik tabt, undtagen Fortabelsens Barn, så Skriften blev opfyldt.

NT92... Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for så Skriften skulle gå i opfyldelse.

NT07... Da jeg var hos dem, bevarede jeg dem i dit Navn, hvilket du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem blev fortabt, uden Fortabelsens Søn, for at Skriften skulde opfyldes.

RAVN... Da jeg var hos dem, bevarede jeg dem i dit Navn, hvilket du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem blev fortabt, uden Fortabelsens Søn, for at Skriften skulde opfyldes.

NV93... Da jeg var hos dem plejede jeg at våge over dem for dit eget navns skyld, det du har givet mig; og jeg har bevaret dem, og ingen af dem har lidt undergang undtagen undergangens søn, for at skriftstedet kunne opfyldes.

 Tilbage til menuenApG 2,30

*** ... at han ville af hans lænders frugt opreise Kristus efter kødet til at sidde på hans trone.
---- ... at af hans efterkommere skulle en sidde på hans trone.

LIND... Da han nu var en prophet og vidste, at Gud med eed havde tilsvoret ham, at han af hans lænders frugt vil opreise Kristus efter kjødet til at sidde på hans throne.

NT76... Som han nu var en prophet og vidste, at Gud havde svoret ham med en ed, at han ville af hans lænders frugt opreise Kristus efter kjødet til at sidde på hans throne.

NT71... Som han nu var en prophet og vidste, at Gud havde svoret ham med en ed, at han ville af hans lænders frugt opreise Kristus efter kjødet til at sidde på hans throne.

NT19... Som han nu var en prophet og vidste, at Gud havde svoret ham med en ed, at han ville af hans lænders frugt opreise Christus efter kjødet til at sidde på hans throne.

RAVN... Da han nu var en profet og vidste, at Gud med en ed havde tilsvoret ham, at af hans lænds frugt skulle en sidde på hans trone.

SKAT... Da han nu var en profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at af hans lænds frugt skulle en sidde på hans trone.

SEID... Da han nu var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at der altid skulle sidde en af hans slægt på hans trone.

1912... Da han nu var en profet og vidste, at Gud med en ed havde tilsvoret ham, at af hans lænds frugt ville han sætte en på hans trone.

NT07... Da han nu var en profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at af hans lænds frugt skulle en sidde på hans trone.

NT48... Da han nu var en profet og vidste, at Gud med ed havde lovet ham, at af hans efterkommere skulle en sidde på hans trone.

NT92... Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone.

HVER... Men han var profet og vidste, at Gud med en ed, som aldrig kan brydes, havde lovet, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone.

NV93... Da han nu var en profet og vidste at Gud med en ed havde tilsvoret ham at han ville give en som var en frugt af hans lænd, sæde på hans trone.

 Tilbage til menuenApG 20,25

*** ... og prædiket Guds rige,...
---- ... og prædiket riget,...
Hvilket rige er det der her er tale om?
Nogle oversættere har det på samme måde som de skriftkloge og farisæerne, de ønskede ikke Guds rige, men et jordisk rige.

1876... Og nu see, jeg veed, at I alle, iblandt hvilke jeg har vandret og prædiket Guds Rige, ikke mere skulle see mit Ansigt.

NT19... Og nu see, jeg veed, at I alle, iblandt hvilke jeg har vandret og prædiket Guds Rige, ikke mere skulle see mit Ansigt.

LIND... Og see nu, jeg veed, at I Alle, blandt hvilke jeg har vandret og prædiket Guds Rige, ikke tiere skulle see mit Ansigt.

NT71... Og nu see, jeg veed, at I alle, iblandt hvilke jeg har vandret og prædiket Guds Rige, ikke mere skulle see mit Ansigt.

HVER... Jeg ved, at ingen af jer, som jeg har været sammen med og undervist om Riget, kommer til at se mig mere.

SKAT... Og nu, se, Jeg véd, at I ikke mere skulle se mit Ansigt, alle I, blandt hvem jeg gik omkring og prædikede Riget.

SEID... Og nu ved jeg, at I aldrig mere skal se mig, alle I, hos hvem jeg kom, dengang jeg prædikede Riget for jer.

RAVN... Og nu, se, Jeg ved, at I ikke mere skulle se mit Ansigt, alle I, iblandt hvem jeg gik om og prædikede Riget.

NV93... Og nu, se! jeg ved at I ikke skal se mit ansigt mere, alle I blandt hvem jeg gik og forkyndte riget.

NT92... Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se, alle I, som jeg kom til og forkyndte riget for.

NT48... Og se, jeg ved nu, at I ikke mere skal se mit ansigt, alle I, blandt hvem jeg gik omkring og forkyndte riget.

1912... Og nu, se, jeg ved, at I aldrig mere skal se mit Åsyn, alle I blandt hvem jeg gik omkring og forkyndte riget.

NT07... Og nu se, jeg ved, at I ikke mere skulle se mit ansigt, alle I, iblandt hvem jeg gik om og prædikede riget.

 Tilbage til menuenRom 14,9

*** ... Kristus både døde og opstod og blev levende igen ...
---- ... Kristus både døde og blev levende igen ...
At Kristus døde og blev levende er alle enige om, men OPSTANDELSEN, de kristnes håb, det evige livs begyndelse har nogle oversættere "glemt".

HVER... Kristus døde og opstod jo netop fra de døde, for at han skulle være vor Herre, hvad enten vi lever eller dør.

LIND... thi dertil er Kristus både død og opstanden og bleven levende, at han skal herske både over døde og levende.

NT76... Dertil er jo Kristus både død og opstanden og bleven levende igjen, at han skal herske både over døde og levende.

NT71... Dertil er jo Kristus både død og opstanden og bleven xxx igjen, at han skal herske over døde og levende.

NT19... Dertil er jo Kristus både død og opstanden og bleven levende igjen, at han skal herske både over døde og levende.

RAVN... Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske både over døde og levende.

SKAT... Thi derfor døde Kristus og blev levende, for at han skulle være både dødes og levendes Herre.

SEID... Derfor døde Kristus, derfor blev han levende, fordi han ville være Herre over døde og levende.

1912... Thi derfor døde Kristus og blev levende igjen, for at han skulle være Herre både over levende og over døde.

NT07... Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske både over døde og levende.

NT48... Derfor var det jo, Kristus døde og blev levende, for at han skulle blive Herre både over døde og levende.

NT92... Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende.

NV93... Det var jo derfor Kristus døde og kom til live igen, at han kunne blive Herre over både døde og levende.

 Tilbage til menuen1 kor 5,7

*** ... thi også for os er vort påskelam slagtet Kristus
---- ... thi også vort påskelam er slagtet Kristus
Pris HERREN! Jesus døde for din og min skyld. Det var FOR OS, for vor skyld han led på Golgata.

NT19... Derfor udrenser den gamle Surdeig, at I kunne være en ny Deig, ligesom I ere usyrede; thi også for os er vort påskelam slagtet, Christus.

1876... Derfor udrenser den gamle Surdeig, at I kunne være en ny Deig, ligesom I ere usyrede; thi også for os er vort påskelam slagtet, Christus.

LIND... Udrenser derfor den gamle Surdeig, at I kunne være en ny Deig, ligesom I ere usyrede; thi også for os er vort påske, Christus, offret.

HVER... Fjern denne kræftsvulst, dette onde menneske, så I kan stå rene. Kristus gav jo sit liv for vore synder; han er vort påskelam, som blev slagtet for vor skyld.

1912... Rens derfor ud den gamle Surdeig, så I kan være ny Deig, ligesom I er usyrede! thi vort Påskelam er jo slagtet: Kristus.

NT71... Derfor udrenser den gamle suurdeig, at I kunne være en ny Deig, ligesom I ere usyrede; thi også for os er vort Påskelam slagtet, Christus.

NT48... Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej, da I jo er usyrede; thi også vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus.

SKAT... Udrenser den gamle Surdej, for at I må være en ny Dej, ligesom I ere usyrede; thi vort påskelam Kristus, er jo blevet slagtet.

SEID... Se at få den gamle surdejsklump renset ud, så I kan være ny dej - usyrede er I jo, for vort Påskelam er slagtet - Kristus!

NT92... Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus.

NT07... Udrenser den gamle Surdej, for at I kunne være en ny Dej, ligesom I jo ere usyrede; thi også vort Påskelam er slagtet, nemlig Kristus.

NV93... Rens den gamle surdej ud, så I kan være en ny dej, sådan som I jo er fri for surdej. For også vort påske[offer].

RAVN... Udrenser den gamle Surdej, for at I kunne være en ny Dejg, ligesom I jo ere usyrede; thi også vort Påskelam er slagtet, nemlig Kristus.

 Tilbage til menuen1 Kor 11,24

*** ... Tager, æder, dette er mit legeme,...
---- ... Dette er mit legeme,...
At spise (æde) Jesu legeme, betyder at blive ét med ham, således at det er Ham der lever i dig.

LIND... Vers 23 Takkede og brød det, og sagde: Tager, æder, dette er mit legem, som brydes for eder; dette gjører til min ihukommelse;

NT76... Takkede og brød det, og sagde: Tager, æder; dette er mit legeme, som brydes for eder; dette gjører til min ihukommelse.

NT71... Takkede og brød det, og sagde: Tager, æder; dette er mit legeme, som brydes for eder; dette gjører til min ihukommelse.

NT19... Takkede og brød det, og sagde: Tager, æder; dette er mit legeme, som brydes for eder; dette gjører til min ihukommelse.

RAVN... Takkede og brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som er for eder; gører dette til ihukommelse!"

SKAT... Takkede og brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som er for eder; gjører dette til min ihukommelse."

SEID... Sagde takkebønden, brækkede det i stykker og sagde: 'Dette er mit legeme, det sker for jer. Gør således til mit minde.'

1912... Takkede og brød det og sagde: Dette er mit legeme, som er for eder; gjør dette til min ihukommelse!

NT07... Takkede og brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som er for eder; gører dette til min ihukommelse!"

NT48... Takkede, brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!"

NT92... Takkede, brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!"

HVER... Og da han havde takket Gud for det, brød han det og sagde: "Dette er mit legeme der gives for jer. Spis det til mit minde!"

NV93... Og, efter at have takket, brækkede det i stykker og sagde: "Dette betyder mit legeme, som er til gavn for jer. Bliv ved med at gøre dette til minde om mig."

 Tilbage til menuenGal 2,20

***... Jeg er korsfæstet med Kristus,...
----... (denne sætning mangler)
"Jeg er korsfæstet med Kristus!" En sådan udtalelse kan kun komme fra de personer, som helt og fuldt HAR overgivet sig til Kristus. Da en total overgivelse til Kristus er meget fjern for de fleste af nutidens danskere, er det meget passende at man i de nyere oversættelser "glemmer" denne sætning.

LIND... jeg er korsfæstet med Kristus, men jeg lever, dog ikke længere jeg, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i Troen på Guds Søn, som elskede mig og hengav sig for mig.

1876... Jeg er korsfæstet med Kristus, alligevel lever jeg, dog ikke jeg mere, men Kristus lever i mig; og hvad jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i Guds Søns Tro, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

NT19... Jeg er korsfæstet med Kristus, alligevel lever jeg, dog ikke jeg mere, men Kristus lever i mig; og hvad jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i Guds Søns Tro, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

SKAT... Med Kristus er jeg korsfæstet; og så er det ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; og hvad jeg nu lever i Kjødet, lever jeg i Guds Søns Tro, han som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

RAVN... Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever i Kødet, det lever jeg i Troen på Guds Søns, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

NV93... Jeg er pælfæstet sammen med Kristus. Det er ikke længere mig der lever, men det er Kristus der lever i samhørighd med mig. Ja, det liv jeg nu lever i kødet, lever jeg ved den tro der er rettet mod Guds søn, som elskede mig og overgav sig selv for mig.

1912... Jeg er korsfæstet med Kristus, jeg lever ikke længer selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i Kjødet, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv for mig.

NT07... Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever i Kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

NT71... Jeg er korsfæstet med Kristus; alligevel lever jeg, dog ikke jeg mere, men Kristus lever i mig; og hvad jeg nu lever i kødet, det lever jeg i Guds Søns tro, som elskede mig, og gav sig selv hen for mig.

HVER... og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever som menneske, lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv for mig.

SEID... det er ikke længere mig, der lever - hvad der lever i mig, er Kristus.

NT92... Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.

NT48... Og det er ikke længer mig, der lever, men Kristus lever i mig; og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

 Tilbage til menuenEF 3,9

*** ... Gud, som skabte alle ting ved Jesus Kristus
---- ... Gud, som skabte alle ting
Et af de mest afgørende spørgsmål, som ALLE SKAL tage stilling til er spørgsmålet om hvem der er skaberen. Alle afgørende spørgsmål angående den kristne tro og lære, hænger på en eller anden måde sammen med spørgsmålet om, hvem der er skaberen. Derfor er det af en afgørende betydning, at dette bliver besvaret på en klar og utvetydig måde. ALT ER SKABT VED KRISTUS!

LIND... Og oplyse alle om, hvordan den hemmeligheds husholdning er, som fra evighed var skjult i Gud, som skabte alle ting ved Jesus Kristus.

NT76... Og at oplyse alle om delagtigheden i den hemmelighed, som fra verdens begyndelse har været skjult i Gud, som skabte alle ting ved Jesus Kristus.

NT71... Og at oplyse alle om delagtigheden i den hemmelighed, som fra verdens begyndelse har været skjult i Gud, som skabte alle ting ved Jesus Kristus.

NT19... Og at oplyse alle om delagtigheden i den hemmelighed, som fra verdens begyndelse har været skjult i Gud, som skabte alle ting ved Jesus Kristus.

1912... Og at oplyse alle om, hvorledes husholdningen er med den hemmelighed som har været skjult fra evige tider i Gud, som har skabt alt.

NT07... Og at oplyse alle om, hvilken husholdningen med den hemmelighed er, som fra evighed har været skjult i Gud, der skabte alle ting.

NT48... Og at oplyse, hvorledes den frelsesplan er, der fra evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud, alle tings skaber.

RAVN... Og at oplyse alle om, hvilken husholdningen med den hemmelighed er, som fra evighed har været skjult i Gud, der skabte alle ting.

SKAT... Og at oplyse alle om, hvordan husholdningen er med den hemmelighed, der fra evighed var skjult i Gud, alle tings skaber.

SEID... Og at oplyse alle om, hvad tjenesten for mysteriet indebærer: Som mysterium var det fra tidernes morgen skjult hos den alskabende Gud.

NT92... Og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber.

HVER... Gud har givet mig den opgave at gøre det klart for alle, at han også er hedningers frelser! Det har han, som har skabt alt, haft planlagt i al hemmelighed siden tidernes morgen.

NV93... Og lade mennesker se hvordan den hellige hemmelighed administreres, den som siden en ukendt fortid har været skjult i Gud, som har skabt alt.

 Tilbage til menuenEf 4,14

*** ... skulle være børn og lade os tumle...
---- ... skulle være umyndige og lade os kaste...
Nogle vil sikkert mene at børn er umyndige, men dette er nu ikke altid rigtigt.

NT19... at vi ikke mere skulle være børn og lade os tumle som bølger og omdrive af enhver lærdoms Veir, ved Menneskenes Spil, ved Trædskhed og Forførelsens Kundstgreb.

1876... at vi ikke mere skulle være børn og lade os tumle som bølger og omdrive af enhver lærdoms Veir, ved Menneskenes Spil, ved Trædskhed og Forførelsens Kundstgreb.

LIND... at vi ikke mere skulle være børn, som bølges og omdrives af hver lærdoms Vind, ved Menneskenes Spil, ved Snuhed til Forførelsens Kundstgreb.

NT71... At vi ikke mere skulle være børn og lade os tumle som bølger og omdrive af enhver lærdoms veir, ved menneskenes spil, ved træskhed og forførelsens kunstgreb;

HVER... Da skal vi ikke længere være som børn, der skifter mening, hver gang nogen fortæller os noget nyt. Den kristne menighed skal ikke kastes omkring på bølgerne som et skib, der drives hid og did af vind og vejr. Guds folk skal ikke længere være et let bytte for folkeforførere, der med falsk spil lokker andre på afveje.

SKAT... for at vi ikke mere skulle være umyndige Børn, der omtumles og omdrives af enhver Lærdommens Vind i Menneskers Tærningspil, i Træskhed med Vildfarelsens

SEID... så vi ikke mere skal være som barnagtige sjæle, der kastes hid og did og tumles rundt, hver gang det blæser op til en ny lærdomsstorm, alt efter som terningerne falder i spillet om mennesker - alt efter den snedighed, der udfoldes, når mennesker skal narres ud i uføret.

RAVN... for at vi ikke mere skulle være umyndige, der omtumles og omdrives af enhver Lærdommens Vind, ved Menneskenes Tærningespil, ved Træskhed efter Vildfarelsens Rænkespind;

NV93... For at vi ikke længere skal være spædbørn, der kastes om som af bølger og føres hid og did af enhver lærdoms vind ved menneskers kneb, ved [deres] list i at udtænke vildfarelse.

NT92... Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje.

NT48... Så vi ikke mere skal være umyndige, der kastes og drives hid og did af alle mulige lærdomme, efter som vinden blæser, ved menneskers terningespil, når de underfundigt forleder til vildfarelse.

1912... For at vi ikke længer skal være umyndige og lade os kaste og drive om af ethvert lærdoms veir ved menneskenes spil, ved kløgt i vildfarelsens kunster.

NT07... For at vi ikke mere skulle være umyndige, der omtumles og omdrives af enhver lærdommens vind, ved menneskenes tærningspil, ved træskhed efter vildfarelsens rænkespind;

 Tilbage til menuenKol 1,2

*** ... og den Herre Jesus Kristus!
---- ... (denne sætning er ikke med)
Igen er det Jesus Kristus, som nedvurderes og glemmes.

LIND... til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ, Nåde være med Eder og Fred fra Gud vor Fader og den Here Jesus Kristus.

1876... til de hellige i Kolossæ, de troende Brødre i Kristus: Nåde være med Eder og Fred fra Gud vor Fader og den Here Jesus Kristus!

NT19... til de hellige i Kolossæ, de troende Brødre i Kristus: Nåde være med Eder og Fred fra Gud vor Fader og den Here Jesus Kristus!

NT71... Til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus: Nåde være med Eder og Fred, fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

HVER... De trofaste kristne brødre, Guds folk i Kolossæ. Må Gud, vor Far, udøse sine velsignelser over jer og fylde jer med sin fred!

SKAT... hilser de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ. Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader!

SEID... De Hellige i Kolossæ, de troende Brødre i Kristus: Nåde over jer og fred fra Gud, vor Fader.

RAVN... til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader!

NV93... Til de hellige og troende og trofaste brødre i samhørighed med Kristus i Kolos'sæ: Måtte I have ufortjent godhed og fred fra Gud, vor Fader.

NT92... Til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader!

NT48... Sender hilsen til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus: Nåde være med Eder og fred fra Gud vor Fader!

1912... Til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og Fred fra Gud, vor Fader!

NT07... Til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader!

 Tilbage til menuenKol 1,14

*** ... forløsningen ved Hans blod, nemlig syndernes forladelse
---- ... forløsningen syndernes forladelse
Forløsningen, frelsen ved Jesu blod er en af de ting mange falske profeter og lærere har forsøgt at skabe tvivl om. Hvorfor er der kun tre oversættelser, som har dette med?

NT76... I hvem vi have forløsning ved hans blod, nemlig syndernes forladelse;

NT71... I hvem vi have forløsning ved hans blod, nemlig syndernes forladelse.

NT19... I hvem vi have forløsning ved hans blod, nemlig syndernes forladelse;

RAVN I hvem vi have forløsningen, syndernes forladelse.

SKAT... I hvem vi have gjenløsningen, syndernes forladelse.

SEID... Og med hans elskede Søn har vi forløsningen, tilgivelsen af vore synder.

1912... I hvem vi har forløsningen, syndernes forladelse.

NT07... I hvem vi have forløsningen, syndernes forladelse.

NT48... I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse;

NT92... I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

LIND... I hvem vi have forløsning, syndernes forladelse.

HVER... Det er på grund af Jesus, vi er blevet sat i frihed. Han har tilgivet os vore synder.

NV93... Ved hjælp af ham har vi vor udfrielse ved en løsesum, tilgivelsen af vore synder.

 Tilbage til menuen2 Tim 3,16

*** ... Hele skriften ER inspireret af Gud ...
---- ... skriften, som er inspireret af Gud ...
Vi kan alle uden at vi ønsker det, komme til at skrive et forkert ord, et ord for meget eller et ord for lidt. Men det er MEGET UHELDIGT når det sker i en situation som kan bruges til at skabe tvivl om Guds ord. Det "som", der har sneget sig ind i dette vers i 1948 oversættelsen har gennem tidens løb skabt mange, meget alvorlige problemer.

HVER... Hele skriften er inspireret af Gud og gør os istand til at undervise, afsløre vildfarelser, irettesætte, hjælpe mennesker på ret vej og opdrage dem til at leve et helligt liv.

LIND... Hver af Gud beåndet skrift er og nyttig til lærdom, til overbeviisning, til rettelse, til opdragelsen i retfærdighed.

NT76... Den ganske skrift er indblæst af Gud, og nyttig til lærdom, til overbeviisning, til rettelse, til optugtelse i retfærdighed.

RAVN... Hvert skrift er indåndet af Gud og nyttigt til belæring, til irettesættelse, til forbedring, til optugtelse i retfærdighed.

SKAT... Hvert gudindåndet skrift er også nyttigt til at belære, til at irettesætte, til at bringe på fode, til at opdrage i retfærdighed.

SEID... Hvert skrift har Gud pustet liv i og gjort egnet til undervisning, til gendrivelse af vildfarelser, til genoprettelse, til opdragelse i at gøre Guds vilje.

NT71... Den ganske skrift er indblæst af Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettelse, til optugtelse i retfærdighed.

NT19... Den ganske skrift er indblæst af Gud, og nyttig til lærdom, til overbeviisning, til rettelse, til optugtelse i retfærdighed.

1912... Den hele skrift er indblæst af Gud og nyttig til lærdom, til optugtelse i retfærdighed.

NT07... Hvert skrift er indåndet af Gud og nyttigt til belæring, til irettesættelse, til forbedring, til optugtelse i retfærdighed.

NT92... Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.

NV93... Hele skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed.

NT48... Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed.

 Tilbage til menuen2 Tim 4,22

***... Den Herre Jesus Kristus være med din ånd!...
----... Den Herre Jesus være med din ånd!...
Navnet Kristus har en meget afgørende betydning for de der har overgivet sig til Guds søn. Navnet Jesus er også et navn med stor betydning, men navnet Jesus er ofte mere neutral og vag, Jesus Kristus derimod fejer al tvivl til side og stadfæster at Jesus OGSÅ ER KRISTUS!

NT19... Den Herre Jesus Kristus være med din Ånd! Nåden være med Eder! Amen.

1876... Den Herre Jesus Kristus være med din Ånd! Nåden være med Eder! Amen.

LIND... Den Herre Jesus Kristus være med din Ånd! Nåden være med Eder! Amen.

NT71... Den Herre Jesus Kristus være med din Ånd! Nåden være med Eder!

HVER... Herren være med din Ånd! Nåde være med jer!

SKAT... Herren være med din Ånd! Nåden være med eder!

SEID... Herren være med din ånd. Nåde over Jer alle.

RAVN... Den Herre Jesus være med din Ånd! Nåden være med eder!

NV93... Herren være med den ånd du lægger for dagen. Hans ufortjente godhed være med jer.

NT92... Herren være med din ånd! Nåden være med jer!

NT48... Herren være med din ånd! Nåde være med Eder!

1912... Den Herre Jesus være med din Ånd! Nåden være med eder!

NT07... Den Herre Jesus være med din Ånd! Nåden være med eder!

 Tilbage til menuenHeb 10,34

*** ... bedre og blivende gods i Himlen.
---- ... bedre og blivende gods.
Hvor var det at Jesus sagde vi skulle samle vort gods og vor rigdom? I Himlen! (Matt 6,19)

NT19... Thi både havede I Medlidenhed med mine Bånd, og I skikkede Eder med Glæde deri, at man røvede Eders Gods, vidende, at I have i Eder selv et bedre og blivende Gods i Himlene.

1876... Thi både havede I Medlidenhed med mine Bånd, og I skikkede Eder med Glæde deri, at man røvede Eders Gods, vidende, at I have i Eder selv et bedre og blivende Gods i Himlene.

LIND... Thi både havede I Medlidenhed med mine Lænker, og I fandt Eder med Glæde i, at man røvede Eders Gods, da I vidste, I havde for Eder selv et bedre og varig Eiendom i Himlene.

NT71... Thi både havde I Medlidenhed med mine Bånd, og I skikkede Eder med Glæde deri, at man røvede Eders Gods, vidende, at I have i Eder selv et bedre og blivende Gods i Himlene.

HVER... I led med dem, der blev kastet i fængsel, og I kunne med sindsro se på, at alt, hvad I havde, blev taget fra jer; for I vidste, at noget bedre ventede jer i Himlen, hvor de virkelige værdier er.

SKAT... Thi både viste I Medlidenhed med de bundne, og I toge med Glæde imod, at man røvede, hvad I ejede, indet I vidste, at I selv have en bedre og blivende Ejendom.

SEID... hvordan I led med dem, der sad i fængsel, og gladeligt fandt jer i at blive plyndret for, hvad I havde, i bevidsthed om selv at eje noget bedre, noget varigt! Nu må I ikke tabe modet; det vil blive rigeligt belønnet.

RAVN... Thi både havde I Medlidenhed med de fangne, og I fandt eder med Glæde i, at man røvede, hvad I ejede, vidende, at I selv have en bedre og blivende Ejendom.

NV93... For I både følte med dem der var i fængsel og fandt jer med glæde i at man røvede hvad I ejede, idet I vidste at I selv havde noget bedre og blivende i eje.

NT92... For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår.

NT48... Thi både havde I medlidenhed med de fangne og fandt jer med glæde i, at man røvede, hvad I ejede; I vidste jo, at I ejer noget bedre og blivende.

1912... Thi også fangerne havde I medynk med, og fandt eder med glæde i, at eders Gods blev røvet, da I vidste, at I selv havde en bedre og blivende Ejendom.

NT07... Thi både havde I medlidenhed med de fangne, og I fandt eder med glæde i, at man røvede, hvad I ejede, vidende, at I selv have en bedre og blivende Ejendom.

 Tilbage til menuen1 Pet 4,1

*** ... Kristus har lidt for os i kødet ...
---- ... Kristus har lidt i kødet ...
Det VAR FOR OS, for dig og mig at Jesus led døden på Golgatas kors. Selv om nogle oversætelser glemmer dette er det en af de ting vi aldrig må glemme.

LIND... Da Christus altså har lidt for os i kjødet, så udruster og I eder med det samme sindelag; med synd er nemlig den, som har lidt i kjødet, til ende.

NT76... Efterdi da Christus har lidt for os i kjødet, væbner eder og med det samme sind, (thi den, som har lidt i kjødet, har ladet af fra synden).

NT71... Efterdi da Christus har lidt for os i kjødet, væbner eder og med det samme sind (thi den, som har lidt i kjødet, har ladet af fra synden).

NT19... Efterdi da Christus har lidt for os i kjødet, væbner eder og med det samme sind (thi den, som har lidt i kjødet, har ladet af fra synden).

RAVN... Efterdi da Kristus har lidt i kødet, så skulle også I væbne eder med det samme sind (thi den, som har lidt i kødet, er hørt op med synd).

SKAT... Når altså Kristus har lidt i kjød, så skulle også I ruste eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjød, er færdig med synd.

SEID... Kristus led altså som menneske, og derfor må I også væbne jer med den samme tankegang. For har man som menneske gennemgået lidelse, er man også blevet færdig med synd.

1912... Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er færdig med synden.

NT07... Efterdi da Kristus har lidt i kødet, så skulle og I væbne eder med det samme sind (thi den, som har lidt i kødet, er hørt op med synd).

NT48... Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med det samme sind (thi den, som har lidt i kødet, har brudt med synden).

NT92... Da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden.

HVER... Da nu Kristus har måttet lide som menneske, må I være indstillet på det samme. I må også være parate til at lide; for den, der må udstå lidelser i dette liv, har lagt synden bag sig.

NV93... Derfor, da Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med det samme sindelag; for den der har lidt i kødet er hørt op med at synde

 Tilbage til menuenÅb 1,1

*** ... vise sine tjenere hvad der snart skal ske ...
---- ... vise sine tjenere hvad der skal ske i hast ...
Måske er dette en af de ting der ikke har den store betydning, men der er dog forskel på om det er noget der snart skal ske eller det er noget der vil ske hurtigt, i en hast, når det sker. Nogle mener at "i hast" også kan betyde at det snart - hurtigt vil ske.

HVER... Dette er den åbenbaring, som Gud gav Jesus Kristus, for at han skulle vise sine tjenere, hvad der snart skulle ske. Ved sin engel viste han det i billeder for sin tjener Johannes.

LIND... Jesu Christi åbenbaring, som Gud gav ham, for at vise sine tjenere, hvad der snart skal skee, og som han betegnede ved sin engel, som han udsendte, for sin tjener Johannes.

NT76... Jesu Christi åbenbaring, som Gud har givet ham, for at vise sine tjenere de ting, som snart skulle skee, og han udsendte sin engel og betegnede dem ved ham for sin tjener Johannes.

RAVN... Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og han sendte bud ved sin engel og fremstillede det i billeder for sin tjener Johannes.

SKAT... Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, for at han skulle vise sine tjenere det, som må ske snart, og han betegnede det ved sin engel, som han udsendte, for sin tjener Johannes.

NT71... Jesu Christi åbenbaring, som Gud har givet ham, for at vise sine tjenere de ting, som snart skulle skee, og han udsendte sin engel og betegnede dem ved ham for sin tjener Johannes.

NT19... Jesu Christi åbenbaring, som Gud har givet ham, for at vise sine tjenere de ting, som snart skulle skee, og han udsendte en engel og betegnede dem ved ham for sin tjener Johannes.

1912... Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham til at vise sine tjenere det som snart skal ske; og han sendte bud ved sin engel og kundgjorde det i tegn for sin tjener Johannes.

NT07... Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske snart, og han sendte bud ved sin engel og fremstillede det i billeder for sin tjener Johannes.

NT92... Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes.

NV93... En åbenbaring ved Jesus Kristus, som Gud gav ham for at vise sine trælle det der snart skal ske. Og han udsendte sin engel og fremstillede det gennem ham i tegn for sin træl Johannes.

SEID... Jesu Kristi åbenbaring, som blev givet ham af Gud, for at han skulle vise sine tjenere, hvad der i hast vil ske. Og gennem sin udsendte engel kundgjorde han dette for sin tjener Johannes.

NT48... Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i hast. Og han sendte bud ved sin engel og gav det til kende i billeder for sin tjener Johannes.

 Tilbage til menuenÅb 1,8

*** ... Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden, siger Herren ...
---- ... Jeg er Alfa og Omega, siger Herren ...

NT76... Jeg er Alpha og Omega, begyndelsen og enden, siger Herren, den, som er og som var og som kommer, den Almægtige.

NT71... Jeg er Alpha og Omega, begyndelsen og enden, siger Herren, den, som er og som var og som kommer, den Almægtige.

NT19... Jeg er Alpha og Omega, begyndelsen og enden, siger Herren, den, som er og som var og som kommer, den Almægtige.

LIND... Jeg er A og Ø, siger Gud Herren, den som er, og som var, og som kommer, den Almægtigste.

RAVN... Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige.

SKAT... Jeg er A og Ø. siger Gud Herren, den som er, og som var, og som kommer, den almægtige.

SEID... 'Jeg er Alfa og Omega', siger Gud Herren, Han som Er og som Var og som Kommer, den Almægtige.

1912... Jeg er A og Ø, siger Gud Herren, den som er og som var og som kommer, den almægtige.

NT07... Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige.

NT48... "Jeg er Alfa og Omega," siger Gud Herren, han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige.

NT92... Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige.

HVER... "Jeg er Alfa og Omega," siger Gud Herren, "den, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige."

NV93... "Jeg er Al'fa og Ome'ga," siger Jehova Gud, "den som er og som var og som kommer, den Almægtige."

 Tilbage til menuenÅb 1,11

*** Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, og hvad du ser,
---- Hvad du ser, ...
Satan arbejder i dag under højtryk for at fjerne Kristus fra befolkningens bevidsthed, her er det sket tre gange i samme vers.
Tre gange henvises der i dette vers til HERREN,
JEG ER
ALFA OG OMEGA
DEN FØRSTE OG DEN SIDSTE
men kun tre oversætelser har dette med.

NT76... Jeg er Alpha og Omega, den første og den sidste; og hvad du seer, skriv det i en bog, og send det til menighederne i Asien, til Ephesus og til Smyrna og til Pergamus og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodicea.

NT71... Jeg er Alpha og Omega, den første og den sidste; og hvad du seer, skriv det i en bog, og send det til menighederne i Asien, til Ephesus og til Smyrna og til Pergamus og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodicea.

NT19... Jeg er Alpha og Omega, den første og den sidste; og hvad du seer, skriv det i en bog, og send det til menighederne i Asien, til Ephesus og til Smyrna og til Pergamus og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodicea.

LIND... Skriv hvad du ser, i bog, og send de syv menigheder, til Ephesus og til Smyrna, og til Pergamus og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea.

RAVN... Hvad du ser, skriv det i en bog og send det til de syv menigheder, til Efesus og til Smyrna og til Pergamus og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

SKAT... Hvad du ser, skriv det i en bog, og send det til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

SEID... 'Skriv, hvad du ser, skriv ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna, til Pergamon og til Tyatira, til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.'

1912... Hvad du ser, skriv det i en bog og send det til de syv menigheder, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

NT07... Hvad du ser, skriv det i en bog, og send det til de syv menigheder, til Efesus og til Smyrna og til Pergamus og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

NT48... "Hvad du ser, skriv det i en bog, og send den til de syv menigheder, i Efesus og i Smyrna og i Pergamum og i Tyatira og i Sardes og i Filadelfia og i Laodikea."

NT92... "Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamom og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea."

HVER... "Skriv det, som du ser, ned i en bog og send den til de syv menigheder, i Efesos, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea."

NV93... "Hvad du ser skal du skrive i en skriftrulle, og du skal sende den til de syv menigheder, i E'fesus og i Smyr'na og i Per'gamum og i Tyati'ra og i Sar'des og i Filadel'fia og i Laodike'a."

 Tilbage til menuenÅb 3,16

*** ... vil jeg udspy dig af min mund
---- ... har jeg i sinde at udspy dig af min mund
Måske igen en ubevidst fejl, men desværre en fejl med utroligt store konsekvenser. Med ordene "har jeg i sinde" giver man udtryk for, at det ikke er sikkert, at de lunkne bliver udspyet, (forkastet af Jesus), hvilket er en behagelig tanke, men bestemt ikke noget der har nogen som helst støtte i Guds ord.

HVER... Men fordi du er lunken og altså hverken det ene eller det andet, vil jeg spytte dig ud af min mund.

LIND... Som du da er lunken, og hverken varm eller kold, vil jeg spytte dig ud af min mund.

NT76... Derfor, efterdi du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udspye dig af min mund;

RAVN... Derfor, efterdi du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund;

SKAT... Derfor, efterdi du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg spy dig ud af min mund.

SEID... Sådan som du er, lunken, hverken varm eller kold, kan jeg ikke have dig i mig, jeg brækker mig.

NT71... Derfor, efterdi du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udspye dig af min mund;

NT19... Derfor, efterdi du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udspye dig af min mund.

1912... Derfor, da du er lunken og hverken kold eller varm, vil jeg udspy dig af min mund.

NT07... Derfor, efterdi du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund;

NT92... Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.

NV93... Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.

NT48... Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har jeg i sinde at udspy dig af min mund.

 Tilbage til menuenÅb 5,14

*** ... og tilbad ham, som lever i al evighed!
---- ... og tilbad.
Spørgsmålet om hvem vi skal tilbede, er det alt afgørende spørgsmål i denne tid. Mange har den opfattelse at vi lige så godt kan tilbede den ene som den anden, derfor er det en alvorlig forglemmelse de fleste oversættere her har begået.

NT76... Og de fire dyr sagde: Amen! Og de fire og tyve ældste faldt ned og tilbade ham, som lever i al evighed!

NT71... Og de fire dyr sagde: Amen! Og de fire og tyve ældste faldt ned og tilbade ham, som lever i al evighed!

NT19... Og de fire dyr sagde: Amen! Og de fire og tyve ældste faldt ned og tilbade ham, som lever i al evighed!

LIND... Og de fire væsener sagde amenet, og præsterne faldt ned og tilbade

RAVN... Og de fire væsener sagde: Amen! Og de ældste faldt ned og tilbade.

SKAT... Og de fire væsener sagde: Amen! og de ældste faldt ned og tilbade.

SEID... Og de fire skabninger sagde Amen, og de højtbedagede faldt på knæ og tilbad.

1912... Og de fire livsvæsener sagde : Amen! Og de ældste faldt ned og tilbad.

NT07... Og de fire væsener sagde: Amen! Og de ældste faldt ned og tilbade.

NT48... Og de fire væsener sagde: "Amen!" Og de ældste kastede sig ned og tilbad.

NT92... Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad.

HVER... De fire levende væsener brød ud i et "Amen!" Og de ældste bøjede sig ned og tilbad.

NV93... Og de fire levende skabninger sagde: "Amen!" og de ældste faldt ned og tilbad.

 Tilbage til menuenÅb 8,13

*** Og jeg så og jeg hørte en Engel flyve midt igennem Himmelen...
---- Og jeg så og jeg hørte en ørn flyve midt oppe under Himmelen...
Selv om der her er tale om symbolske Engle eller ørne, så er der alligevel en væsentlig forskel på om det er en Engel eller en ørn. Prøv engang ved hjælp af din Bibelordbog at finde de steder frem der taler om ørne og bag efter de steder der er tale om engle, så vil du se en klar forskel.

NT19... Og jeg såe, og jeg hørte en Engel flyve midt igjennem Himmelen, som sagde med høi Røst: vee, vee, vee dem, som boe på Jorden, for de øvrige Basunrøster af de tre Engle, som skulle basune!

1876... Og jeg såe, og jeg hørte en Engel flyve midt igjennem Himmelen, som sagde med høi Røst: vee, vee, vee dem, som boe på Jorden, for de øvrige Basunrøster af de tre Engle, som skulle basune!

NT71... Og jeg såe, og jeg hørte en Engel flyve midt igjennem himmelen, som sagde med høj røst: Vee, Vee, Vee dem, som boe på jorden, for de øvrige basunrøster af de tre engle, som skulle basune!

HVER... jeg så en ørn, der fløj hen over Himlen, og jeg hørte den skrige: "Ve, ve, ve dem, der bor på Jorden, når de tre sidste engle blæser i deres basuner."

LIND... Og jeg såe, og jeg hørte Een flyvende som en Ørn i Mellem=Himlen, som sagde 3 gange med høi Røst: Vee, Vee, Vee dem, som boe på Jorden, for de øvrige Basun=Røster af de 3 Engle, som skulle basune!

SKAT... Og jeg så, og jeg hørte en Ørn, som fløj midt hen over Himlen, sige med høj Røst: Ve, ve, ve over dem, som bo på Jorden, for de øvrige Basunerøster fra de tre Engle, som skulle til at basune!

SEID... Og jeg så, og jeg hørte en ørn, der fløj højt oppe under Himmelhvælvingen, og den skreg højt: 'Ve, ve, ve over dem, der bor på Jorden, når de 3 Engle nu sætter deres trompeter for munden, og de sidste trompeter gjalder!'

RAVN... Og jeg så, og jeg hørte en Ørn flyve midt oppe under Himmelen og sige med høj Røst: Ve, ve, ve dem, som bo på Jorden, for de øvrige Basunrøster fra de 3 Engle, som skulle basune.

NV93... Og jeg så, og jeg hørte en ørn som fløj midt på himmelen sige med høj røst: "Ve, Ve, Ve dem der bor på jorden, på grund af de øvrige trompetstød fra de tre engle som skal til at blæse i deres trompeter!"

NT92... Og jeg så: Jeg hørte en ørn, der fløj midt oppe under himlen, sige med høj røst: "Ve, Ve, Ve over dem, der bor på jorden, når de andre basunstød lyder fra de tre engle, som skal til at blæse."

NT48... Og i synet hørte jeg en ørn flyve midt oppe under himmelen og skrige med høj røst: "Ve, Ve, Ve dem, der bor på jorden, når de øvrige basunstød kommer fra de tre engle, som endnu skal blæse i deres basuner!"

1912... Og jeg så, og jeg hørte en ørn, som fløj under det højeste af himmelen og sagde med høj røst: Ve, Ve, Ve dem som bor på jorden, for de andre basunrøster af de tre engle som endnu skal blæse!

NT07... Og jeg så, og jeg hørte en ørn flyve midt oppe under himmelen og sige med høj røst: Ve, Ve, Ve dem, som bor på jorden, for de øvrige basunrøster fra de tre engle, som skulle basune.

 Tilbage til menuenÅb 11,17

*** ... den, der er, og som var og der kommer!...
---- ... den, der er, og som var,...
Jesu komme er de kristnes håb, hvorimod alle andre vil bede bjergene falde over sig, da de ikke kan tåle at se Jesu Kristi vidunderlige synlige komme i himmelens skyer. (Åb 6,17)

LIND... og sagde: Vi takke dig, Herre Gud, almægtigste, som er, og som var, og som kommer, fordi du har taget din den store magt og blev konge;

NT76... vi takke dig, Herre, Gud, den almægtige, den, der er og der var og der kommer! fordi du har taget din store magt og dit kongedømme.

NT71... vi takke dig, Herre, Gud, den almægtige, den, der er og der var og der kommer! fordi du har taget din store magt og dit kongedømme.

NT19... vi takke dig, Herre, Gud, den almægtige, den, der er og der var og der kommer! fordi du har taget din store magt og dit kongedømme.

RAVN... Vi takke dig, Herre Gud, almægtige, du, som er, og som var, fordi du har taget din store magt og tiltrådt dit kongedømme.

SKAT... Vi takke dig, Herre Gud, almægtige, du som er, og som var, fordi du har taget din store kraft og taget kongedømmet.

SEID... Vi takker dig, Herre, Gud, Almægtige, Du, som Er og som Var, Du har overtaget Din magt, den store, kongemagten er Din.

1912... Vi takker dig, Herre Gud, du almægtige, du som er og som var, fordi du har taget din store magt og er bleven konge.

NT07... Vi takke dig, Herre Gud, almægtige, du, som er, og som var, fordi du har taget din store magt og tiltrådt dit kongedømme.

NT48... Vi takker dig Herre, almægtige Gud, du, som er, og som var, fordi du har overtaget din store magt og tiltrådt dit kongedømme;

NT92... Vi takker dig, Herre, Gud, Almægtige, som er og som var, fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge.

HVER... "Vi takker dig Herre, almægtige Gud, du, som er, og som var. For nu vil du udøve din store magt, og nu er det dig, der regerer."

NV93... idet de sagde:"Vi takker dig, Jehova Gud, du almægtige, du som er og som var, fordi du har taget din store magt og er begyndt at herske som konge.

 Tulbage til menuenÅb 12,18

***... Og jeg stod på sandet ved havet.
----... Og dragen stillede sig på sandet ved havet.
Det er ret væsentligt for en rigtig forståelse af disse ting, om det er Johannes eller det er dragen der står på sandet ved havet.

NT19... Og jeg stod på Havets Sand.

1876... Og jeg stod på Havets Sand.

LIND... Jeg stod på Havets Bred.

RAVN... Og jeg stod på Sandet ved Havet.

1912... Og jeg stod på sanden ved havet.

NT07... Og jeg stod på sandet ved havet.

NT71... Og jeg stod på havets sand.

SKAT... Og den stillede sig på Havets Sand.

SEID... Dragen stillede sig ved Havets bred.

NV93... Og den stillede sig på sandet ved havet.

NT92... Den stillede sig på havets bred.

NT48... Og dragen stillede sig på sandet ved havet.

HVER... Og dragen stod på strandbredden ved havet.

 Tilbage til menuenÅb 13,16

*** ... at man giver disse et mærke...
---- ... at give sig selv et mærke...
Når loven om søndags helligholdelse engang bliver en realitet, vil dette mærke også blive det, men selv om det er jordens religiøse og politiske magter der i fællesskab vedtager denne lov, så vil INGEN jordisk magt eller Satans hær af onde ånder være i stand til at give selv den svageste sjæl dette mærke. Enhver skal SELV stå til regnskab for det liv de har valgt at leve og derfor er det også dem selv der tager mærket. Guds folk vil hellere lide sult og forfølgelse, ja selv døden vil de foretrække frem for at tage dette mærke.

NT19... Og det gjør, at der gives Alle, både Små og Store, både Rige og Fattige, både Frie og Trælle, et Mærke i deres høire Hånd eller i deres Pande;

1876... Og det gjør, at der gives Alle, både Små og Store, både Rige og Fattige, både Frie og Trælle, et Mærke i deres høire Hånd eller i deres Pande;

LIND... (17) og det gjør, at der gives Alle, Småe og Store, Rige og Fattige, Fribårne og Trælle, Mærker i deres høire Hånd og i deres Pander,

SEID... Det gennemfører, at alle uden undtagelse, små og store, rige og fattige, fribårne og trælle, skal mærkes med et mærke i deres højre hånd eller på deres pande.

NV93... Og det foranlediger med tvang over for alle, de små og de store, og de rige og de fattige, og de frie og trællene, at man giver disse et mærke på deres højre hånd eller på deres pande.

NT71... Og det gjør, at der gives alle, både små og store, både rige og fattige, både frie og trælle, et mærke i deres højre hånd eller i deres pande.

HVER... Det sørgede for, at alle - store og små, rige og fattige, slaver og frie - blev mærket på højre hånd eller på panden.

1912... Og det gjør, at der bliver givet alle, små og store, rige og fattige, frie og trælle, et mærke i sin højre hånd eller på sin pande.

SKAT... Og det får alle, de små og de store og de rige og de fattige og de frie og Trællene, til at give sig et Mærke på deres højre Hånd eller på deres Pande,

RAVN... Og det får alle, både små og store, både rige og fattige, både frie og Trællene, til at sætte sig et Mærke på deres højre Hånd eller på deres Pande,

NT92... Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande.

NT48... Og det får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande.

NT07... Og det får alle, både små og store, både rige og fattige, både frie og trælle, til at sætte sig et mærke på deres højre hånd eller på deres pande.

 Tilbage til menuenÅb 14,5

*** ... thi de er ustraffelige for Guds trone.
---- ... de er uden fejl.
Om der står, at de er ustraffelige eller at de er uden fejl, er ikke af nogen betydning. Det der derimod er afgørende er spørgsmålet om HVEM det er de er fejlfri over for. I mange menigheder er der i dag nogle, som mener at de er fejlfri (fri for synd), men det er kun i egne og andre ligesindedes tanker at dette er tilfældet. At være syndfri eller uden fejl for Guds trone er noget helt andet.

NT76... og i deres mund er ikke funden svig; thi de ere ustraffelige for Guds throne.

NT71... og i deres mund er ikke funden svig; thi de ere ustraffelige for Guds throne.

NT19... og i deres mund er ikke funden svig; thi de ere ustraffelige for Guds throne.

LIND... og i deres mund fandtes ei løgn, thi de ere lydesløse.

RAVN... og i deres mund er der ikke fundet løgn; thi de ere ulastelige.

SKAT... Og i deres mund fandtes ikke løgn; de ere ulastelige.

SEID... I deres mund blev aldrig fundet gudsfornægtelse, de er uden fejl og lyde.

1912... og i deres mund er ikke fundet løgn; thi de er uden lyde.

NT07... og i deres mund er der ikke fundet løgn; thi de ere ulastelige.

NT48... og i deres mund blev der ikke fundet løgn; de er dadelfri.

NT92... og der fandtes ikke løgn i deres mund; de er uden fejl.

HVER... For de er fejlfri og uden nogen form for falskhed.

NV93... og i deres mund er der ikke fundet løgn; de er dadelfri.

 Tilbage til menuenÅb 22,14

*** ... som gør hans befalinger, ...
---- ... som tvætter deres klæder, ...
Hvad betyder det at tvætte sine klæder?
Dette er ikke forståelig tale og man kan uden de store problemer føre det hen til noget der ikke har den store betydning. At gøre hans befalinger er derimod noget helt andet. Det er en klar og utvetydig tale, som alle kan forstå, men mange ønsker ikke at forstå dette, så derfor er en oversættelse med ordene tvætte deres klæder den foretrukne.

LIND... Salige ere de, som gjøre hans befalinger, at de kan få adgang til livets træ, og gåe gjennen portene ind i staden.

NT76... Salige ere de, som gjøre hans befalinger, på det de måe fåe adgang til livsens træ og indgåe igjennem portene i staden.

NT1971... Salige ere de, som gjøre hans befalinger, på det de måe fåe adgang til livsens træ og indgåe igjennem portene i staden.

NT19... Salige ere de, som gjøre hans befalinger, på det de måe fåe adgang til livsens træ og indgåe igjennem portene i staden.

RAVN... Salige ere de, som tvætte deres klædebon, for at de kunne få adgang til livets træ og gå ind igennem portene i staden.

SKAT... Salige ere de, som tvætte deres klædebon; de skulle få adgang til livets træ og indgå gjennem portene i staden.

SEID... Salige de, som har tvættet deres klæder, de får ret til at spise af livets træ og gå gennem portene ind i byen.

1912... Salige er de som tvætter sine kjortler, så de må få ret til livsens træ og gjennem portene komme ind i staden.

NT07... Salige ere de, som tvætte deres klædebon, for at kunne få adgang til livets træ og gå ind igennem portene i staden.

NT48... Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.

NT92... Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen.

HVER... Lykkelige er de, som vasker deres klæder, for de får ret til at spise af livets træ og til at gå ind gennem byens porte.

NV93... Lykkelige er de som vasker deres lange klæder, så retten [til at gå] til livets træer kan blive deres og de kan få adgang til byen gennem dens porte.

 


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.com