DENNE BOG INDEHOLDER FØLGENDE EMNER.


 Indledning.
 Jehovas Vidner og Bibelen.
 Året 1914 eller?
 Jesu nærværelse.
 Jehovas love - bud.
 De 144.000.
 Skabelsen.
 Navnet Jehova.
 Kongen.
 Hyrden.
 Johannes døberen.
 Frelseren.

INDLEDNING.

Officielt er der ca. 60 aktive trossamfund i Danmark. Nogle af dem har eksisteret i mange år, medens andre først er kommet til langt senere. I den sidste gruppe finder vi de såkaldte nyreligiøse bevægelser.
Nogle trossamfund siger, at de bruger Bibelen, som grundlag for deres tro og lære, men for mange af dem er det nærmest kun som en biting og ikke som Guds ufejlbarlige ord. De fleste indrømmer åbent og ærligt at Bibelen IKKE er det eneste de bygger på, det medfører, at man i det mindste ER klar over dette forhold på et ret tidligt tidspunkt. Men med Jehovas vidner er det derimod anderledes, de er som slangen i Edens have.

Nu var slangen det forsigtigste af alle markens vilde dyr som Jehova Gud havde frembragt, så den sagde til kvinden: "Er det virkelig rigtigt at Gud har sagt I ikke må spise af hvert eneste træ i haven?" 1 Mos 3,1.

Jehovas Vidner, kommer IKKE åbent og ærligt frem, men giver ligesom slangen, udtryk for at være HELT anderledes end de i virkeligheden er. Desværre er der mange, der først finder ud af det når det er for sent.

Jehovas Vidner giver udtryk for at være et bibelkyndigt folk, - det er de også, MEN IKKE på en god og positiv måde, for ingen kan som Dem, få skriftsteder til at sige ting, som der ikke står noget om i de pågældende vers.

Næste gang Du har en samtale, eller et studium med dem, så skal Du prøve at tage en båndoptager med, IKKE I DET SKJULTE, men åbent optage det der bliver sagt.

Jeg har ofte erfaret, at Jehovas vidner IKKE ønsker at sige noget medens båndoptageren er tændt, da det vil afsløre, hvordan de i løbet af kort tid skifter fra et standpunkt til at andet.

Denne lille bog er en gennemgang af nogle få af de punkter, der er karakteristiske for Jehovas vidner.
Der er i stor udstrækning brugt fotokopier fra Jehovas Vidners egne bøger og blade.

 Tilbage til menuen
          Jehovas Vidner og Bibelen

Bibelteksterne i denne bog er fra, Jehovas vidners egen bibeloversættelse.

Ny Verden oversættelsen af De hellige Skrifter
Oversat fra den engelske oversættelse af 1984 og den reviderede udgave af 1993
Omhyggeligt sammenholdt med den hebraiske, aramaiske og græske grundtekst -1985-

Der er dog et par enkelte undtagelser, men disse er mærket med, hvilken oversættelse der er brugt.
Når det er Jehovas vidners egen oversættelse, der er brugt, er det for at give et så rigtigt billede som muligt, af Jehovas Vidners lære. Det er med bibeloversættelsen som med deres lære, den ER MEGET speciel, og på MANGE måder HELT UFORSTÅELIG for almindelige mennesker.
Oversættelsen er nøje afpasset til det formål, som Jehovas vidner bruger den til. Den er fyldt med mange ord, som ikke umiddelbart kan forklares, hvilket giver mange muligheder for Vidnerne, som er rene mestre i at udnytte dem. For eksempel er det ofte, at det samme ord har flere helt modstående betydninger.
(Se f.eks. ordet NÆRVÆRELSE).

Jehovas Vidners måde at bruge Bibelen på er også helt speciel. Det er f.eks. ret almindeligt at de bytter rundt på skriftstederne. Det vil igen sige, at de finder nogle HELT UVEDKOMMENDE skriftsteder frem og placerer dem på steder, hvor de slet ikke hører til. Modsat, så UNDLADER de at medtage de skriftsteder som klart og tydeligt, hører til i emnets sammenhæng.
Disse ting kan IKKE være sket ved en fejltagelse, men må betegnes som OVERLAGT FUSKERI med Bibelens tekster. Det er desværre ikke blot dem selv, der trækkes ned i sølet ved dette, men også Guds ord, og det må dybt beklages.
Det skal dog fastslås, at det IKKE er lykkedes for Jehovas Vidner at ødelægge Guds ord fuldstændigt.

For "alt kød er som græs, og al dets herlighed er som græssets blomst; græsset visner, og blomsten falder af, men Jehovas ord forbliver til evig tid." Og dette er "ordet", det som er blevet jer forkyndt som en god nyhed. 1 Pet 1,24-25.

Selve "Ny Verdens Oversættelsen" af Bibelen, ER STADIG GUDS ORD. Når man som ved andre oversættelser ALTID sammenligner alle de skriftsteder, som hører til et emne. Og når man ALDRIG tager et vers UD AF DETS SAMMENHÆNG.
Hvis Jehovas Vidner blot ville følge deres egne råd angående disse ting, var der måske håb for dem.

Det er nødvendigt, at vi ikke blot undersøger hvad vi selv tror, men også hvad den kirke eller det trossamfund vi måske tilhører, lærer. Er læren i fuld overensstemmelse med Guds ord eller er den baseret på menneskers traditioner?
Hvis vi elsker sandheden, behøver vi ikke at være bange for en sådan undersøgelse. Vi burde hver især have det oprigtige ønske at finde ud af hvad Gud vil at vi skal gøre, og så gøre det. - Johannes 8:32.
Det at man selv har en bibel eller at man hører Bibelen oplæst i kirken, er ikke i sig selv en garanti for at ens tro er i overensstemmelse med Bibelen. Det er godt at have en bibel; hvert eneste menneske burde have sin egen bibel. Men vi må også vide hvad der står i den og tro på det. Hvis et trossamfund virkelig accepterer Bibelen som Guds ord, vil det ikke kun bruge visse dele af den og afvise andre dele af den. "Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til at belære, til at irettesætte, til at rette op."
Sandheden der fører til evigt liv 13.

Hvordan så med de trossamfund der kalder sig kristne og hævder at Kristus er deres herre? Er det at de prædiker i hans navn en garanti for at de godkendes af Gud?
På grundlag af de skriftsteder vi allerede har betragtet er De måske kommet til den slutning at det ikke er tilfældet. I så fald er De i dette spørgsmål enig med Jesus Kristus, den som Gud har udnævnt til himmelsk dommer; han gav nemlig følgende advarsel: "Ikke enhver, der siger til mig: 'Herre, Herre!' Skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje. Mange skal sige til mig på hin dag: 'Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit navn...?'
... Jesus sagde at man kunne se om et menneske havde den rette tro ved at se på de "frugter" det har, det vil sige de gerninger det gjorde. (Mattæus 7:20) På samme måde kendes en religion på de mennesker der følger den. Den sande tro gør mennesker bedre - gør dem til bedre ægtemænd og fædre, bedre hustruer og mødre. Den gør mennesker ærlige, får dem til at udmærke sig frem for andre fordi de gør hvad der er rigtigt. Er det ikke det man forventer af en tro der virkelig fører én ind i et nært forhold til Gud? Det er dét der afgør om en tro eller religion godkendes af Gud.
Sandheden der fører til evigt liv 14 og 15.

 Tilbage til menuen


               ÅRET 1914 eller?

Desværre har Jehovas vidner en MEGET UBIBELSK vane med at påstå, at der står noget, som der slet IKKE står. Prøv engang at se på dette stykke.

Hvordan ville han Jesus komme tilbage?
"På samme måde, som I har set ham fare til Himmelen." De så ham fare bort, men de skulle ikke se ham vende tilbage. Englenes ord: "på samme måde" betyder ikke i samme legeme.' Om den måde hvorpå han for bort siges der at "en sky tog ham bort fra deres øjne" - han blev altså usynlig for dem. Derfor ville også hans genkomst være usynlig. Ordene "på samme måde" henleder vor opmærksomhed på at verdens mennesker i almindelighed ikke så Jesus fare til himmelen; kun de disciple som var hos ham, de "galilæiske mænd," så ham forlade jorden.
Det er umuligt for Gud at lyve 330.
 

Her ønsker Jehovas Vidner at give læseren det indtryk, at INGEN vil se når Jesus kommer igen.
"... men de skulle ikke se ham vende tilbage ..."
Dette er en ubibelsk påstand og derfor heller ikke noget de har dækning for i Bibelen, snarere tværtimod.

Og efter at han havde sagt dette blev han løftet op mens de så på det, og en sky tog ham op, bort fra deres øjne. Og mens de stirrede op mod himmelen idet han var på vej bort, se! Da stod to mænd i hvide dragter ved siden af dem, og de sagde: "Galilæiske mænd, hvorfor står I og ser op mod himmelen?
Således vil denne Jesus, som blev taget fra jer op til himmelen, komme, på samme måde som I har set ham tage til himmelen." Apg 1,9-11.

Jesus vil komme igen på samme måde, som han steg til himmelen. Jesus forsvandt gradvist ud af disciplenes synsfelt, ligesom når vi står i en lufthavn og ser en flyvemaskine lette, den forsvinder også ud af vor synsvinkel. Men når den kommer tilbage, måske lang tid efter, så sker det i den modsatte rækkefølge, først kan vi kun se den som en meget lille og ubetydelig plet, men efterhånden, som den kommer nærmere kan vi se den tydeligere og tydeligere, alt medens den nærmer sig, men den er stadig IKKE HER, først når den ER landet i lufthavnen kan vi sige at den er HER. På samme måde er det at Jesus kommer igen.
Først ser vi tegnene på at han er NÆR for døren. (Mattæus Kap. 24 og Markus kap. 13)
MEN HAN ER STADIG IKKE HER.
Når dagen kommer, hvor han (Jesus) kommer igen, vil vi SE ham ligesom flyvemaskinen der kom tilbage. Først er han langt ude i det fjerne, men han kommer nærmere og nærmere, TIL HAN ER HER.

JESUS KOMMER DOG IKKE HELT NED PÅ JORDEN, da den endnu ikke er blevet renset, men han vil blive i luften, i skyen og først skal de døde i troen opstå, derefter skal de troende, som LEVER og som ALDRIG ER døde og som heller ALDRIG SKAL dø bortrykkes sammen med de opståede døde, for at møde Herren i luften, og så skal vi ALTID være samme med vor Frelser og Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, som var villig til at komme ned på denne syndige jord for at dø for vor skyld.

For dette siger vi jer med Jehovas ord, at vi levende som bliver tilbage til Herrens nærværelse, afgjort ikke skal komme forud for dem som er sovet ind [i døden]; for Herren selv vil stige ned fra himmelen med et kommandoråb, med en ærkeengels røst og med Guds trompet, og de som er døde i samhørighed med Kristus skal opstå først. Derefter skal vi som lever og som bliver tilbage, sammen med dem rykkes bort i skyer for at møde Herren i luften; og således skal vi altid være sammen med Herren. Bliv derfor ved med at trøste hinanden med disse ord. 1 Tess 4,15-18.

Årstallet 1914 er grundigt indprentet i alle Jehovas Vidners bevidsthed, men sådan har det ikke altid været. For i slutningen af det forrige århundrede og i begyndelsen af dette var årstallet 1874.

"Der er to vigtige Tidspunkter her, som vi ikke må blande sammen, men klart holde ude fra hinanden, nemlig Begyndelsen til "Endens Tid" og Tiden for Herrens Nærværelse. "Endens tid" omfatter, som vi har set, en Periode fra 1799 frem til det Tidspunkt, da Satans Rige bliver fuldstændig omstyrtet og Messiasriget oprettet. Tiden for Herrens Nærværelse begyndte som ovenfor vist i Året 1874. Den sidst Periode ligger naturligvis inden for den førstes Rammer, idet den nemlig udgør den sidste Del deraf."
Guds harpe 216.
 

"Denne store Forøgelse af Kundskaben og den enorme Løben hid og did af Folk i alle Egne af Jorden er uden nogen som helst Tvivl en Opfyldelse af den Profeti, der taler om Endens Tid. Disse ydre Kendsgerninger kan ikke omdisputeres; de burde være tilstrækkelige til at overbevise ethvert tænkende Menneske om, at vi siden 1799 har befundet os i "Endens Tid."
Den sidste Del af Endens Tid kalder Jesus for en Høsttid. Han siger: "Høsten er Verdens [Tidsalderens] Ende." På den Tid ville han være nærværende, erklærede han. I 1874 begyndte Herrens anden Nærværelse, sådan som det tidligere er blevet fremsat.
Idet Apostelen Paulus opregner en hel Del Ting, som hændte Israel, siger han, at alt dette "skete dem forbilledligt, men det blev skrevet til Advarsel for os, til hvem Tidernes Ende er kommet." (1 Kor 10,11.) Man må da antage, at disse Ting skulle kunne forstås ved "Tidernes Ende" eller "Endens Tid."
Herrens Billede af Solen, der stiger op i Østen og skinner indtil Vesten, hvilket Billede skulle få sin Opfyldelse i Tiden for hans Nærværelse, giver os Forklaringen på det forøgede Lys, som vi har fået Lov at se i vor Tid. Ganske sikkert er denne Profeti blevet opfyldt. Arbejderklasserne er altid blevet trådt ned og holdt i Undertrykkelse af de finansielle, kirkelige og politiske Fyrster. Det var i Året 1874, Begyndesesåret for Herrens anden Nærværelse, at den første Arbejderorganisation blev skabt i Verden. Fra den Tid af har vi været Vidne til en forunderlig Forøgelse af Lyset. De Opfindelser og Opdagelser, der er blevet gjort, er alt for talrige, til at vi kan nævne dem her. Vi skal blot omtale noget af det, der er kommet frem siden 1874, som et yderligere Bevis på, at Lyset fra Herrens Nærværelse er ved at opfylde Jorden; Aluminium, antiseptisk Kirurgi, automatiske Koblere, Automobiler, Celluloid, Centrifuger, Cykler, Dampplove, Dynamit, Dynamoer, elektriske Jernbaner, elektriske"
Guds harpe 219.

Men dette årstal 1874 kunne ikke holde i længden, det VAR bygget på sand og Jehovas vidner var nødt til at ændre det.

"Først og fremmest troede pastor Russell og de der sluttede sig til ham at Kristi usynlige nærværelse i ånden var begyndt i 1874. De forstod at Kristi fornemste gerning på det tidspunkt bestod i at indsamle dem der hørte ham til og befri dem for de mange modstridende opfattelser af hvad Guds vilje med dem var. De troede at hensigten med Kristi genkomst var at han ville samle dem, genoprette den sande tilbedelse, og derefter, i 1914, ved afslutningen på "hedningernes tider", føre dem ind i Guds rige, som en brud der hentes af sin brudgom.
Jehovas Vidner og Guds gerning 23.

"I kapitel 16 i denne bog gennemgik vi de bibelske vidnesbyrd om at Kristus skulle komme igen og begynde at herske midt iblandt sine fjender i 1914. Lad os nu på de næste fire sider omhyggeligt betragte de forskellige træk af det forudsagte tegn på Kristi nærværelse, og andre ting der skulle kendetegne "de sidste dage" for Satans tingenes ordning, og se hvordan disse ting er gået i opfyldelse siden 1914."
Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden 149.

"Da Messias eller Kristus for nitten hundrede år siden var legemligt "nærværende" her på jorden, var tiden ikke inde til at dette profetiske syn skulle gå i opfyldelse. Men da hedningernes tider var til ende i 1914 var tiden kommet til at Daniels syn skulle få sin opfyldelse; og det fik det også, hvilket fremgår af at de mange dele af "tegnet" på Kristi anden "nærværelse" eller parousia har vist sig."
Det er umuligt for Gud at lyve 336.

"Bibelen omtaler den tid vi lever på, som "de sidste dage" eller "endens tid." (2 Tim 3,1; Dan 11,40). Kendsgerningerne viser at det er en begrænset tidsperiode der begynder på et bestemt tidspunkt og ender på et bestemt tidspunkt. Den begyndte i 1914 da Jesus Kristus blev indsat på tronen som konge i himmelen. Den vil ende når Gud tilintetgør den nuværende onde tingenes ordning. Hvilken lettelse når de systemer og mennesker der bedrager og undertrykker er borte, ja når alle der truer andres sikkerhed er væk!
Hvornår sker det?
Guds egen søn, Jesus Kristus, giver os svaret. Efter at have henledt opmærksomheden på mange ting der har kendetegnet perioden siden 1914 som "endens tid," sagde Jesus: "Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket." (Matt 24,34).
Hvilken slægt mente han?
Jesus havde netop omtalt dem som skulle 'se alt dette ske.' "Alt dette" vil sige alt det der er sket siden 1914
Sandheden der fører til evigt liv 94.

At Jehovas Vidner også i dette tilfælde har bygget på sand, kan de ikke bortforklare, og de søger derfor nu efter et nyt årstal, det årstal som INGEN kender ikke engang Himlens engle.

"Men om den dag og time ved ingen noget, hverken himlenes engle eller Sønnen, kun Faderen alene." Matt. 24,36.

Har Jehovas Vidner taget fejl i visse lærespørgsmål?

"Jehovas vidner hævder ikke at være inspirerede profeter. De har nu og da taget fejl. Ligesom Jesu apostle har de somme tider haft nogle forkerte forventninger. - Luk 19,11; Apg 1,6.
Bibelen indeholder tidselementer som har at gøre med Kristi nærværelse, og dem har Jehovas Vidner studeret med stor interesse. (Luk 21,24; Dan 4,10-17). Jesus beskrev også et tegn bestående af mange enkeltheder der, i sammenhæng med tidsprofetiernes opfyldelse, skulle udpege den generation der ville komme til at se enden på Satans onde tingenes ordning. (Luk 21,7-36). Jehovas Vidner har peget på beviserne for at dette tegn nu kan erkendes. Det er sandt at Vidnerne har taget fejl med hensyn til deres forståelse af hvad der skulle ske ved visse tidsperioders udløb, men de har ikke begået den fejl at miste troen eller at ophøre med at have et vågent øje for virkeliggørelsen af Jehovas hensigt. De er blevet ved med først og fremmest at have Jesu råd i tanke: "Hold jer derfor vågne, for I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer." - Matt. 24,42."
Lad os ræssonnere ud fra skrifterne 92.

Nu er spørgsmålet så, hvornår ændres året 1914 til et nyt årstal?

Årene 1954 og 1975 har været nævnt, men endnu holder man fast ved 1914 selv om grundlaget også denne gang er kviksand.

 Tilbage til menuen
           JESU NÆRVÆRELSE.

Jesu genkomst. NÆRVÆRELSE (pa-rou-sia).
For de fleste er nærværelse noget bogstaveligt og synligt, men sådan er det ikke for Jehovas vidner, for dem er nærværelse noget uvirkeligt, USYNLIGT hemmelighedsfuldt noget, i hvert fald når det er Jesu Genkomst der er tale om, men det er jo også noget frygteligt noget specielt for Johovas vidner.

"Og de bliver ved med at sige til bjergene og til klipperne: "Fald over os og skjul os for ham som sidder på tronen, for hans ansigt, og for Lammets vrede, for deres vredes store dag er kommet, og hvem kan bestå." Åb 6,16-17.

Hvorimod det for den øvrige kristne verden er en glædens dag.

"Se! Jeg kommer hurtigt, og den løn jeg giver, har jeg med mig for at give hver enkelt som hans gerning er. Jeg er Al'fa og Ome'ga, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Lykkelige er de som vasker deres lange klæder, så retten [til at gå] til livets træer kan blive deres og de kan få adgang til byen gennem dens porte. Udenfor er hundene og de som øver spiritisme og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver som holder af og som øver løgn.' 'Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting til menighederne. Jeg er Davids rod og afkom, den strålende morgenstjerne.'" Og ånden og bruden bliver ved med at sige: "Kom!" Og lad enhver som hører, sige: "Kom!" Og lad enhver som tørster, komme; lad enhver som ønsker det, frit tage af livets vand. Åb 22,12-17.

Og på den dag skal man sige: "Se, dette er vor Gud. Vi har sat vort håb til ham, og han frelser os. Dette er Jehova. Vi har sat vort håb til ham. Lad os juble og fryde os over frelsen ved ham." Es 25, 9.

Desværre er det ikke nogen overraskelse, at Jehovas Vidner også i dette tilfælde, med nærværelse (pa-rou-sia) har fusket med klare bibeltekster.
Ifølge vidnernes egne opgivelser, er der 24 steder i det nye testamente, hvor ordet nærværelse er brugt, dog ikke alle steder med samme mening, nogle steder ER der efter deres mening, tale om EN VIRKELIG OG BOGSTAVELIG NÆRVÆRELSE, hvor imod der andre steder, efter Jehovas Vidners mening, er tale om det modsatte, nemlig en UVIRKELIG og USYNLIG NÆRVÆRELSE.

Det er specielt ordet, PRESENCE, der har interesse, vi vil nu se hvad Gyldendals røde Engelsk - Dansk ordbog, siger om dette ord. (side 395).

presence [prezns] sb tilstedeværelse, nærværelse, nærvær; (fornem persons) nærhed; (om egenskab) (anseligt) ydre, (fx stage ~ sceneydre), (statelig) holdning, (imponerende) fremtræden (fx a man of (a) noble ~); (i overtro) overnaturligt væsen, ånd (fx he felt a ~ with him in the room); in his ~ i hans nærværelse, (påsyn, påhør); in the ~ of (ogs) over for, ansigt til ansigt med (fx danger); admit to the ~ of the king give foretræde for kongen, stede for kongen; ~ of mind åndsnærværelse.

Det er på engelsk, som på dansk, meget vanskeligt for almindelige mennesker at få en opfattelse af, at der ved nærværelse skulle være tale om noget USYNLIGT og nærmest uvirkeligt noget.
Hvad nu, hvis vi går til det græske, det sprog, som det nye testamente oprindeligt blev skrevet på, hvilke oplysninger får vi så angående ordet pa-rou-sia nærværelse?
Lad os her kun se på Matt 24,3.

Mens han sad på Oliebjerget kom disciplene hen til ham da de var for sig selv og sagde: "Sig os: Hvornår vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?"

Dette er et af de vers, der spiller en MEGET central rolle i Jehovas vidners lære om den Usynlige Nærværelse. I det første bind af The Expositors Greek Testament side 289 siges der, at der her er tale om en BOGSTAVELIG NÆRVÆRELSE.

I Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, bind 1. side 208, siges der at ordet parousia betyder både ankomsten og den konkrete nærværelse af en person.

Både Liddell and Scott's A Greek-English Lexicon, side 1343 og Bauer side 630 er enige om, at der er tale om tilstedeværelse af en person med en høj rang, som f.eks. en konge.

Konklusionen må derfor blive, at der skal en MEGET god vilje og nogen fantasi til før man kan bruge ordet pa-ruo-sia, på den måde som Jehovas Vidner gør det.
Lad os nu se på de 24 steder i det nye testamente, hvor parousi'a er anvendt.

(1)
"Mens han sad på Oliebjerget kom disciplene hen til ham da de var for sig selv og sagde: "Sig os: Hvornår vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?" Matt 24,3.

Hvis man tager dette vers UD af dets sammenhæng, kan man måske godt få den opfattelse, som Jehovas Vidner har, at NÅR disse tegn sker, så ER Jesus nærværende, dette er imidlertid IKKE det, der står. Disciplene stiller Jesus to spørgsmål.

1. Hvornår vil disse ting ske?
2. Hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?

BEMÆRK JESU FØRSTE ORD VED BESVARELSEN AF DISCIPLENES SPØRGSMÅL.

"Og som svar sagde Jesus til dem: "Pas på at ingen vildleder jer;" Matt 24,4.

PAS PÅ AT INGEN VILDLEDER JER!

Jesus var klar over, at der VILLE blive gjort mange forsøg på at vildlede mennesker med hensyn til Jesu komme (nærværelse), og derfor advarede han om dette. Jehovas Vidner er på dette område de sande mestre i at jonglere med skriftsteder og i at komme med vildledende forklaringer om, hvad de enkelte skriftsteder siger. En af deres specialiteter er at tage skriftsteder UD af deres sammenhæng og placere dem i en helt ny sammenhæng, hvor det for almindelige mennesker overhovedet ikke hører til.

Lad os nu også se hvad de to andre evangelister Markus og Lukas siger om Jesu nærværelse. (komme).

"Sig os: Hvornår vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet når alle disse ting skal komme til en afslutning?" Mark 13,4.

Så sagde Jesus til dem: "Pas på at ingen vildleder jer. Mark 13,5.

Så spurgte de ham, idet de sagde: "Lærer, hvornår vil disse ting da ske, og hvad vil være tegnet når disse ting skal indtræffe?" Luk 21,7.

Han sagde: "Pas på at I ikke ledes vild; for mange vil kommer på grundlag af mit navn og sige: 'Det er mig,' og: 'Den fastsatte tid er kommer nær.' Gå ikke efter dem. Luk 21,8.

BEMÆRK, at de begge har den meget alvorlige advarsel med "...Pas på, at I ikke ledes vild, gå ikke efter dem ...

Men lær følgende af billedet med figentræet: Så snart dets unge gren bliver blød og skyder blade, ved I at sommeren er nær. Således ved I også, når I ser alt dette, at han er nær for døren. Matt 24,32-33.

Men lær følgende af billedet med figentræet: Så snart dets unge gren bliver blød og skyder blade, ved I at sommeren er nær. Således ved I også, når I ser disse ting ske, at han er nær for døren. Mark 13,28-29.

Så talte han til dem med en billedtale: "Se figentræet og alle de andre træer: Så snart de springer ud, ved I af jer selv, ud fra det I ser, at nu er sommeren nær. Således ved I også, når I ser disse ting ske, at Guds rige er nær." Luk 24,29-31.

Når I ser disse ting ske er han NÆR for døren.
At være NÆR er IKKE det samme som at være HER.
Hvis Jehovas Vidner blot kunne, eller ville forstå dette, så ville der dog i det mindste være én mulighed for at føre en fornuftig samtale med dem. Det er som om Jehovas Vidner med VILJE glemmer at læse nogle af versene, som f.eks. Luk 21,28.

Men når disse ting begynder at ske, da ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres befrielse nærmer sig."

...befrielsen nærmer sig, men den er her ikke endnu.

(2)
For ligesom lynet udgår fra øst og lyser over til vest, således vil Menneskesønnens nærværelse være. Matt 24,27.

Her sammenlignes Menneskesønnens nærværelse, med et lyn der udgår fra øst og lyser over til vest. Hvordan et sådant lyn kan være USYNLIGT er uforståeligt for alle, undtagen Jehovas Vidner.
Bemærk at dette blev sagt i forbindelse med at Jesus, IGEN havde advaret om, at der ville komme nogle og sige at Messias er her, ligesom Jehovas Vidner gør.

Hvis nogen da siger til jer: "Se! Her er Messias,' eller: 'Der!' så tro det ikke. Falske messias'er og falske profeter vil nemlig fremstå og gøre store tegn og undere for at vildlede endog de udvalgte, om muligt. Se! Jeg har forud advaret jer. Hvis folk derfor siger til jer; 'Se! Han er i ørkenen,' så gå ikke derud; 'Se! Han er i de inderste rum,' så tro det ikke. Matt 24,23-26.

For at fortælle hvor tydeligt Menneskesønnens nærværelse ville være, og for at der ikke skulle kunne blive nogen misforståelse, sammenlignede Jesus dette med et lyn, der lyste fra øst til vest, i sandhed et mægtigt skue, og bestemt noget som ikke kan foregå uden at nogen ser det.

"Herren sagde om den Måde, han vilde åbenbare sig på: "Se, jeg har sagt eder det forud. Derfor, om de siger til eder: Se, han er i Ørkenen, da gå ikke derud; se, han er i Kamrene, da tro det ikke!" (Matt 24,25-26.)
Her er en Advarsel imod den Vildfarelse at tro, at han vil åbenbare sig i Ørkenen, eller at han vil komme til Syne i et Kammer, sådan som Spiritisterne siger, at han har vist sig for dem.
Derpå fortsætter han: "Thi ligesom Lynet udgår fra Østen og lyser indtil Vesten, således skal Menneskesønnens Nærværelse være." (Matt 24,27.)
Ordet "Lynet" er oversat fra det græske Ord astrape, der egentlig betyder klare Strålen eller klare Strålekaster. Vi ved at Lynet ikke udgår fra Østen og skinner indtil Vesten; thi Lynglimtene kommer fra alle Retninger, måske hyppigere fra Vest end fra Øst. Den klare Strålen eller Strålekaster betyder her i Virkeligheden Solen. Guds harpe 208.

(3. og 4.)
For ligesom Noas dage var, sådan vil Menneskesønnens nærværelse være. For som de var i de dage før vandfloden; de spiste og drak, mænd giftede sig og kvinder bortgiftedes, indtil den dag Noa gik ind i arken, og de gav ikke agt før vandfloden kom og rev dem alle bort, sådan vil Menneskesønnens nærværelse være. Matt 24,37-39.

Husk på, at det Jesus taler om, er de tegn der vil ske FØR hans nærværelse og IKKE selve det, at han er HER. (se igen v. 33) Han er her ikke endnu - han er kun nær for døren.

(5.) 1 Kor 15,20-23.
Her må vi have versene 20 til 22 med for at få en sammenhæng.

Nu er Kristus imidlertid blevet oprejst fra de døde, førstegrøden af dem der er sovet ind [i døden]. For eftersom døden er kommet ved et menneske, er de dødes opstandelse også kommet ved et menneske. For ligesom alle dør i Adam, således vil alle også blive gjort levende i Messias. Men hver i sit hold: førstegrøden Kristus, derefter, under Messias' nærværelse, de der tilhører ham." 1 Kor 15,20-23.

Alle som dør, vil blive levendegjort, - først - førstegrøden Kristus, derefter de døde der tilhører ham, dette vil dog først ske når Messias ER nærværende.

Jeg vil opfordre dig til selv at undersøge de øvrige henvisninger.

1Kor 16,17
2Kor 7,6
2Kor 7,7
2Kor 10,10
Fil 1,26
Fil 2,12
1Tess 2,19
1Tess 3,13
1Tess 4,15
1Tess 5,23
2Tess 2,1
2Tess 2,8

Hvordan er det gået med den lovløse, som Herren Jesus vil udrydde med sin munds ånde og gøre til intet ved sin nærværelses tydelige fremtræden?

Da vil den lovløse blive åbenbaret, hvem Herren Jesus vil udrydde med sin munds ånd og gøre til intet ved sin nærværelses tydelige fremtræden. 2 Thess 2,8.

Hvis det som Jehovas Vidner prædiker, at Jesu nærværelse er siden 1914, så skulle de lovløse jo have været udryddet for længe siden.

2Tess 2,9
Jak 5,7
Jak 5,8
2 Pet 1,16
2 Pet 3,4
2 Peter 3,12.

At Jehovas Vidner IKKE er glade for Jesus Kristus, Guds søn, lægger de IKKE skjul på, derfor er det heller ikke så underligt, at de (Jehovas Vidner) IKKE ønsker hans komme (nærværelse) som en virkelig begivenhed.

Jesu tydelige fremtræden, Jesu synlige komme i himmelens skyer, er for de kristne et af højdepunkterne i hele frelsesplanen.

således blev også Messias frembåret som offer én gang for alle for at bære manges synder; og anden gang han kommer til syne er det skilt fra synd og for dem som ivrigt venter på ham til [deres] frelse. Hebr 9,28.

Og derpå vil menneskesønnens tegn vise sig i himmelen, og da skal alle jordens stammer slå sig selv af sorg, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med magt og megen herlighed. Matt 24,30.

Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Luk 21,27.

mens vi venter på det lykkelige håb og den store Guds og vor Frelsers, Kristi Jesu, herligheds tydelige fremtræden. Tit 2,13.

Og derpå skal de se Menneskesønnen komme i skyer med stor magt og herlighed. Mark 13,26.

Se! Han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de der har gennemboret ham; og alle jordens stammer skal slå sig selv af sorg på grund af ham. Ja, amen. Åb 1,7.

Skriftsteder som disse HAR glædet og glæder STADIG mange, mange kristne, selv om Jehovas Vidner ihærdigt prøver på at ødelægge denne glæde ved at gøre Jesu komme til noget UVIRKELIGT noget.
Under gennemgangen af Jehovas Vidners bøger fik jeg gang på gang en opfattelse af, at Jesu komme er noget okkult og spiritistisk noget, noget UVIRKELIGT, som INGEN med glæde kan se frem til.

Sådan ER det HELDIGVIS IKKE!

HALLELUJA, PRIS HERREN FOR DET!

 Tilbage til menuen
                JEHOVAS LOVE OG BUD.

Jehovas Vidner, holder MEGET HÅRDT på, at Guds bud skal overholdes, uanset konsekvenserne.

De efterfølgende 17 stykker der alle er taget fra Jv.s egne skrifter bekræftiger dette.

Fra 1919 har Jehovas vidner nægtet at deltage i den internationale tilbedelse af den politiske stat og af Folkeforbundet og dets efterfølger. De forenede Nationer. De har i stedet holdt fast ved "Guds bud og troen på Jesus [Jesu tro, NW]." (Matt 4,8-11) At holde fast ved den udelte tilbedelse af og absolutte hengivenhed for Jehova Gud gennem Jesus Kristus har krævet udholdenhed af "de hellige," den jordiske rest af de salvede 144.000. Lige til i dag har de nægtet at efterligne denne verden og at bøje sig for dyret og dets billede, til trods for al den forfølgelse dette har kostet dem fra kirkens og statens side. De bliver ganske vist forfulgt, men de drikker ikke af Guds vredes bæger og lider ikke pine på grund af den ødelæggende ild og svovl.
Nogle af den salvede rests medlemmer lider døden for afgudsdyrkernes hånd fordi de holder fast ved Guds bud og Herren Jesu tro. Alligevel behøver de ikke at frygte for fremtiden (Matt 10,28; Luk 12,4-5.) De ved at deres død ikke vil vare evigt, men at de vil få en opstandelse til liv i himmelen.
Babylon den store er faldet 59.

Derfor er det MEGET vigtigt at ALLE får klart og utvetydigt kendskab til Guds bud og til, hvad det indebærer at overholde dem, og måske nok så vigtigt hvad konsekvenserne er ved IKKE at overholde Guds bud.

Jehovas Love er uforanderlige.(*)
De har almen Gyldighed for alle hans fornuftbegavede Skabninger.(**)
Han fastsætter i sit Ord de Regler, efter hvilke alle de, som kommer ind på Banen, må rette sig. "Han har kundgjort dig, o Menneske, hvad godt er; og hvad kræver Herren af dig, uden at du skal øve Ret og gerne vise Kærlighed og vandre ydmygelig med din Gud?" (Mika 6,8.) Der siges her, at der vil blive krævet af Menneskene, at de skal øve Ret, og at de vil blive belært om, hvad der er rigtigt, så at de ikke kan tage fejl af, hvad der er ret for dem at gøre. Der siges også, at de skal sætte Pris på at få Lejlighed til at vise Kærlighed. Dersom nogen ser en af sine Medskabninger kæmpe og stride sig frem ad Banen, må det være hans Lyst og Glæde at hjælpe denne og tage sig kærligt af ham.
Denne Lov giver endvidere Udtryk for, at Menneskene må vandre ydmygelig med deres Gud, det vil sige, de må beredvilligt adlyde Guds love. Den nye Pagt, som vi tidligere har omtalt, vil nøje gøre Rede for de Grundlove og nærmere Bestemmelser, der er fastsat for Menneskene under Genrejsningen. At vandre ydmygelig ind for Herren vil da sige, at der vil blive krævet af den enkelte, at han sætter sig ind i disse Love og overholder den nøje.(***)
Nu er der mange, som har vanskeligt ved altid at vide, hvad der er ret; men da vil der ikke være nogen Vanskelighed af den Art. Enhver, som ønsker at handle ret, og som forsøger derpå, vil få Hjælp til at gøre det rette.
Verdens-befrielsen 328 og 329.

* Her får vi at vide at Jehovas love er UFORANDERLIGE.
** At de har almen gyldighed for ALLE hans fornuftbegavede skabninger.
*** At det KRÆVES AF DEN ENKELTE, AT HAN SÆTTER SIG IND I DISSE LOVE OG OVERHOLDER DEM NØJE.
 

VELSIGNELSERNE FOR DE LYDIGE
Da den store Skaber satte Mennesket i Edens Have, gav han det Liv og Retten til Livet; denne Ret til Livet skulle vare evigt, såfremt Mennesket fuldt ud ville lyde og overholde Guds Lov. Alle Goder og Velsignelser var afhængige af, at Livet blev opretholdt. Bortset fra selve Livet bestod disse Goder af Fred, Frihed, Fremgang, Sundhed og Lykke. Som Følge af at Mennesket overtrådte Guds Lov, tog den store Skaber Livet fra ham såvel som Retten til Livet og de Goder, der følger med Livet. Gud vil nu lægge sin store Kærlighed for dagen over for Menneskene, idet han vil åbne Adgang for dem til fuld Genoprettelse, så at de kan opnå alle disse Velsignelser, under Forudsætning af at de opfylder de af Gud stillede Betingelser. Genrejsning betyder da det at løfte Menneskene op fra Synd og Nedværdigelse.
Verdens-befrielsen 329.

 Jehovas lov er fuldkommen, giver sjælen ny styrke. Jehovas formaning er pålidelig, gør den uerfarne vis. Jehovas bestemmelser er retskafne, fryder hjertet; Jehovas bud er purt, giver øjnene lys. Sl 19,7-8.

'at bukke sig ned ved siden af noget.' Tanken et at man læner sig frem for at betragte en genstand meget indgående. (Jævnfør Joh 20,5 og11; 1 Pet 1,12.) Det er netop det gerningens gører gør. Han undersøger omhyggeligt den fuldkomne lov med ønsket om at handle efter den, idet han ser sig selv, sit liv, i relation dertil. Eftersom denne lov er fuldkommen, er den hel eller fuldstændig. Den omfatter alt hvad der kræves af en kristen. Det er ikke nødvendigt at udbygge den med menneskers traditioner for at råde bod på eventuelle mangler. Dens bud og principper er en fuldkommen rettesnor som anviser os den adfærd der vil føre til frelse og Guds godkendelse. (Ordsp 30,5-6; Sl 119,105 og 140).
Kommentar til Jakobs brev 44

Den kristne 'forbliver hos' (Kingdom Interlinear Translation) den fuldkomne lov; han "bliver ved med" at undersøge den omhyggeligt for at bringe sit liv i nøje overensstemmelse med den. (Sl 119,9 og 16 og 97). Det er nødvendigt at fordybe sig i denne lov og at lade sig lede af den.
Kommentar til Jakobs brev 45

Bemærk, at der henvises til det gamle testamente, bl. a. til Sl 119, og at der tales om de kristne i dag.

SALME 119,1-20. Lykkelige er de der er uangribelige på [deres] vej, de der vandre efter Jehovas lov. Lykkelige er de der retter sig efter hans formaninger; af hele [deres] hjerte søger de ham. Ja, de har ikke øvet uret. På hans veje har de vandret. Du har ved påbud givet dine bestemmelser, for at de omhyggeligt skal overholdes. Blot mine veje var grundfæstede, så [jeg] overholdt dine forordninger! Da bliver jeg ikke til skamme, når jeg ser hen til alle dine bud. Jeg vil prise dig af et retskaffent hjerte, når jeg lærer dine retfærdige domme. Dine forordninger bliver jeg ved med at overholde. Forlad mig ikke fuldstændigt. Hvordan holder en ung mand sin sti ren? Ved at være på vagt [og handle] efter dit ord. Af hele mit hjerte har jeg søgt dig. Før mig ikke vild fra dine bud. I mit hjerte har jeg gemt hvad du har sagt, for at jeg ikke skal synde imod dig. Velsignet er du, Jehova. Lær mig dine forordninger. Med mine læber har jeg forkyndt alle din munds domme. Jeg har glædet mig over dine formaningers vej som over al slags velstand. Dine bestemmelser vil jeg have i tanke, og jeg vil betragte dine stier. Dine forskrifter holder jeg af. Jeg glemmer ikke dit ord. Gør vel imod din tjener, så jeg må leve og overholde dit ord. Luk mine øjne op, så jeg kan se de undere der er i din lov. Jeg bor som udlænding i landet. Skjul ikke dine bud for mig. Hele tiden tæres min sjæl af længsel efter dine domme.

J.V. fortæller os, at det var på grund af at mennesket overtrådte Guds lov i Eden, at mennesket mistede retten til livet og de goder, som var bestemt til at følge med livet.
Mennesket KAN dog, på grund af Guds uendelige store kærlighed til mennesket, få fuld genoprettelse og genopnå alle de velsignelser, som var bestemt til at følge med et liv i harmoni med Guds plan. Forudsætningen herfor er, at mennesket opfylder de af Gud stillede betingelser, nemlig: AT MENNESKET LEVER I NØJE OVERENSSTEMMELSE MED GUDS LOVE. (bud, bestemmelser og forskrifter).
Sådan var planen dengang, ved begyndelsen af menneskets historie for ca. 6.000 år siden. Hvordan så med i dag?
Har Jehovas love stadig almen gyldighed for alle hans fornuftbegavede skabninger?
Kræves det stadig, at det enkelte menneske sætter sig ind i hvad Guds lov siger og overholder det nøje?
Har Jehova ændret på de, dengang, uforanderlige love?

Jeg vanhelliger ikke min pagt, og hvad der udgår fra mine læber ændrer jeg ikke. Sl 89,34.

Enden på sagen, når alt hermed er hørt, er: Frygt den [sande] Gud og hold hans bud. For det er alt hvad mennesket har [at gøre.] For den [sande] Gud vil bringe hver en gerning for retten, hver en skjult [gerning,] om den er god eller ond. Præd 12:13-14.

Fryd dig, unge mand, i din ungdom, og lad dit hjerte gøre dig veltilpas i din unge manddoms dage, og gå på dit hjertes veje og efter dét dine øjne ser. Men vid at for alt dette vil den [sande] Gud bringe dig for retten. Præd 11,9.

VÆLGER DU SATANS VERDEN ELLER GUDS NYE ORDNING?
I nogle lande bliver det måske ligefrem påbudt ved lov at alle skal ære eller tilbede en sådan genstand. Men ifølge Guds lov må hans tjenere ikke gøre dette. (2 Mos 20,4-5; Matt 4,10). Hvad har tjenere for Gud før gjort i lignende situationer?
I det gamle Babylon opførte kong Nebukadnezar en kæmpemæssig billedstøtte af guld og forlangte at alle skulle bøje sig ned foran den. 'Hvis nogen ikke gør det,' sagde han, 'vil han blive kastet i den gloende ildovn.' Bibelen fortæller imidlertid at der var tre unge hebræere der nægtede at følge kongens bud; det var Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. De nægtede det fordi det drejede sig om en tilbedelseshandling, og det tilkom kun Jehova at blive tilbedt. Gud havde behag i det de gjorde, og han reddede dem fra kongens vrede. Nebukadnezar kom til at indse at disse tjenere for Jehova ikke udgjorde nogen fare for staten, så han indførte en lov der beskyttede deres frihed. (Dan 3,1-30).
Synes du ikke disse unge mænds trofasthed var beundringsværdig?
Vil du selv vise at du fuldt ud er tilhænger af Guds nye ordning?
Du kan vise det ved at adlyde alle Guds love. - Apg 5,29.
Satan ønsker naturligvis ikke at vi skal tjene Jehova. Han ønsker at vi skal tjene ham. Han prøver derfor at få os til at gøre hans vilje, for han ved at man bliver træl, eller tjener, af den man adlyder. (Rom 6,16). På forskellige måder, blandt andet gennem TV-programmer, film, visse former for dans og umoralsk litteratur, opfordrer Satan både til ægteskabsbrud og til kønslige forhold mellem ugifte. Han får det til at se ud som om den slags er helt i orden. Men det er det ikke; det strider mod Guds love. (Hebr 13,4, Ef 5,3-5). Den der gør sådanne ting viser faktisk at han er tilhænger af Satans verden.
Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden 215

Vagttårnet udgav i 1970 (eng. 1965) en ganske udmærket bog, "FORVIS JER OM ALT, HOLD FAST VED DET GODE" hvori man kan finde svar på mange af de spørgsmål, som kan stilles angående forskellige bibelske emner.
I denne bog kan vi finde svar på, hvordan vi i dag skal forholde os til Guds bud.
Her kan vi se at det stadig er MEGET vigtigt at holde Guds bud.
Man kan så stille spørgsmålet, hvad er Guds bud?
På side 54 og 55. er de ti bud (2 Mos 20,1-17) er gengivet, siges der om lydighed.

Lydighed mod Gud kræves af alle.
Præd 12,13 "Enden på sagen, når alt hermed er hørt, er: Frygt den [sande] Gud og hold hans bud. For det er alt hvad mennesket har [at gøre.]
1 Sam 15,22, "Mon Jehova har lige så meget behag i brændofre og slagtofre som i at man adlyder Jehovas røst? Se, at adlyde er bedre end slagtoffer, at lytte opmærksomt [bedre] end vædderfedt."

5 Mos 10,12-13. "Og nu, Israel, hvad beder Jehova din Gud dig om andet end at frygte Jehova din Gud, så du vandrer på alle hans veje, og elsker ham og tjener Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl; at holde Jehovas bud og hans forskrifter som jeg pålægger dig i dag, til dit bedste?"
Hebr 5,8. "Skønt han var søn, lærte han lydighed af det han led."
Jak 1,22. "Men bliv ordets gørere, og ikke blot [dets] hørere, ellers fører I jer selv bag lyset." Kommer før forpligtelser over for mennesker
Apg 5,29. "Som svar sagde Peter og de [andre] apostle: "Vi bør adlyde Gud som (vor) hersker mere end mennesker."
Apg 4,18-20. "Derpå kaldte de dem ind og gav dem den ordre at de ikke noget sted måtte ytre sig eller undervise på grundlag af Jesu navn. Men som svar sagde Peter og Johannes til dem: "Døm selv om det er ret i Guds øjne at høre mere efter jer end efter Gud. Men vi for vort vedkommende kan ikke holde op med at tale om det vi har set og hørt." Lydighed bør komme fra hjertet; ikke føles som en ubehagelig byrde.
Sl 112,1. "Lykkelig er den mand der frygter Jehova (og) som virkelig har lyst til hans bud."
Sl 119,11. "I mit hjerte har jeg gemt hvad du har sagt, for at jeg ikke skal synde imod dig."
Forvis jer om alt 272.

Guds lov er fuldkommen
Sl 19,7-8. Jehovas lov er fuldkommen, giver sjælen ny styrke. Jehovas formaning er pålidelig, gør den uerfarne vis. Jehovas bestemmelser er retskafne, fryder hjertet; Jehovas bud er purt, giver øjnene lys.
Rom 7,12. Altså er loven på sin side hellig, og budet er helligt og retfærdigt og godt.

Nu er det sandt, at Guds lov er fuldkommen og kræver fuldkommenhed. Det kunne derfor synes håbløst for det ufuldkomne menneske at forsøge at leve efter Guds ord.
Vil det da sige at Gud er urimelig?
Nej, men han ønsker at vi skal indse at vi ikke kan ved egen hjælp. Vi er afhængige af hans hjælp.
Svar på 20 spørgsmål til Jehovas Vidner 30.

nogle få tusind at forkynde den gode nyhed om Riget; nu tæller de flere end tre millioner! Vi lever i en tid hvor det er yderst vigtigt at vi omhyggeligt følger de bestemmelser som både evighedens store Konge, Jehova Gud, og kongernes Konge, Kristus Jesus, har fastsat.
Vagttårnet 1 Juni 86, side 23.

Hvad er det for bestemmelser, som det er yderst vigtigt, at vi omhyggeligt følger? Samme artikel giver svaret.

Jehova er sit folks Organisator
På Sinaj bjerg talte Gud til Moses og gav ham sine bestemmelser for hvordan Israel skulle ledes. Disse bestemmelser omfattede først og fremmest de ti bud, som Gud med sin finger skrev på to stentavler. (2 Mos 20,1-17; og 31,18)
Vagttårnet 1. juni 86, side 21.

Nu kunne man så stille spørgsmålet: Om det ikke var til Israelitterne og KUN til dem, at de ti bud, Guds lov, blev givet?

Er det nødvendigt, at gøre mere end at holde de ti bud for at opnå frelse
Joh 17,3. "Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus."
Hebr 5,9 "Han (blev) ansvarlig for evig frelse for alle dem som adlyder ham."
Forvis jer om alt 55.

Er det nødvendigt at gøre mere end at holde de ti bud, for at opnå frelse?
Dette er skrevet til os der lever nu i dag så budene var IKKE kun givet til Israelitterne, men også til dig og mig.
Men lad os engang se, om der i selve de ti bud står noget om dette.

Men den syvende dag er en sabbat for Jehova din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du eller din søn eller din datter, din træl eller din trælkvinde eller dit husdyr eller den fastboende udlænding som er hos dig, inden for dine porte. 2 Mos 20,10.

Bemærk at trælle og udlændinge (fremmede) ja, endog husdyrene skulle overholde disse love.

Hvad så til sidst ved Harmagedon? Er Guds love da stadig gyldige?

I modsætning til menneskers krige, der dræber både onde og gode, vil Harmagedonkrigen kun udslette de onde. (Sl 92,8) Jehova Gud vil være dommeren, og han vil fjerne enhver der med overlæg nægter at adlyde hans retfærdige love. Mange i dag ser ikke noget forkert ved utugt, drikkeri, løgn eller bedrageri Men ifølge Gud er den slags forkert. I Harmagedon vil han derfor ikke skåne dem der fortsætter med at øve sådanne ting. (1 Kor 6,9-10; Åb 21,8). Hvis man gør noget som man véd er forkert ifølge Guds lov, er det derfor vigtigt at man ændrer sin adfærd.
Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden 155.

Det er Guds love der er afgørende for, hvem der frelses, og hvem der opnår evigt liv og evig udslettelse.
Jesus sagde:
I må ikke tro at jeg er kommet for at nedbryde Loven eller Profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde; for jeg skal sige jer en sandhed, at snarere vil himmel og jord forsvinde end så meget som det mindste bogstav eller en lille del af et bogstav vil forsvinde fra Loven og ikke alt finde sted. Derfor vil enhver det bryder et af de mindste af disse bud og lærer folk den slags, blive kaldt 'mindst' med hensyn til himlenes rige. Men enhver som handler efter dem og lærer andre dem, vil blive kaldt 'stor' med hensyn til himlenes rige. Matt 5,17-19.

Disse ord er i fuld overensstemmelse med det vi indtil nu har set, angående Guds love, bud og bestemmelser.
Snarere vil himmelen og jorden forsvinde, end så meget som det mindste bogstav eller en lille del af et bogstav vil forsvinde fra loven. HVOR ER DET SANDT!

Hans hænders gerninger er sandhed og ret; alle hans bestemmelser er pålidelige, 8 velfunderede for evigt, til fjerne tider, håndhævede i sandhed og retskaffenhed. ... Sl 111,7-8.

Bibelen viser at det han kræver af os, kræver han for at gavne os, med henblik på vor evige velfærd. Det er sandt at der kan være tider da vi som mennesker med en begrænset viden og erfaring ikke fuldt ud forstår hvorfor en bestemt lov som Gud har fremsat er så vigtig, eller hvorfor den virkelig skulle være til gavn for os. Men vor faste tro på at Gud naturligvis ved langt mere end vi, at hans erfaring er langt større end vor, og at det han gør er til evig gavn for os, den tro vil få os til at adlyde ham af et villigt hjerte. - Sl 19,8-12; Mika 6,8.
Sandheden der fører til evigt liv 21.

En anden ting vi kan glæde os over, i forbindelse med Guds lov er, at ved at holde den, ærer vi Guds hellige navn.

Hvordan kan vi hellige Guds navn?
Noget andet vi kan gøre, er at adlyde Guds love og befalinger, Jehova sagde til israelitterne: "I skal holde mine bud og følge dem. Jeg er Jehova. Og I må ikke vanhellige mit hellige navn, men jeg skal helliges blandt Israels sønner. Jer er Jehova som helliger jer. - 3 Mos 22,31-32.
Hvordan blev Jehovas navn helliget, ved at israelitterne holdt hans lov?
Jo, de havde fået Loven på grundlag af hans navn. (2 Mos 20,2-17). Når de overholdt Loven, viste de altså den rette respekt og ærefrygt for navnet. Desuden var Jehovas navn nævnet over israelitterne som nation betragtet. (5 Mos 28,10. 2 Krøn 7,14). Når de handlede ret, bragte de ham pris, ligesom et barn der opfører sig godt, gør sin fader ære.
Guds navn der vil bestå for evigt 29.

Overholder vi derimod IKKE Guds lov, så vanhelliger vi Guds hellige navn, JEHOVA!

Når israelitterne derimod ikke holdt Guds lov, vanhelligede de hans navn. Syndige handlinger som det at ofre til afguder, sværge falsk, undertrykke de fattige og begå utugt, beskrives i Bibelen som at 'vanhellige Guds navn'. - 3 Mos 18,21. 19,12. Jer 34,16. Ez 43,7.
Ligesom israelitterne har de kristne fået bud eller befalinger i Guds navn. (Joh 8,28). De tilhører også 'et folk for Jehovas navn'. (Apg 15,14). En kristen der oprigtigt beder: "Helliget vorde dit navn," vil derfor hellige dette navn i sit eget liv, ved at adlyde alle Guds bud. (1 Joh 5,3). Dette indbefatter også de bud der blev givet af Guds søn, Jesus, der altid herliggjorde sin Fader.
Guds navn der vil bestå for evigt 29 og 30.

Hvem vil vove og påstå at navnet Jehova, og at ære det, KUN gjaldt Israelitterne?
Jehovas Vidner?
Hvorfor er der så mange dårlige ting i verden i dag? Hvorfor fortærer forbandelse landet?

Landet er blevet ramt af sorg, er sygnet hen. Det frugtbare land er visnet, er sygnet hen. De højtstående blandt folket i landet er visnet. Og selve landet er blevet besudlet under sine indbyggere, for de har overtrådt lovene, ændret forordningen, brudt den varige pagt. Af den grund har forbandelsen fortæret landet, og de der bor i det bliver holdt skyldige. Af den grund er landets indbyggere svundet i tal, og meget få af de dødelige er tilbage. Es 24,4-6.

Som det var forudsagt for længe siden, har der i vore dage rejst sig politiske styreformer, både totalitære og de såkaldte demokratiske, og de har berøvet forældre, der frygter Jehova Gud og følger i Jesu Kristi fodspor, muligheden for at undervise deres børn. Det er på tide, at forældre følger apostelens afgørelse: "Vi må adlyde Gud som hersker frem for mennesker." Og den største regent befaler forældre, som har indviet sig til ham, at lede deres børn ind på vejen til livet. "(Apg 5,29, NW). Sådanne forældre vil lydigt lære deres børn, at lydighed mod Guds lov og bud er et menneskes største forpligtelse, og at det altid er ret at adlyde dem, når menneskegjorte love siger det modsatte.
Dette betyder evigt liv 242.

Hvorfor blev disse love, bud og forskrifter givet?

FØLG NØJE KONGENS BESTEMMELSER
"Dine bestemmelser vil jeg have i tanke, og jeg vil betragte dine stier. Dine forskrifter holder jeg af. Jeg glemmer ikke dit ord." - Sl 119,15-16.
Alt og alle er underlagt den almægtige Gud Jehovas bestemmelser, han der er evighedens Konge. Han har skabt universet og er kilden til alt liv. Han har dannet jorden og beredt den til beboelse. Han er ordenens Gud, og når hans forskrifter følges vil der herske orden overalt i hans skaberværk. - Sl 36,9. Es 45,18. Åb 15,3.
Det er Jehova Gud der har befalet stjernehimmelen at folde sig ud som et telt over jorden, og som senere opfordrede sit folk: "Løft jeres øjne mod det høje og se. Hvem har skabt disse?
Det er Ham der fører deres hær ud efter tal; han kalder dem alle ved navn."

Efter at have læst disse stykker fra JV.s egne skrifter kan der ikke være nogen som helst tvivl om, at vi er forpligtiget til at efterleve Guds Lov, anordninger og foreskrifter, men Jehovas Vidner begår den samme fejl, som flere andre trossamfund, de blander alle Guds love, bestemmelser, anordninger og forskrifter sammen i en stor gruppe.
Men ved at sammenligne alle de skriftsteder, der taler om disse ting, kan der ikke være nogen som helst tvivl om, at der var forskel på Guds lov, bestemmelser, forskrifter og anordninger.

Nogle blev givet for at Israelitterne skulle huske eller mindes bestemte begivenheder, som f.eks. De usyrede brøds højtid. 2 Mos 13,1-16.
Andre blev givet for at Israelitterne kunne vide, hvordan Jehova ønskede de skulle opføre sig over for ham og over for deres medmennesker. 2 Mos 20,2-17.
Der var også love, som skulle vise fremad til Messias, Verdens Frelser Jesus Kristus. Her er f.eks. Helligdommen og dens tjeneste et eksempel. 2 Mos 25 kapitel med flere.

I Bibelen er der omtalt langt over 100 forskellige love, bestemmelser, vedtægter og anordninger. Alle disse kan efter et dybdegående studie opdeles i to grupper.

I... De love, som Israelitterne fik med hensyn til deres opførsel over for Jehova Gud og over for deres medmennesker, ER LIGE SÅ GYLDIGE I DAG SOM DENGANG. Disse Love er da også grundlaget for mange nationers retsvæsen, og for mange kirkelige sammenslutninger i dag. Heldigvis er da også flertallet inden for Jehovas Vidner, enige om at Disse LOVE ER en del af det moralske fundament som Jehovas Vidner bygger på.

II... De love, som viste fremad mod verdens Frelser, de love som skulle hjælpe Israelitterne til at huske, at der en dag ville komme en befrier (en befrier fra synd) en Messias, som ville oprette et nyt rige og genindføre de tilstande, der var FØR syndefaldet.
Disse love mistede deres betydning da befrieren kom og døde på Golgatas kors, for at skaffe mennesket soning fra synd, én gang for alle. Da forhænget i helligdommen blev flænget i to stykker VAR den jordiske helligdoms tjeneste og de love, som hørte den til IKKE nødvendige mere for NU HAVDE JESUS KRISTUS OPFYLDT DE CEREMONIELLE LOVE SOM VISTE FREM IMOD DETTE STORE ALT AFGØRENDE ØJEBLIK I FRELSESPLANEN.

I...
Så snart han var færdig med at tale med Moses på Sinaj Bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler der var beskrevet med Guds finger.
2 Mos 31,18.

Og tavlerne var Guds værk, og skriften var Guds skrift, indgraveret i tavlerne.
2 Mos 32,16.

Så skrev han på tavlerne det samme som først stod skrevet. De ti Ord, som Jehova havde talt til jer på bjerget ud fra ilden den dag I var forsamlet, hvorpå Jehova gav mig dem. 5 Mos 10,4.

og som blev lagt I Paktens Ark.

Derpå tog han Vidnesbyrdet og lagde det i arken og anbragte bærestængerne på arken og lagde låget oven på arken. 2 Mos 40,20.

Så vendte jeg om og gik ned fra bjerget og lagde tavlerne i den ark som jeg havde lavet, og dér er de blevet, sådan som Jehova havde påbudt mig. 5 Mos 10,5

Der var intet i arken ud over de to stentavler som Moses havde lagt der ved Ho'reb, da Jehova havde sluttet [pagt] med Israels sønner dengang de drog ud af Ægyptens land. 1 Kong 8,9.

Dette havde et guldrøgelseskar og pagtens ark, som overalt var beklædt med guld og hvori guldkrukken med mannaen var og Arons stav der engang havde skudt knopper, og pagtens tavler; Hebr 9,4.

II...
Og den bog som Moses skrev

Så nedskrev Moses denne lov og gav den til præsterne, Le'vis sønner, dem som bar Jehovas pagts ark, og til alle Israels ældste. 5 Mos 31,9.

Og så snart Moses var færdig med at skrive denne lovs ord i en bog, helt til deres slutning, 5 Mos 31,24.
 

Og som blev lagt UDEN FOR Paktens ark.

"Tag denne lovbog og læg den ved siden af Jehova jeres Guds pagts ark. Så skal den tjene som et vidne mod dig dér. 5 Mos 31,26.

Hos Jehovas Vidner er der KUN EEN lov, moselov, og efter deres opfattelse består moseloven af ALLE de love der blev givet.

HVILKE LOVE ønsker Jehova Gud at vi skal adlyde?
Skal vi holde den lov der kaldes "Moseloven"?
I Bibelen kaldes den undertiden blot "Loven", og undertiden "Jehovas lov', fordi det var ham der gav den. (1 Kong 2,3. Tit 3,9. 1 Krøn 16,40). Moses overgav blot Loven til folket.
Moseloven består af mere end 600 enkelte bestemmelser eller bud, deriblandt de ti grundlæggende bud. Som Moses sagde: 'Jehova bød, jer at holde [de ti bud], og han skrev dem på to stentavler.' (5 Mos 4,13. 2 Mos 31,18).
Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden 203.

Her fremgår det tydeligt, at der efter Jehovas Vidners mening, INGEN forskel er på den lov som Jehova skrev med sin finger på de to stentavler.

Hos Jehovas Vidner er der INGEN forskel på at fremstille billeder og skulpturer, for derefter at tilbede dem.

Og I så deres afskyeligheder og deres uhumske guder, træ og sten, sølv og guld, som var hos dem;) for at der ikke iblandt jer skal være en mand eller kvinde eller slægt eller stamme hvis hjerte i dag vender sig bort fra Jehova vor Gud for at gå hen og dyrke disse nationers guder; for at der ikke iblandt jer skal være en rod der bærer giftplanters og malurts frugt. 5 Mos 29,17-18.

Og at ofre forskellige sonings- og syndofre.

Og på den tiende [dag] i denne syvende måned skal I holde et helligt stævne, og I skal spæge jeres sjæle. I må ikke udføre noget som helst arbejde. Og som brændoffer til Jehova, som en formildende duft, skal I frembære en ung tyr, en vædder [og] syv årgamle vædderlam. I skal sørge for at de er sunde. Og som deres kornoffer af fint mel tilsat olie: tre tiendedele [efa] for tyren, to tiendedele for den ene vædder [og] én tiendedel for hvert af de syv vædderlam; [endvidere] en gedebuk som syndoffer, foruden soningssyndoferet og det stadige brændoffer og dets kornoffer, med deres drikofre. 4 Mos 29,7-11.

Hos de fleste andre kristne trossamfund er der en stor forskel!

Hos JV. Er der ingen forskel og dog, du har for et øjeblik siden læst adskillige stykke fra JV.s egne skrifter om, hvor vigtig det er, at holde alle Guds love, forskrifter, anvisninger og bestemmelser, inklusiv de ti bud.
Ifølge disse stykker er en meget nøje overholdelse af Guds love, betingelsen for at ære Jehova! Og for at opnå et evigt liv.
Men nu bliver det forvirrende for, når vi læser vidre i JV.s egne skrifter siger de meget klart at alle Guds love, bud, forskrifter, bestemmelser og anvisninger ikke gælder mere.

Loven, som blev naglet til det træ, Kristus døde på, var den mosaiske lov. Den blev kaldt "Mose lov;" ikke fordi han var dens ophavsmand, for det var han ikke, men fordi han var mellemmanden, da Gud gav denne lov til Israels folk.
Gud må være sanddru 190.

Da Jehova forud bebudede en ny pagt med sit udvalgte folk, gjorde han lovpagten med Moses forældet, og han tilkendegav, at den skulle forsvinde ved hans komme, som var en større mellemmand end Moses og en større ypperstepræst end Aron.
Dette betyder evigt liv 103.

Efter denne korte gennemgang af nogle få af de mange henvisninger der er i Bibelen og Jehovas Vidners skrifter, angående Guds lov, er forvirringen næsten total. I nogle af deres skrifter siger det at Guds love stadig er gældende og at det er meget vigtige, at vi stadig følger dem og overholder dem, andre steder kan vi læse at alle disse love er ophørt - forældet.

Et nærmere studie af JV.s lære viser, at man har udvalgt sig nogle få love og regler, som man på en meget fanatisk og ofte ubibelsk måde kræver at JV.s egne medlemmer skal overholde.
Disse specielle love for JV.s medlemmer er en bladning af de sermonielle love og de evigt gyldige love. Der er f.eks. flere af de evigt gyldige love de ti bud, man helt ser bort fra.

 Tilbage til menuen


                       DE 144.000

At de 144.000 er en MEGET speciel skare, er alle kristne trossamfund enige om.
Derimod er der uenighed om, hvor mange der er i denne skare. Nogle mener, som f.eks. Jehovas Vidner, at 144.000 er det bogstavelige antal af personer.
Andre mener at 144.000 er et symbolsk tal, eller at det er navnet på denne meget specielle gruppe af mennesker, og at antallet derfor er langt større end 144.000.
Bibelen giver ikke mange oplysninger om denne specielle grupper af mennesker, og det har givet anledning til MANGE, meget fantastiske teorier angående de 144.000, nogle af disse meget fantastiske teorier kommer fra Jehovas Vidner.

Lad os først se hvad Bibelen siger.

Og jeg hørte tallet på de beseglede, et hundrede og fireogfyrre tusind, beseglede af hver stamme af Israels sønner: Åb 7,4.

Her får vi tallet på de beseglede.

Og jeg så, og se! Lammet stod på Zions bjerg, og sammen med det et hundrede og fireogfyrre tusind, som havde det navn og dets Faders navn skrevet på deres pander. Åb 14,1.

Her står de 144.000, sammen med Lammet på Zions bjerg.

Og de synger ligesom en ny sang foran tronen og foran de fire levende skabninger og de ældste; og ingen var i stand til at lære den sang uden de hundrede og fireogfyrre tusind, som er blevet købt fra jorden. Åb 14,3.

Her synger de en sang, som ingen andre end de 144.000 er i stand til at synge.

Dette er alt, hvad der med sikkerhed kan siges om denne meget specielle skare.

Åb 14,4-5, hører ligesom med i den sammenhæng, der er i versene 1 til og med 5, og de fleste er da også enige om, at det er de 144.000 der er tale om i disse vers.

Det er dem som ikke har besmittet sig med kvinder; ja, de er jomfruer. Det er dem der bliver ved med at følge Lammet hvor det end går hen. Disse er blevet købt fra menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og for Lammet, 5 og i deres mund er der ikke fundet løgn; de er dadelfri. Åb 14,4-5.

Skal disse ting nu forstås bogstaveligt eller er det symbolsk?
Den gruppe, der mener at disse ting er symbolske, er langt den største, og det er da også her, vi finder Jehovas Vidner.
Der bruges af de forskellige trossamfund mange andre skriftsteder, som de hver for sig mener, støtter den teori de nu har, f.eks. har Jehovas Vidner en teori om, at om ikke alle, så i hvert fald nogle af de 144.000 er blevet halshugget eller skal halshugges.

Ikke alle de 144.000 er blevet halshugget af Guds fjender fordi de har vidnet om Jesus og Gud. Men de har alle nægtet at tilbede det symbolske dyr, denne verdens politiske system; og siden dannelsen af Folkeforbundet og De forenede Nationer har de også alle nægtet at tilbede det symbolske dyrs politiske "billede". De er hverken blevet mærket på deres pande eller på deres hånd som tegn på at de træller for denne verdens politiske system eller tilbeder det. De har ikke efterlignet Babylon den Store og bedrevet religiøs utugt med jordens politiske konger eller herskere. De har holdt sig fri af politik, idet de har givet kejseren hvad kejserens er og Gud hvad Guds er. (Matt 22,21). De har ventet på at Guds rige skulle blive oprettet. De forbliver alle trofaste til deres offerdød, og derfor har de behov for en opstandelse fra de døde.
Babylon den store er faldet 182.

Disse ting er teorier, som IKKE har nogen støtte i Guds ord. Bibelen siger ikke noget om, at de 144.000, eller nogle af dem har lidt døden eller skal lide døden, og slet ikke ved en halshugning.

En anden helt fantastisk teori, som heller ikke er bygget på Bibelens solide grundlag, er læren om at der løbende sker en opstandelse af de 144.000.

I over 1900 år er der således foregået en indsamling af 'den lille hjord' bestående af 144.000 kristne som skal herske sammen med Kristus. Der er kun få af dem tilbage på jorden; de fleste af dem hersker allerede sammen med Kristus i himmelen. (Luk 12,32; Åb 20,6).
Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden 163 og 164.

Svarende hertil var det på pinsedagen år 33 at de første af de 144.000 blev ofret til Gud af den himmelske ypperstepræst Jesus Kristus, som udgød hellig ånd over dem og derved salvede dem til at være medlemmer af sin menighed, sin brudeskare. Eftersom den jødiske pinse indtraf allerede på den halvtredsindstyvende dag efter Jesu Kristi opstandelse fra de døde, viser dette hvad der så ville ske i 1918, ifølge tidsparallellen. Hvad da?
At de af de 144.000 som allerede var døde og havde været trofaste til deres død, blev oprejst usynligt i foråret 1918, ikke med legemer af kød og blod, men med usynlige, åndelige legemer.
Babylon den store er faldet 10.

Dagen' for "den første opstandelse" er derfor allerede kommet. Apostlene og andre kristne fra den første tid er uden tvivl allerede blevet oprejst til liv i himmelen. -
2 Tim 4,8.
Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden 173.

Men også i vor tid, under Kristi usynlige nærværelse, lever der kristne som har dette håb om at skulle herske sammen med Kristus i himmelen. De udgør en rest som er tilbage af de 144.000. Hvornår oprejses de?
De behøver ikke at sove i døden, men vil opstå straks når de dør. Bibelen forklarer: "Vi skal ikke alle sove ind i døden, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øjeblik, under den sidste trompet. For trompeten skal lyde, og de døde vil blive oprejst." - 1 Kor 15,51-52; 1 Tess 4,15-17.
Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden 173.

2 Tim 4,8, siger ingenting om, at apostlene og andre kristne fra den første tid, uden tvivl allerede er blevet oprejst til liv i himmelen. Bibelen siger derimod at .....

For dette siger vi jer med Jehovas ord, at vi levende som bliver tilbage til Herrens nærværelse, afgjort ikke skal komme forud for dem som er sovet ind [i døden]; for Herren selv vil stige ned fra himmelen med et kommandoråb, med en ærkeengels røst og med Guds trompet, og de som er døde i samhørighed med Kristus skal opstå først. Derefter skal vi som lever og som bliver tilbage, sammen med dem rykkes bort i skyer for at møde Herren i luften; og således skal vi altid være sammen med Herren. 1 Tess 4,15-17.

Bemærk at der i vers 17 står ... "sammen med dem rykkes bort i skyerne for at møde Herren i luften" ... dette dem, henviser til de som er døde i samhørighed med Kristus. (v 16). ALLE de døde i samhørighed med Kristus, rykkes bort i skyer for at møde Herren i luften.

Henvisningen til 1 Kor 15,51 er fejlagtig, da der her er tale nogle som ikke sover i døden, men som lever og forvandles.

Se! Jeg siger jer en hellig hemmelighed: Vi skal ikke alle sove ind [i døden], men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øjeblik, under den sidste trompet. For trompeten skal lyde, og de døde vil blive oprejst uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige må iføre sig uforgængelighed, og dette dødelige må iføre sig udødelighed. 1 Kor 15,51-53

1 Kor 15,51-53 og 1 Thess 4,15-17, er begge en beskrivelse af opstandelsen af de døde i samhørighed med Kristus og en forvandling af disse, men det er også en beskrivelse af forvandlingen af de levende som er i samhørighed med Kristus og som ikke er sovet ind.

En anden ubibelsk teori er at antallet på dem der kommer til at tilhøre den himmelske menighed, er 144.000.

Da var antallet af åndelige underpræster i det Hellige i Jehovas åndelige tempel tydeligvis vokset, og de udgjorde øjensynlig hele det antal der var nødvendigt for at fuldstændiggøre den forudbestemte skare på 144.000 åndelige underpræster under ypperstepræsten Jesus Kristus. Der var i sandhed sket en opbygning af det hold præster der gjorde tjeneste i det Hellige i Jehovas sande tempel.
Paradiset genoprettes til menneskeheden 103.

I virkeligheden skulle hele den rest der var nødvendig for at fuldstændiggøre det forudbestemte antal på 144.000 "Rigets børn," indsamles i løbet af "afslutningen på tingenes ordning."
Paradiset genoprettes til menneskeheden 158.

Bibelen udtaler med bestemthed i Åbenbaringen 14:1,3, at det endelige antal på dem, der kommer til at høre med til den himmelske menighed, bliver 144.000, ifølge Guds bestemmelse.
Gud må være sanddru 136.

Og jeg så, og se! Lammet stod på Zions Bjerg, og sammen med det et hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets Faders navn skrevet på deres pander. Og jeg hørte en lyd fra himmelen som lyden af mange vande og som lyden af kraftig torden; og lyden som jeg hørte, var som af sangere der akkompagnerer sig selv på harpe og spiller på deres harper. Og de synger ligesom en ny sang foran tronen og foran de fire levende skabninger og de ældste; og ingen var i stand til at lære den sang uden de hundrede og fireogfyrre tusind, som er blevet købt fra jorden. Åb 14,1-3.

Kan hvem som helst beslutte sig til at "melde sig ind" i denne kirke blot ved at få sit navn skrevet ind i en bog her på jorden?
Nej; som Hebr 12:23 forklarer, er der her tale om "en menighed af førstefødte, som er indskrevne i Himlene." Det er Gud der udvælger medlemmerne. Han anbringer dem i menigheden som han ønsker det. (Kor 12,18). Det er dem der skal være sammen med Kristus i himmelen. Jesus åbenbarede at deres antal er begrænset til 144.000 og at menigheden altså på ingen måde kan omfatte alle der hævder at de er kristne, - Åb 14,1-3; Luk 12:32.
Det er i sandhed en gruppe mennesker der er udtaget fra eller kaldet ud af et åndeligt mørke med et bestemt formål. Mens de er her på jorden skal de frimodigt og vidt og bredt forkynde om den højeste Gud, "forkynde hans guddomskraft, som kaldte [dem] fra mørket til sit underfulde lys." (1 Pet 2,9). Og efter deres opstandelse får de det store privilegium at skulle herske sammen med Kristus i hans himmelske rige. - Luk 22,28-30.
Sandheden der fører til evigt liv 115.

Bibelen taler på intet tidspunkt om at antallet på dem der kommer til at høre med til den himmelske menighed er på 144.000.
Jesus sagde: "I min Faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt jer det," .... Joh 14,2.
I Åb 7.9 tales der om en stor skare, som ingen var i stand til at tælle.

Efter dette så jeg, og se! en stor skare, som ingen var i stand til at tælle, af alle nationer og stammer og folk og tungemål stod foran tronen og foran Lammet, klædt i lange, hvide klæder; og der var palmegrene i deres hænder. Åb 7,9.

Ikke alle Jehovas Vidner venter at komme i himmelen. Det er i virkeligheden kun få af dem, en "lille hjord," som håber på det. (Luk 12:32). Gud den Almægtige anbringer selv medlemmerne i sin organisation dér, hvor det behager ham. Han har begrænset antallet af lemmerne på "Kristi legeme" til 144.000, som skal regere med Kristus Jesus i Guds himmelske rige. Kun en lille rest, tilstrækkelig mange til at fuldstændiggøre dette legeme, er endnu tilbage på jorden.
Gud må være sanddru 239.

Det er sørgeligt at konstatere, hvordan Jehovas Vidners ledelse har formået at hjernevaske deres tilhængere til IKKE at ønske at være der, hvor Jesus er, og der hvor han har beredt en plads til dem.

"Lad ikke jeres hjerte foruroliges. Tro på Gud, og tro på mig. I min Faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt jer det, for jeg går hen for at berede jer en plads. Og når jeg er gået hen og har beredt jer en plads, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I også kan være hvor jeg er." Joh 14,1-3.

Og hvad overensstemmelse er der mellem Guds tempel og afguder? Vi er jo en levende Guds tempel; som Gud har sagt: "Jeg vil bo iblandt dem og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk." 2Kor 6,16.

Så hørte jeg en røst fra tronen sige: "Se! Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Åb 21,3.

Selv om et stort antal af Jehovas Vidner tror på deres lederes påstand om, at de ikke skal være der hvor Jesus ønsker dem, er der dog nogle, som har en anden opfattelse.

Det var imidlertid Guds bestemmelse, at Jesus ikke skulle være den eneste, som fik en himmelsk opstandelse. Andre skulle have del med ham i denne opstandelse. (Joh 14,3). Om dem, der ville blive delagtige med Kristus Jesus ikke alene i hans lidelser, men også i hans opstandelse, siger Rom 8:29. "Dem, hvem han først anerkendte, bestemte han også forud til at blive dannet efter sin søns billede, for at han kan være den førstefødte blandt mange brødre." (NW). Således blev der åbnet en ny vej for Guds søns efterfølgere, dem, der skulle være Kristi brødre, og de fik nyt håb. Dette håb går ud på, at de får del i det himmelske liv ved deres opstandelse fra de døde. "Thi er vi sammenvoksede med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans." (Rom 6,5). At få "en opstandelse, der ligner hans," betyder at få del i en himmelsk opstandelse med ham, og de, der skal have del i den, må være trofaste indtil døden, ligesom Jesus var det.
Gud må være sanddru 286.

I Løbet af hele Evangelietiden fra Pinsedagen indtil nu har Herren været optaget af at berede sin Brud, Menigheden. Mange er kaldede, men få er udvalgte, og endnu færre vil forblive trofaste. Det er kun de trofaste, han vil modtage som sin Brud. Kort før sin Død ved sit første Komme sagde han: "I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var så, havde jeg sagt eder det; thi jeg går bort for at berede eder Sted. Og når jeg er gået bort og har beredt eder Sted, kommer jeg igen og tager eder til mig, for at, hvor jeg er, der skal også I være." -
Joh 14,2-3.
Guds harpe 241.

De hovmodige tendenser som var årsag til Satans fald. Ez kap. 28, kommer klart til udtryk her, idet det jo ifølge ledelsens egne udtalelser KUN er de af dem, der SELV mener, at de er værdige til en plads hos Jesus, som får den. Mange HAR allerede indtaget deres pladser i himmelen.

Gud er nu næsten færdig med at udvælge og berede dem hvis tal er forudbestemt til at være 144.000. Samtidig hermed, især siden 1935, er en "stor skare" mennesker der sammenlignes med får blevet skilt ud fra de onde elementer i menneskehedens verden. De indsamles nu til fællesskab med resten af de 144.000, så der bliver "én hjord" under ledelse af "èn hyrde." (Åb 7,9-17. Joh 10,16. Matt 25,31-46). Disse "andre får" mærker også Guds barmhjertighed i disse tider hvor
Det er umuligt for Gud at lyve 311.

En anden meget mærkværdig ting, angående de 144.000, er deres forhold til dyret, dets billede og dets mærke.

Dyret er blandt andet omtalt i Åb 13,11-18.

Og jeg så et andet vilddyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et lam, men det begyndte at tale som en drage. Og det udøver det første vilddyrs hele myndighed for dets øjne. Og det får jorden og dem der bor på den til at tilbede det første vilddyr, hvis dødshug blev lægt. Og det gør store tegn, så det endog får ild til at komme ned fra himmelen til jorden for menneskenes øjne. Og det vildleder dem der bor på jorden ved de tegn der blev givet det at gøre for vilddyrets øjne, mens det siger til dem der bor på jorden at de skal lave et billede af det vilddyr som havde sværdhugget og dog kom til live igen. Og der blev givet det at give vilddyrets billede åndedræt, så vilddyrets billede både kunne tale og få alle dem dræbt som ikke på nogen måde ville tilbede vilddyrets billede. Og det foranlediger med tvang over for alle, de små og de store, og de rige og de fattige, og de frie og trællene, at man giver disse et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, og at ingen skal kunne købe eller sælge undtagen den der har mærket, vilddyrets navn eller dets navns tal. Her gælder det visdom: Lad den der har forstand udregne vilddyrets tal, for det er et menneskes tal og dets tal er seks hundrede og seksogtres. Åb.13,11-18.

Og jeg så noget der var som et glashav blandet med ild, og dem som kommer sejrrigt fra vilddyret og fra dets billede og fra dets navns tal, stå ved glashavet med Guds harper. Åb 15,2.

Djævelens Organisation betegnes i Profetierne og ligeledes i Åbenbaringen ved det symbolske Udtryk "et Dyr" og ligeledes som "Dyrets Billede." De, som har Løfte om at høre med til Himmelens Kongeæt, er sådanne, som ikke under nogen Omstændighed vil yde "Dyret," Djævelens Organisation, den ringeste støtte eller være det underdanigt. Det hedder i Skriften: "Jeg så Troner, og de satte sig på dem, og Dommermagt blev givet dem; og jeg så deres sjæle, som var halshuggede for Jesu Vidnesbyrds og for Guds Ords Skyld, og dem, som ikke havde tilbedt Dyret eller dets Billede og ikke havde taget Mærket på deres Pande og på deres Hånd; og de blev levende og blev Konger med Kristus i tusinde År." - Åb 20,4.
Apostelen viser, at alle, som hører til Kongeætten, underkastes samme Fristelse. (Hebr 2,18). Den samme Fristelse, som blev opstillet for Eva, og som hun gav efter for, blev også opstillet for Kirkens Mænd, Gejstligheden, inden for de forskellige Systemer, og de gav ligeledes efter herfor og faldt. Herren Jesus blev stillet over for en lignende Fristelse, men han modstod den og vandt. Alle, som vil høre med til Kongeætten, bliver stillet over for den samme fristelse. Kun Sejrvinderne vil få Del i Riget. At vinde Sejr vil sige at overvinde Satans Organisation ved ubetinget at vægre sig ved at støtte eller lyde nogen som helst Del af den, men tværtimod lægge Loyalitet og Trofasthed for Dagen over for Gud til det sidste. Til sådanne Sejrvindere gives disse Løfter:
"Den, som sejrer, ham vil jeg gøre til en Søjle i min Guds Tempel, og han skal ikke mere gå ud derfra; og jeg vil skrive på ham min Guds Navn.
Verdens-befrielsen 230.

De 144.000 vil være sejrvindere i forhold til dyret, dets billede og mærke. At sejre over dyret kan dog kun lade sig gøre, hvis dyret er der samtidig med dem, og at dyret har magt til at gøre noget. Ifølge Jehovas Vidner, fik dyret først nogen betydning i 1920.

hvilket viser at det politiske "billede af dyret" som et hele er en ottende verdensmagt. Men det skylder de syv symbolske "hoveder" sin eksistens, især det syvende "hoved" som har givet det livsånde. Det fik livsånde og begyndte at fungere den 10, januar 1920.
Guds hemmelige rådslutning fuldbyrdet 347.

Hvem er det der er gået sejrende ud af kampen med Djævelens synlige politiske organisation og Folkeforbundet og dets efterfølger, De forenede Nationer, og af kampen mod den ufuldkommenhed, fiasko og undertrykkelse som det symbolske vilddyrs talnavn står for?
Det er resten af Guds lams 144.000 disciple som stadig befinder sig på jorden. Deres levned lige til den dag i dag bevidner, at de er gået sejrende ud af kampen; deres pande og deres hånd er fri for ethvert mærke der betyder at de er enige med, samarbejder med og er gået på kompromis med det symbolske dyr og dets billede. De tilbeder ikke disse politiske institutioner. De er ikke mærket med dyrets talnavn hvis cifre tilsammen udgør 666. De har lyttet til den tredje engels advarsel, som vi læser i Åbenbaringen 14,9-12, og de har udholdt al den forfølgelse og modstand som verden har påført dem fordi de trofast har holdt fast ved Guds bud og Jesu Kristi tro.
Babylon den store er faldet 72.

Dette medfører at der ikke er nogen, der har kunnet opfylde betingelsen om at sejre over dyret før EFTER 1920, og at der derfor ifølge vidnernes egne udsagn heller ikke kan være nogen som tilhører den specielle skare på 144.000 før efter dette årstal.
Med den indstilling til de 144.000, som Jehovas Vidner har og med de teorier de bygger deres læresætninger på, vil der helt automatisk opstå nogle meget fantastiske situationer. En af disse er, at der på et tidspunkt var kommet for mange til himmelen. Det vil sige at antallet 144.000 VAR NÅET.

Da Jehova Gud havde indsat Lammet som sin konge på det himmelske Zions bjerg i 1914, var tiden kommet til at Lammets 144.000 trofaste disciple skulle samles med ham dér.
Babylon den store er faldet 8.

Her er IKKE tale om en del af de 144.000, men om dem ALLE der skulle samles med Lammet på Zions bjerg.

Eftersom Zions bjerg i Åbenbaringen 14,1 er et himmelsk bjerg og eftersom de 144.000 trofaste disciple ikke kunne arve det himmelske Zion i "kød og blod" og menneskelig forkrænkelighed, måtte de oprejses i "et åndeligt legeme" ligesom det himmelske lam, den herliggjorte Jesus Kristus. Altså foregik deres opstandelse til at leve i himmelen sammen med ham, usynligt for det menneskelige øje. Dette er i harmoni med det Åbenbaringen 14,3-4 siger om dem: "De hundrede og fireogfyrretyve tusinde ... er løskøbt fra jorden. ... De er blevet løskøbt ud af menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og Lammet."
Det betyder at disse 144.000 ikke længere var en del af menneskeslægten; de skulle ikke længere være mennesker af kød og blod. De skulle være som den førstegrøde den jødiske ypperstepræst tog af hvedehøsten og ofrede til Jehova Gud på pinsedagen i templet i Jerusalem. (2 Mos 23,16.)
Babylon den store er faldet 9.

Det betyder, at disse 144.000, ikke længere var en del af menneskeslægten; de skulle ikke længere være mennesker af kød og blod. Nu kom Harmagedon ikke sådan som Jehovas Vidner ellers havde sagt at det ville, og der var derfor brug for at flere af de SELVVALGTE vidner kunne komme med i den udvalgte skare af de 144.000. Hvordan man har klaret problemet, med at få nogle af dem der allerede VAR kommet til himmelen, ned igen, har det ikke været mig muligt at få oplyst, men man indrømmer at tallet HAR VÆRET FULDT. Hvor mange pladser der blev skaffet og hvor mange der endnu er fri kan ikke oplyses, men i bogen "DET ER UMULIGT FOR GUD AT LYVE," som udkom på engelsk i 1965, og på dansk 1966, siges der på side 338 at der er under 12.000.

I dag er der kun en rest tilbage på jorden af de 144.000 "udvalgte" - indviede, døbte kristne som er avlet ved Jehova Guds ånd for at blive medarvinger med Guds søn Jesus Kristus i det himmelske rige. (Romerne 8,14-17). Vore rapporter viser at tallet på dem der nu er tilbage af denne skare er under 12.000.
Vi vil se nærmere på denne side af "tegnet." Efter "veernes begyndelse" i årene 1914-1918 og siden det første efterkrigsår 1919 er disse salvede, åndsavlede "udvalgte" overalt på jorden blev samlet til en enhed, en kristen organisation. Hvorfra er de indsamlet? "Fra de fire verdenshjørner og fra himlenes yderste grænser." Man kan nu finde dem i alle verdensdele, fra øst til vest og nord til syd. Det er umuligt for Gud at lyve 337 og 338.

En sidste ting angående de 144.000, som viser, hvordan man selv inden for vidnernes ledelses egne rækker er i vildrede med, hvad man skal tro på.
I bogen "BABYLON DEN STORE ER FALDET" side 8 siges der, at det var i 1914, de 144.000 skulle samles med Lammet på det Himmelske Zions bjerg.
I samme bog side 10, bliver de først oprejst og ført til himmelen i 1918.

Svarende hertil var det på pinsedagen år 33 at de første af de 144.000 blev ofret til Gud af den himmelske ypperstepræst Jesu Kristus, som udgød hellig ånd over dem og derved salvede dem til at være medlemmer af sin menighed, sin brudeskare. Eftersom den jødiske pinse indtraf allerede på den halvtredsindstyvende dag efter Jesu Kristi opstandelse fra de døde, viser dette hvad der så ville ske i 1918, ifølge tidsparallellen. Hvad da? At de af de 144.000 som allerede var døde og havde været trofaste til deres død, blev oprejst usynligt i foråret 1918, ikke med legemer af kød og blod, men med usynlige, åndelige legemer.
Babylon den store er faldet 10.

 Tilbage til menuen


                   SKABELSEN.

Jordens og i særdeleshed menneskets skabelse eller udvikling er en ting, som har optaget og stadig optager mange mennesker. Nogle mener, at det er noget der er sket gradvist og over en meget lang tidsperiode. Hvis dette er rigtigt, skulle mennesket have udviklet sig fra at være et eller andet ukendt individ, gennem blandt andet aberne, til den type mennesker vi i dag kender.
Andre, herunder også mange videnskabsfolk, tror på Bibelens skabelsesberetning, sådan som den er gengivet i Bibelens skabelsesberetning, sådan som den er gengivet i Bibelens to første kapitler.
En bogstavelig skabelse ved Guds ord i 6 bogstavelige dage.

Himmelen blev frembragt ved Jehovas ord, og hele dens hær ved hans munds ånd. Han samler havets vande som med en dæmning, lægger de brusende vande i forrådshuse. Lad hele jorden frygte Jehova. Lad alle den frugtbare jords indbyggere grue for ham. For han talte, og så skete det; han bød, og så stod det der. Sl 33,6-9.

Han talte, og så skete det; Han bød, og så stod det der.

I skal lovsynge Jah! Lovsyng Jehova fra himmelen. Lovsyng ham i det høje. Lovsyng ham, alle hans engle. Lovsyng ham, hele hans hær. Lovsyng ham, sol og måne. Lovsyng ham, alle lysende stjerner. Lovsyng ham, himlenes himle, og vandet som er over himlene. Lad dem lovsynge Jehovas navn; for han bød, og de skabtes, og han lader dem bestå for evigt, evindelig. Han gav en forordning, og den forsvinder ikke. Sl 148,1-6.
 

Han bød, og de skabtes.

Denne skabelsesberetning er store dele af de kristne kirker enige om. Jehovas Vidner derimod, har en underlig sammenblanding af udviklingslære og bibelsk skabelse.

hver af disse dage var 7000 år lang. Mennesket blev skabt ved slutningen af den sjette dag og altså sat på jorden ved afslutningen af de 42.000 år, der var medgået til jordens beredelse. Når hele denne mægtige tidsperiode på syv "dage" er til ende, vil den derfor være 49.000 år lang i alt. Bibelens tidsregning viser os, at der nu er lidt over eet tusinde år tilbage af denne periode.
Gud må være sanddru 175.

For han talte, og så skete det; han bød, og så stod det der. Sl 33,9.

Her er IKKE tale om en periode på mange tusinde år, men HERREN talte så skete det. Dette viser, hvor mægtig en Gud det er vi tjener. Han VAR og ER i stand til at skabe himmel og jord; dyr og mennesker, blot ved et ord, ved sin munds ånde.

Himmelen blev frembragt ved Jehovas ord, og hele dens hær ved hans munds ånd. Sl 33,6.

Den rette afstand fra solen.

Et af de mange ideelle forhold der muliggør livet på jorden, er den mængde lys og varme som jorden modtager fra solen. Jorden får kun en lille brøkdel af solens energi. Men det er lige netop den mængde der skal til for at livet kan opretholdes. Sådan er det fordi jorden befinder sig i den rette afstand fra solen - gennemsnitlig 150 millioner kilometer. Hvis jorden havde været ret meget nærmere solen eller ret meget længere borte fra den, ville der have været for varmt eller for koldt til at livet kunne eksistere her.
Livet - hvordan er det kommet her 131.

Hvis der er tale om at solen gradvis kom nærmere jorden, - eller at den gradvis fik mere magt, så ville dette forhold IKKE have været til stede. Det hindrer dog IKKE Jehovas Vidner i også at have denne opfattelse.

Lyset kom åbenbart ved en gradvis proces, i løbet af en længere periode, og ikke pludseligt ...
Livet - hvordan er det kommet her 27.

Ved slutningen af denne tredje skabelsesperiode var der altså blevet skabt tre omfattende kategorier af planter på landjorden. Det diffuse lys må da være blevet så kraftigt at det muliggjorde fotosyntesen, som er af afgørende betydning for grønne planter.
Livet - hvordan er det kommet her 31.

Fotosyntesen er en meget fantastisk proces. Desværre har JV. behændigt undgået, at give en nærmere redegørelse for denne proces. Dette skyldes måske at de så ville komme i vanskeligheder med det diffuse lys og med en skabelsesperiode på ca. 7.000 år for planterne, UDEN solen til at give dem den mængde lys, der er nødvendig for denne proces.
For at give blot et lille glimt af, hvad fotosyntesen er og dens formål, har jeg i dette ene tilfælde set mig nødsaget til at tage anden litteratur til hjælp.

Biologisk Grundbog nr. 1, side 11

Fotosyntesen er betingelsen for, at der er liv på Jorden. Uden solens lys som energikilde og uden planternes klorofyl kan der ikke dannes plantestof.
En sådan proces er ikke noget der blot sker tilfældigt, men er MEGET afhængig af solens lysmængde.
Jehovas Vidner stiller da også selv et spørgsmål angående disse ting.

Hver 24 timer foretager jorden desuden en fuldstændig omdrejning om sin egen akse. Det bevirker at vi har regelmæssige perioder med lys og mørke. Hvis jorden havde været et helt år om at foretage ...
Livet - hvordan er det kommet her 132.

Dyr og planter er meget afhængige af hinanden. Men tænk på, at der ifølge Jehovas Vidners teori om skabelsen skulle have været en periode på ca. 14.000 år, hvor planterne skulle have klaret sig UDEN insekter og andre dyr.
Også dette er i strid med deres egne udtalelser.

Myrer med stikkebrod lever i akacietræers hule torne. De holder bladædende insekter borte fra træet og dræber slyngplanter som forsøger at klatre op i træet. Til gengæld udskiller træet en sukkerholdig væske som myrerne godt kan lide, og det frembringer en lille falsk frugt der tjener som føde for myrerne. Var det myrerne der først beskyttede træet, hvorefter træet belønnede dem med frugten?
Eller var det træet der først lavede frugten til myrerne, hvorefter myrerne så takkede træet ved at beskytte det?
Eller skete begge dele tilfældigvis samtidig?

Der er også mange eksempler på samarbejde mellem insekter og blomster. Insekterne bestøver blomsterne, og blomsterne forsyner til gengæld insekterne med pollen og nektar. Nogle blomster producerer to slags pollen. Den ene slags, befrugter frøene, mens den anden er steril og tjener som føde for de insekter der besøger planten. Mange blomster har specielle farvetegninger og dufte som leder insekterne til nektaren.
Forvis jer om alt 145.

Bibelens EGEN skabelsesberetning ER den eneste løsning. Det er en løsning som kræver en Gud, der ER MÆGTIGERE end alle andre, en Gud der KUNNE skabe blot ved et ord.
HVILKEN GUD! EN MÆGTIG GUD!

For i seks dage frembragte Jehova himmelen og jorden, havet og alt hvad der er i dem, og så gav han sig til at hvile på den syvende dag. Det er derfor Jehova velsignede sabbatsdagen og helligede den. 2 Mos 20,11.

 Tilbage til menuen
                            NAVNET JEHOVA.

Navnet Jehova er et familienavn, som BÅDE Faderen OG Sønnen har. Ved en gennemgang af de ca 7000 steder der er i Ny Verdens oversættelse af Bibelen, bliver det hurtigt klart at navnet Jehova bruges BÅDE om Faderen og Sønnen. I nogle tilfælde kan det dog være svært at afgøre, om det er Faderen eller Sønnen, der er tale om, da det KAN være dem begge. Det udnyttes til fulde af Jehovas Vidner, på den måde at de IKKE VIL høre tale om, at der kan være tale om Sønnen, og der gøres de mest fantastiske krumspring for at bortforklare, at der kan være tale om andre end Faderen. Selv et sted som 1Mos 18,1-2. og  Es 6,1. er eksempler på steder JV ikke bryder sig om.

Derpå viste Jehova sig for ham mellem Mam'res store træer, mens han sad i indgangen til teltet på den hedeste tid af dagen. Da han løftede sine øjne, så han at der stod tre mænd et stykke fra ham. Da han fik øje på dem, løb han dem i møde fra teltindgangen og bøjede sig til jorden. 1 Mos 18,1-2.

I det år kong Uzzi'ja døde, så jeg Jehova sidde på en trone der var høj og højt hævet, og den nederste del af hans klædning fyldte templet. Es 6,1.

Her hvor Jehova VISER SIG for Abraham, og Abraham SER Jehova, bortforklarer Vidnerne det. Derfor er det ofte en umulighed at føre en fornuftig samtale med dem, da andres synspunkter ikke har nogen gyldighed. Mange af Vidnerne vil en dag erfare sandheden i Matt 7,22-23.
Mange vil sige til mig på den dag: "Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og uddrevet dæmoner i dit navn, og gjort mange kraftige gerninger i dit navn? Og alligevel vil jeg da erklære over for dem: Jeg har aldrig kendt jer! Fjern jer fra mig, I som øver lovløshed.

Hvis man går i dybden med disse ting, vil man hurtigt finde ud af, at Vidnerne bruger 27 forskellige oversættelser på en MEGET spidsfindig måde, for at få andre til at have samme opfattelse som dem. Det skal bemærkes at nogle af disse oversættelser er MEGET sjældne, og derfor er ret ukendte og IKKE anerkendte.
I Jehovas vidners oversættelse af den nye testamente er der flere forskellige græske ord som er oversat til Jehova. Navnet Jehova, forekommer derfor 237 gange i Ny Verdens Oversættelsen af Det Nye Testamente. Det må siges at være 237 gange for meget da der IKKE er noget belæg for at bruge det blot én gang. Navnet Jehova forekommer slet ikke i de gamle græske skrifter.

Men hensyn til De kristne græske Skrifter, "Det nye Testamente," stiller sagen sig anderledes. Håndskrifter som rummer Åbenbaringen (den sidste bog i Bibelen) indeholder Guds navn i den forkortede form "Jah" (i ordet "Halleluja"). Men bortset herfra forekommer Guds navn ikke i et eneste af de gamle græske håndskrifter vi i dag har til "Det nye Testamentes" bøger fra Mattæus evangeliet til Åbenbaringen.
Guds navn der vil bestå for evigt 23.

 Tilbage til menuen


                      KONGEN.

Jesus har mange navne og titler, en af de titler, han har og ER, er konge.

Jehova har selv udpeget kongen i sit rige. Ved du hvem det er?
- Det er Jesus Kristus. Han er bedre end en hvilken som helst hersker valgt af mennesker. Jesus har større magt end nogen af disse herskere. Og da Jesus elskede Gud, gør han altid det rigtige.
Vi lytter til den store lærer 159.

Han er ikke mere kun et menneske der lever på jorden, ikke mere "en smerternes mand." (Es 53,3). Han er nu indsat og kronet som konge, i himmelen. Han ejer nu en overmenneskelig herlighed og kraft, men er skjult for det menneskelige øje på grund af de "himmelens skyer" der ledsager hans ...
Det er umuligt for Gud at lyve 337.

Sæt ikke jeres lid til denne verdens herskere, som har rejst en verdslig, international organisation i trods mod Guds retfærdige kongedømme. Adlyd Kongen Kristus Jesus og flygt til Rigets bjerge, mens det endnu er tid. (Rom 13,11. Matt 24,15-20). Den tid, der er tilbage, er kort, thi "Himmeriget er kommer nær."
Gud må være sanddru 150.

Dette er i overensstemmelse med hvad Bibelen siger om dette

Så vil kongen sige til dem ved højre side: "Kom, min Faders velsignede, arv det rige som har været jer beredt fra verdens grundlæggelse. Matt 25,34.

De vil føre krig mod Lammet, men fordi Lammet er herrers Herre og kongers Konge vil det sejre over dem. Og [det vil] de kaldede og udvalgte og trofaste sammen med ham [også]. Åb 17,14.

Løft jeres hoveder, I porte, ja, løft jer, I varige indgange, så herlighedens Konge kan gå ind!
"Hvem er denne herlighedens Konge?" Jehova, stærk og vældig, Jehova, vældig i kamp. Sl 24,7-8.

Hov, hvad var nu det. Har kongen, Jesus også navnet Jehova?
Hertil er svaret JA! For selv om Jehovas Vidner IKKE VIL høre tale om dette, er det alligevel en Bibelsk kendsgerning.

 Tilbagr til menuen


                      HYRDEN.
Hvad kan du se frem til hvis du er et af Herrens "andre får?" Hvad bliver resultatet for dig hvis du adlyder Kongens, 'den rigtige hyrdes,' stemme? Når Kongen afsiger dommen, siger han til de ydmyge "får" der stilles ved hans højre side: "Kom, min Faders velsignede, arv det rige som har været jer beredt fra verdens grundlæggelse."
Lad dit rige komme 154.

Den nye jord vil bestå af de indviede "andre får" for hvem den rette Hyrde led offer døden. (Johannes 10,14-16. NW). De af de andre får der overlever den gamle verdens ende med dens onde himle og jord, vil komme til at udgøre den nye jord efter ...
Ske din vilje på jorden 349.

Ikke blot ER Jesus hyrden, men han ER også den rette, den sande hyrde.

Jeg er den rigtige hyrde; den rigtige hyrde sætter sin sjæl til for fårene. Joh 10,11.

Jeg er den rigtige hyrde, og jeg kender mine får, og mine får kender mig, Joh 10,14.

Og måtte fredens Gud, som førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, Hebr 13,20.

Derpå velsignede han Josef og sagde: "Måtte den [sande] Gud, for hvis ansigt mine fædre Abraham og Isak vandrede, den [sande] Gud, der som en hyrde har ledet mig i hele min tilværelse indtil denne dag. 1 Mos 48,15.

Det er ikke blot for de kristne i dag, at Jesus ER HYRDEN, det VAR han også for Josef.

Hvad med DEN 23 SALME. Her har vi også DEN SANDE HYRDE!

Jehova er min hyrde. Jeg skal intet mangle. Sl 23,1.

Vi ser igen at Jesus også HAR navnet Jehova!" Nu er der nogle af Jehovas Vidner, der mener, at der er skiftet konge og hyrde nogle gange undervejs gennem Bibelen. Dette modsiges dog af Sl 102,25-27.
HELDIGVIS ER JEHOVA DEN SAMME I DAG, SOM HAN VAR OG HAN VIL ALTID VÆRE DEN SAMME!

For længe siden grundlagde du jorden, og himmelen er dine hænders værk. De vil gå til grunde, men du vil blive stående; som en klædning vil de alle slides op. Som en dragt vil du skifte dem ud, ja, de udskiftes. Men du er den samme, og dine år slipper ikke op. Sl 102, 25-27.

 Tilbage til menuen


          JOHANNES DØBEREN.

En af Johannes Døberens opgaver var at udpege Guds lam (Jesus) for folket. Joh 1,29.
En anden opgave var at døbe Jesus.

Det er om ham der står skrevet: 'Se, foran dit ansigt udsender jeg selv mit sendebud, som vil berede din vej foran dig!' Matt 11,10.

Det var i de dage at Jesus kom fra Na'zaret i Galilæ'a og blev døbt i Jordan af Johannes. Mark 1,9.

Da kom Jesus fra Galilæ'a til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Denne prøvede imidlertid at hindre ham idet han sagde: "Det er mig der trænger til at blive døbt af dig, og så kommer du til mig?" Jesus sagde som svar til ham? "Lad det ske denne gang, for på denne måde sømmer det sig for os at gennemføre alt hvad der er ret." Så hindrede han ham ikke længere. Matt 3,13-15.

Der var mange profetier som skulle opfyldes af Johannes Døberen. Han skulle blandt andet berede vejen for Jesus.

I de dage kom Johannes Døber og forkyndte i Judæas ørken idet han sagde: "I må ændre sind for himlenes rige er kommet nær." Det er netop ham der er talt om gennem profeten Esajas med disse ord: "Hør! Der er en som råber i ørkenen: 'I må berede Jehovas vej. Gør hans veje lige!" Matt 3,1-3.

Begyndelsen til den gode nyhed om Jesus Kristus: Som der står skrevet hos profeten Esajas: "(Se! foran dit ansigt udsender jeg mit sendebud, som vil berede din vej;) hør! Der er en som råber i ørkenen: 'I må berede Jehovas vej, gøre hans veje lige,'" Mark 1,1-3.

Og du, lille barn, du skal kaldes den Højestes profet, for du vil gå forud for Jehova for at berede hans veje. Luk 1,76.

Han sagde: "Jeg er en stemme af en som råber i ørkenen: 'I må gøre Jehovas vej lige,' sådan som profeten Esajas har sagt." Joh 1,23.

At der i de overnævnte skriftsteder ER tale om Jesus ER klart for de fleste, men for at det også skal være klart for mange af Jehovas Vidner, skal her henvises til et par af deres egne bøger.

Men hvad forkyndte Johannes?
Dette: "Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær." (Mattæus 3,1-2). Gud havde sagt til Johannes at han var forløberen for Guds søn, og at han ville få den forret at fastslå hvem der var Guds søn, ja måske endog at døbe ham. Johannes' fader og måske også hans moder Elisabet havde fortalt Johannes hvad engelen Gabriel havde udtalt i helligdommen, nemlig at Johannes skulle være en forløber og ligesom profeten Elias "gøre et velegnet folk rede for Jehova". (NW). Derfor forventede Johannes at Guds søn ville komme til ham så han kunne identificere ham.
Ske din vilje på jorden 134.

Jesus, den højeste Guds søn, skulle have Johannes som forløber, for da Johannes blev født i en by i Juda i foråret 2 f.v.t. profeterede hans fader Zakarias over ham: "Og du, barnlille! Skal kaldes den Højeste profet; thi du skal gå foran Herren (Jehova, NW) for at bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen ved deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed." -
Luk 1,57-78.
Det er umuligt for Gud at lyve 208.

Hvorfor anvendes ordene fra Esajas 40,3 i Johannes 1,23 på at Johannes Døber beredte vejen for Jesus Kristus, når der i Esajas 40,3 udtrykkeligt tales om at bane vej for Jehova?
Fordi Jesus optrådte på sin Faders vegne.
Lad os ræsonnere ud fra skrifterne 383 og 384.

Den sidste erkendelse er belastet med nogle usaglige argumenter, som INGEN holdepunkter har i Guds ord.
Johannes Døberen forberedte IKKE vejen for én, der skulle komme på en andens vegne, men for den som skulle komme og som kom, Guds Søn Jesus Kristus.
Det VAR Jesus der kom, fordi Faderen IKKE selv KUNNE. Synden, syndige ting, syndige mennesker, KAN IKKE eksistere i Faderens nærhed. De ville være blevet tilintetgjort af den hellighed, der omgiver Faderen. Derfor ER det Sønnen, der optræder som mellemmand, og ALTID Sønnen der er tale om, når der er syndige mennesker tilstede.
1 Mos 3,8-19. 1 Mos 15,1-10. 1 Mos 18,1-33. 2 Mos 4,1-15 for blot at nævne nogle af de første steder der er omtalt i Bibelen. Faderen og Sønnen ER ÉT.

for at de alle må være ét, ligesom du, Fader, er i samhørighed med mig, og jeg er i samhørighed med dig, at de også må være i samhørighed med os, for at verden kan tro at du har udsendt mig. Og jeg har givet dem den herlighed som du har givet mig, for at de må være ét ligesom vi er ét. Joh 17,21-22.

Jeg og Faderen er ét. Joh 10,30.

Det betyder IKKE, at de er én og samme person, men at de er enige om at gøre de ting de gør, lige som i et GODT ægteskab. Faderen HAR navnet Jehova, og er så højt ophøjet over alt og alle at det KUN er syndfri væsener, der kan leve i hans nærhed.
Sønnen HAR OGSÅ navnet Jehova, men han kan opholde sig i syndige menneskers nærværelse UDEN at disse bliver tilintetgjort, af hans herlighed. Så, er der et navn, der skal ophøjes og æres, så er det NAVNET OVER ALLE NAVNE
JESUS KRISTUS JEHOVA!

 Tilbage til menuen


                   FRELSEREN.

Jesus ER DIN og MIN frelser!

For Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men have evigt liv. Joh 3,16.

Hun vil føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han vil frelse sit folk fra dets synder. Matt 1,21.

De sagde: "Tro på Herren Jesus, og du vil blive frelst, du og din husstand." ApG 16,31.

Vort statsborgerskab er jo i himlene, hvorfra vi også ivrigt venter en frelser, Herren Jesus Kristus. Fil 3,20.

Inden Genløsningsofret blev tilvejebragt ved det fuldkomne Menneskes, Jesu, Død, var det umuligt for noget Menneske at opnå evigt Liv. Dette var en naturlig Følge af, at alle Mennesker nedstammer fra Adam og har arvet Følgerne af hans Forseelse. (Rom 5,12). Gud har opstillet den Regel, at "ligesom alle dør i Adam, således skal også alle levendegøres i Kristus." (1 Kor 15,22). Jesu Kristi Død og Opstandelse måtte først finde Sted, inden noget Menneske kunde opnå evigt Liv. Derimod var der ikke noget i Vejen for, at ufuldkomne Mennesker efter bedste Evne kunde lægge deres Loyalitet og Trofasthed for Dagen over for Gud. Ved at gøre dette kunde de opnå Guds Godkendelse.
Da der imidlertid ikke findes noget andet Navn under Himmelen, der kan bringe Frelse til Liv, end Navnet Kristus Jesus, følger det heraf, at ingen kunde opnå liv, førend Kristus Jesus kom og udvirkede Genløsningen. Han "gav sig selv [sit Liv] til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid." (Apg 4,12; 1 Tim 2,5-6.) Hvor trofast et Menneske end måtte have vist sig, inden ...

Genløsningsofret var bragt, kunde han altså dog ikke opnå evigt Liv, førend Genløsningsofret var fremstillet som et Syndoffer ind for Jehova Gud. Det var således Jesu Død og Opstandelse, der bragte Liv og Udødelighed for Lyset. (2 Tim 1,10) Alle vil få Lejlighed til at vinde Livet; men Lejlighed til at opnå Udødelighed gives kun dem, som søger den af Gud bestemte Måde, nemlig ved at blive ligedannet med Jesu Kristi Offerdød. - Rom 2,6-7. Fil 3,13-15.
Verdens-befrielsen 294 og 295.

NAVNET OVER ALLE NAVNE!
Er det Jehova?
Eller er der et andet navn som bør ophøjes og æres MERE END ALLE ANDRE NAVNE?
Navnet Jesus ER navnet der er over alle navne!

Da han opstod fra de døde, blev han højt ophøjet af Jehova og fik et Navn over alle andre Navne. Han var engang en Mand fuld af Pine, vel kendt med Sorg. Men nu, da han er oprejst fra de døde, er han den ophøjede. Apostelen siger herom,: "Da han i Fremtræden fandtes som et Menneske, fornedrede han sig selv, så han blev lydig indtil Døden, ja, Korsdøden. Derfor har også Gud højt ophøjet ham og skænket ham det Navn, som er over alle Navne, for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, deres i Himmelen og på Jorden og under Jorden, og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære." - Fil 2,8-11.
Gud har bestemt, at ligesom jorden var Skuepladsen for Jesu lidelser, skal den også blive Skuepladsen for hans Herlighed, og at alle Skabninger skal bøje sig for Jesusnavnet og bekende, at Jesus er Kristus og Herre.
Guds harpe 155.

Men dette er blevet skrevet for at I kan tro at Jesus er Messias, Guds søn, og for at i, fordi I tror, kan have liv ved hans navn. Joh 20,31.

så lad det være kendt for jer alle og for hele Israels folk, at det er ved Jesu Kristi, Nazaræerens, navn, ham som I pælfæstede med som Gud oprejste fra de døde, ved ham er det at denne mand står her rask for jeres øjne. Han er stenen som blev regnet for intet af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden for der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn hvorved vi skal frelses." Apg 4,10-12.

Og yderligere, da han af udseende og væremåde fandtes som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på en marterpæl. Netop derfor ophøjede Gud ham også til en højere stilling og gav ham i sin godhed navnet som er over ethvert [andet] navn, så at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, deres i himmelen og deres på jorden og deres under jorden, og hver tunge åbent anerkende at Jesus Kristus er Herre til ære for Gud, Faderen. Fil 2,8-11.

 Tilbage til menuen


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com