I  den  STORE  læges fodspor!
 
 Vort eksempel!   Kost og sundhed! 
 I virksomhed!   Kød som fødemiddel! 
 I naturen og hos Gud!   Yderligheder i kostspørgsmålet! 
 En berøring i tro!   Stimulanser og narkotiske midler! 
 Sjælens helbredelse!   Alkoholtrafik og forbudslove! 
 Frelst for at tjene!   I hjemmet! 
 Samvirke mellem Gud og mennesker!   Hjemmets grundlæggere! 
 Lægen som lærer!   Valg og udstyr af et hjem! 
 Undervisning og helbredelse!   Moderen! 
 Om at hjælpe de fristede!   Barnet! 
 Arbejde for ædruelighedens fremme!   Hjemmets indflydelse! 
 Hjælp for de arbejdsløse og hjemløse!   Sand uddannelse og missionsarbejde! 
 De hjælpeløse fattige!   En sand kundskab! 
 Arbejde for de rige!   Faren ved spekulativ kundskab! 
 I sygeværelset!   Falsk og sand uddannelse! 
 Bøn for de syge!   Vigtigheden af at søge den sande kundskab! 
 Brugen af helbredelsesmidler!   Kundskaben, som erholdes gennem Guds ord! 
 Behandling ved sjælelig påvirkning!   Hjælp i det daglige liv! 
 I berøring med naturen!   I berøring med andre! 
 Almindelig hygiejne!   Udvikling og tjeneste! 
 Hygiejne hos israelitterne!   En højere erfaring! 
 Klædedragt!